Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Gorffennaf 2015
Bydd y cynllun yn lleihau’r perygl o lifogydd ac yn arbed rhyw £50 miliwn o ddifrod.
 
28 Gorffennaf 2015
“Rydym wedi ymrwymo i gefnogi sector bwyd a diod Cymru i sicrhau twf o 30% i gynyddu’r trosiant i £7biliwn erbyn 2020."
 
22 Gorffennaf 2015
Manteisiodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, ar y cyfle heddiw i longyfarch cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru am sicrhau statws Enw Bwyd wedi’u Hamddiffyn (PFN) yr UE.
 
21 Gorffennaf 2015
Heddiw, roedd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, yn bresennol yn lansiad y Porthol Monitro a Gwerthuso Glastir yn Sioe Frenhinol Cymru.
 
21 Gorffennaf 2015
Heddiw, yn Sioe Frenhinol Cymru, croesawodd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ffilm newydd i godi ymwybyddiaeth am fioddiogelwch.
 
21 Gorffennaf 2015
Heddiw, cyhoeddwyd mai’r ffermwr ifanc, Guto Llwyd Lewis, sy’n ffermio daliad 86 erw sy’n eiddo i Gyngor Sir Powys yn Pool Quay, ger y Trallwng, sydd wedi ennill Gwobr Goffa Brynle Williams.
 
20 Gorffennaf 2015
Mae Rebecca Evans wedi ail-adrodd ei phryderon am ddyfodol y diwydiant ffermio yng Nghymru pe byddai pleidlais o blaid mynd allan yn y refferendwm sydd ar droed ar fod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.
 
20 Gorffennaf 2015
Am yr ail flwyddyn yn olynol, bydd gan Lywodraeth Cymru Lolfa Fusnes yn y Neuadd Fwyd yn Sioe Frenhinol Cymru rhwng 20 a 23 Gorffennaf 2015.
 
20 Gorffennaf 2015
Mae teulu o Dreorci wedi dewis sioe bwysicaf Cymru i lansio eu busnes newydd – Cwm Rhondda Ales – cwrw crefft sy’n cael ei fragu gyda dŵr ffynnon naturiol eu fferm fynydd.
 
20 Gorffennaf 2015
Bydd y Bwrdd yn rhoi cyfeiriad strategol i’r Llywodraeth ar gyfer rhoi “Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020” ar waith.
 
16 Gorffennaf 2015
Heddiw, bydd cynlluniau i ddefnyddio dros £900 miliwn i weddnewid cefn gwlad Cymru yn cael eu dadorchuddio gan Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.
 
15 Gorffennaf 2015
Mae perchenogion dofednod Cymru'n cael eu hannog i gadw eu llygaid ar agor am arwyddion ffliw'r adar ar ôl achos o'r ffliw yn Lloegr.
 
10 Gorffennaf 2015
Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i bobl roi eu barn ynghylch ffyrdd o wella mynediad i’r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol.
 
07 Gorffennaf 2015
Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, ei phenderfyniad heddiw ynghylch sut y mae am weld Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) yng Nghymru yn cael ei dalu.
 
01 Gorffennaf 2015
Yn 2014/15, bu cwmnïau yn cymryd rhan mewn digwyddiadau masnach yn y DU ac yn rhyngwladol. Llwyddodd sicrhau bron £6 miliwn o fusnes ychwanegol. Nodwyd gwerth dros £16 miliwn o gyfleoedd eraill.
 
01 Gorffennaf 2015
Heddiw, bydd Carl Sargeant yn bresennol yng Nghynhadledd Hinsawdd y Byd, Lyon - ddigwyddiad pwysig cyn i wledydd y ddod ynghyd i lofnodi cytundeb ar y newid yn yr hinsawdd ym Mharis eleni.
 
29 Mehefin 2015
Cyhoeddiad enwau’r sefydliadau fydd yn rhannu’r £21.875 miliwn o gyllid craidd Llywodraeth Cymru gan Gyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i’w helpu i wneud eu gwaith.
 
26 Mehefin 2015
Heddiw, aeth Rebecca Evans ar ymweliad â Choed Ffos Las, sef coetir newydd y mae Coed Cadw’n ei blannu yn Sir Gaerfyrddin i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
26 Mehefin 2015
Bydd cynhyrchwyr bwyd a diod arbenigol yn hwylio ar draws yr Iwerydd yr wythnos hon i chwifio’r faner dros fwyd a diod Cymru.
 
26 Mehefin 2015
Mae Tîm Ailgylchu a Dodrefn Ceredigion (CRAFT) wedi cael eu canmol gan Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol wrth iddo ymweld â hwy.
 
Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2015
Ll M M I G S S
<< Gor    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i