Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Awst 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i haneru gwastraff bwyd yng Nghymru erbyn 2025.
 
11 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi canmol llwyddiant Clwstwr Bwyd Môr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar ôl i bedwar aelod ennill gwobrwyon Great Taste.
 
10 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi atgoffa ffermwyr godro Cymru sy’n cadw cofnodion llaeth i fanteisio ar gymorth ariannol yr UE cyn 19 Awst.
 
25 Gorffennaf 2017
Bydd busnesau bwyd a diod llai Cymru yn elwa ar raglen sy'n werth €1.8 miliwn i'w gwneud yn fwy gystadleuol ym marchnadoedd y byd.
 
24 Gorffennaf 2017
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths  gynlluniau ar gyfer datblygu hyb milfeddygol newydd sbon gwerth £4.2 miliwn i hyrwyddo ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid.
 
24 Gorffennaf 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi rhybuddio bod gan Fil Ymadael y DU y potensial i fynd â diwydiant bwyd a ffermioyn ôl degawdau.
 
21 Gorffennaf 2017
Cynllun tlodi tanwydd blaenllaw Llywodraeth Cymru yn cael effaith economaidd bositif ar aelwydydd a busnesau Cymru.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cadarnhau bod Kevin Roberts wedi ei benodi fel Cadeirydd Hybu Cig Cymru.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried a oes angen cynllun trwyddedu neu gofrestru ar gyfer rheoleiddio Arddangosfeydd Symudol o Anifeiliaid yn well yng Nghymru.
 
14 Gorffennaf 2017
Mae Cymru yn gwneud cynnydd da ar godi proffil menywod ym maes ffermio, yn enwedig mewn rolau arweinyddiaeth, ond gall y diwydiant wneud rhagor.
 
12 Gorffennaf 2017
Mae gwerth y bwyd a diod sy'n cael eu hallforio o Gymru wedi cynyddu bron 20% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 
06 Gorffennaf 2017
Mae'r Economi Gylchol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (CESME) yn brosiect a ariennir gan Ewrop sy'n galluogi busnesau bach a chanolig i droi heriau amgylcheddol yn gyfleoedd.
 
05 Gorffennaf 2017
Mae Lesley Griffiths, wedi siarad am ei huchelgais i weld sector cyhoeddus Cymru'n garbon niwtral erbyn 2030 ac mae'n gofyn i bobl am eu barn ynghylch sut i daro'r targed hwnnw.
 
23 Mehefin 2017
Mae rhai o gwmnïau bwyd a diod cyffrous Cymru'n troi am Milan heddiw i chwilio am gyfleoedd allforio newydd.
 
20 Mehefin 2017
Mae'r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi rhaglen gryfach i ddileu TB sy’n ymrwymo i fabwysiadu ymagwedd fwy rhanbarthol at ddileu’r clefyd.
 
15 Mehefin 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella ansawdd aer Cymru gyfan.
 
12 Mehefin 2017
Mae nifer fawr o ffermwyr wedi bod yn mynychu sioeau teithiol ar hyd a lled Cymru i glywed am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r diwydiant ac am y cymorth sydd ar gael.
 
08 Mehefin 2017
Mae’r cynllun i ddechrau defnyddio Unedau Cwarantin i reoli symudiadau da byw wedi ei ohirio tan wedi tymor y Sioeau Amaethyddo.
 
07 Mehefin 2017
Bydd Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru yn cael dros £12 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru eleni.
 
06 Mehefin 2017
Perai Traddodiadol o Gymru a Seidr Traddodiadol o Gymru yw'r cynnyrch diweddaraf o Gymru i ennill statws gwarchodedig  y Comisiwn Ewropeaidd. 
 
Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2017
Ll M M I G S S
<< Gor    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i