Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Hydref 2017
Yn yr 20 mlynedd ers i Gymru bleidleisio o blaid datganoli, mae'n cyfradd ailgylchu wedi codi o lefel ychydig yn is na 5% i 64% − y gyfradd orau ond dwy yn y byd.
 
17 Hydref 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd wedi rhoi amlinelliad heddiw o’r camau y bydd Cymru yn eu cymryd i ddod yn genedl sydd ag Economi Gylchol.
 
15 Hydref 2017
Bydd ymgynghoriad ar weithredu a gorfodi gwaharddiad yng Nghymru ar weithgynhyrchu a gwerthu cynhyrchion cosmetig a gofal personol sy'n cynnwys microbelenni plastig yn agor ddydd Llun 16 Hydref.
 
13 Hydref 2017
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cyhoeddi y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cael dros £1 miliwn.
 
12 Hydref 2017
Mae prosiect i fynd i’r afael â gordewdra plant wedi dyfarnu cyllid i bedwar o gwmnïau o Gymru i ddatblygu cynnyrch Bwyd a Diod arloesol, iach a fforddiadwy.
 
09 Hydref 2017
Cyhoeddodd Lesley Griffiths ei bod yn rhoi £1.5 dros y tair blynedd nesaf i gyflwyno Rhaglen Datblygu Allforio Well ar gyfer cynnal y diwydiant cig coch yng Nghymru.
 
28 Medi 2017
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, dargedau uchelgeisiol newydd ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru.
 
28 Medi 2017
Lesley Griffiths, wedi atgoffa ffermwyr a milfeddygon y bydd rheolau newydd ar gyfer atgyfnerthu ein hymdrechion i ddileu TB buchol yn dod i rym ddydd Sul (1 Hydref).
 
21 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi annog proseswyr a gweithgynhyrchwyr bwyd a diod bychain Cymru i wneud cais am eu cyfran o’r cyllid gwerth £800,000.
 
14 Medi 2017
£880,000 ar gyfer awdurdodau lleol a £300,000 ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu amddiffynfa rhag llifogydd a gwneud gwaith cynnal a chadw cyn y gaeaf.
 
07 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cynghori ceidwaid da byw i fod yn gwbl barod erbyn i Unedau Cwarantin.
 
05 Medi 2017
Cyhoeddodd Lesley Griffiths, heddiw fod rhagor na £2 miliwn yn cael ei neilltuo i helpu i leihau'r risg o lifogydd ac erydu arfordirol i gartrefi a busnesau yn Nhraeth Tref Porthcawl.
 
30 Awst 2017
Mae pawb yn holl wledydd y DU sy'n cadw dofednod yn cael eu hannog i gadw'n effro i fygythiad ffliw'r adar ac i baratoi nawr i leihau'r risg i'w heidiau y gaeaf hwn.  
 
25 Awst 2017
Mae Lesley Griffiths yn annog ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar cymorth Llywodraeth Cymru i wneud eu busnes yn fwy effeithlon, i wrthsefyll anawsterau a bod yn fwy ecogyfeillgar.
 
24 Awst 2017
Rydym yn ailgylchu, ailddefnyddio neu yn compostio 64 y cant o’n gwastraff, cynnydd o 60 y cant o’r llynedd.
 
22 Awst 2017
Bu Lesley Griffiths yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus heddiw i’r cynllun Caru Gwenyn, menter genedlaethol wedi’i hanelu at annog mwy o bobl i helpu peillwyr.
 
21 Awst 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, heddiw ei Pholisi Adnoddau Naturiol newydd.
 
17 Awst 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i haneru gwastraff bwyd yng Nghymru erbyn 2025.
 
11 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi canmol llwyddiant Clwstwr Bwyd Môr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar ôl i bedwar aelod ennill gwobrwyon Great Taste.
 
10 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi atgoffa ffermwyr godro Cymru sy’n cadw cofnodion llaeth i fanteisio ar gymorth ariannol yr UE cyn 19 Awst.
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2017
Ll M M I G S S
<< Med    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i