Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Gorffennaf 2015
Yn 2014/15, bu cwmnïau yn cymryd rhan mewn digwyddiadau masnach yn y DU ac yn rhyngwladol. Llwyddodd sicrhau bron £6 miliwn o fusnes ychwanegol. Nodwyd gwerth dros £16 miliwn o gyfleoedd eraill.
 
01 Gorffennaf 2015
Cyhoeddiad enwau’r sefydliadau fydd yn rhannu’r £21.875 miliwn o gyllid craidd Llywodraeth Cymru gan Gyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i’w helpu i wneud eu gwaith.
 
29 Mehefin 2015
Cyhoeddiad enwau’r sefydliadau fydd yn rhannu’r £21.875 miliwn o gyllid craidd Llywodraeth Cymru gan Gyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i’w helpu i wneud eu gwaith.
 
26 Mehefin 2015
Heddiw, aeth Rebecca Evans ar ymweliad â Choed Ffos Las, sef coetir newydd y mae Coed Cadw’n ei blannu yn Sir Gaerfyrddin i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
26 Mehefin 2015
Bydd cynhyrchwyr bwyd a diod arbenigol yn hwylio ar draws yr Iwerydd yr wythnos hon i chwifio’r faner dros fwyd a diod Cymru.
 
26 Mehefin 2015
Mae Tîm Ailgylchu a Dodrefn Ceredigion (CRAFT) wedi cael eu canmol gan Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol wrth iddo ymweld â hwy.
 
25 Mehefin 2015
Estyniad cyfnod y cyllid grant ar gyfer tri-deg-un o broseictau a gofrestrwyd gydag Amgylchedd Cymru, tan ddiwedd mis Mawrth 2017.
 
22 Mehefin 2015
Rhoddir yr arian i gynghorau Sir y Fflint, Castell-nedd Port Talbot, Wrecsam a Dinas Casnewydd i’w helpu i ddatblygu gwasanaethau yn unol â’r ‘Patrwm ar gyfer Casglu’ a baratowyd gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Mehefin 2015
"Mae ein fframwaith ar gyfer amaethyddiaeth Cymru yn ymarferiad cyffrous ar y cyd rhwng y llywodraeth a’n prif randdeiliaid, gangynnwys yr FUW, ac mae’n dyst o’r hyn sy’n cael ei wneud eisoes."
 
17 Mehefin 2015
Cynghorau Cymru, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a chwech o gwmnïau ynni mwyaf y Deyrnas Unedig yn dod ynghyd mewn uwchgynhadledd fawr sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd.
 
15 Mehefin 2015
"Mae ein fframwaith ar gyfer amaethyddiaeth Cymru yn ymarferiad cyffrous ar y cyd rhwng y llywodraeth a’n prif randdeiliaid, gangynnwys yr FUW, ac mae’n dyst o’r hyn sy’n cael ei wneud eisoes."
 
12 Mehefin 2015
Bydd y cyfnod Mynegi Diddordeb ar gyfer Glastir - Creu Coetir yn dechrau ddydd Llun (15 Mehefin) a bydd yn para am bum wythnos.
 
08 Mehefin 2015
"Caiff Glastir Uwch ei gydnabod yn gyffredinol fel dull unigryw ac arloesol o reoli adnoddau yn naturiol, ac rwy'n falch o ganfyddiadau positif cyffredinol y Panel."
 
04 Mehefin 2015
Bu Rebecca Evans yn cyflwyno araith bwysig heddiw yng Nghynhadledd Ffermio Cymru 2015, ble y bu yn cyflwyno'r cynigion am fframwaith strategol newydd ar gyfer Amaethyddiaeth yng Nghymru.
 
27 Mai 2015
Bydd y RDP newyddyn fwy arloesol, hyblyg ac integrediger mwyn sicrhau gwerth mwyaf posibl i gefn gwlad Cymrudrwy fuddsoddiadau’r Rhaglen sy’n cael eu hariannu ar y cyd gan yr UE a Llywodraeth Cymru.
 
27 Mai 2015
Yn ystod tair blynedd gyntaf y prosiect llwyddwyd i roi dros 4000 dos o’r brechiad i foch daear.
 
21 Mai 2015
Mae Carl Sargeant wedi croesawu'r newyddion bod mwy na 170 o draethau Cymru yn cael eu cyfrif ymhlith y gorau yn y DU ac ar draws y byd.
 
Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i