Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datganiad ar y cyd gan Carwyn Jones, Y Prif Weinidog, Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru a Kirsty Williams, Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru, Plaid Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi cyrraedd cytundeb ar y Gyllideb Ddrafft 2014-15.
Dydd Mawrth 08 Hydref 2013

Bydd y Gyllideb Ddrafft gan Lywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â dwy her fawr sydd gerbron Cymru, mewn cytundeb digynsail sydd werth £100m rhwng y Llywodraeth Lafur, Plaid Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Mae’r ymrwymiad i dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol yn cael ei adlewyrchu yn y cytundeb hwn, gyda hwb o £35m i’r Grant Amddifadedd Disgyblion, sy’n cael ei ystyried yn ddull hanfodol ar gyfer cyflawni’r amcan hwn. (Bydd hyn yn cynyddu’r GAD o £450 fesul disgybl i £918 yn 2014/15).

Mae’r cyhoeddiad o £50m ar gyfer Cronfa Gofal Canolraddol arloesol newydd yn mynd i’r afael â her fawr yn y Gyllideb Ddrafft hon. Caiff y gronfa hon ei defnyddio i ysgogi newidiadau y mae angen eu gwneud o safbwynt buddsoddiad refeniw a chyfalaf mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd yn sicrhau bod modd cynnig gofal mwy cydlynus i gefnogi byw’n annibynnol, a bod y penderfyniadau gorau’n cael eu gwneud er mwyn bywydau pobl sydd angen iechyd, tai a gwasanaethau cymdeithasol.

Ynghlwm â hyn, mae cefnogi pobl sy’n agored i niwed yn amcan cyffredin yn y cytundeb, gan ymateb i’r dystiolaeth glir bod y ‘Rhaglen Cefnogi Pobl’ yn fuddsoddiad mewn cymorth ataliol. Mae mesur lliniaru o £5.5m yn erbyn y toriadau a fwriadwyd yn sicrhau y bydd buddsoddiad o £134.4m yn parhau yn 2014/15.

Hefyd bydd hwb o £9.5m yn y Gronfa Technolegau Iechyd a Thelefeddygaeth i ddarparu offer triniaeth canser robotaidd yn y Gogledd a’r De-orllewin i ategu’r buddsoddiad o £2.7m ar gyfer Felindre a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Gweinidog Iechyd; a buddsoddiad pellach mewn Telefeddygaeth.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 08 Hydref 2013 Cyllideb Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i