Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Chwefror 2016
Cyhoeddodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol heddiw fod pedwar aelod newydd wedi’u penodi i fwrdd cyfarwyddwyr Comisiwn Dylunio Cymru.
 
03 Chwefror 2016
Heddiw croesawodd Rebecca Evans yr adroddiad annibynnol ar yr effaith debygol y byddai diffyg brechlyn BCG yn ei chael ar y rhaglen brechu moch daear yng Nghymru.
 
02 Chwefror 2016
Mae cwmni llaeth organig sydd wedi’i leoli ym mherfeddion sir Benfro yn elwa ar fand eang cyflym iawn, ac i Cyflymu Cymru y mae’r diolch.
 
02 Chwefror 2016
Mae deddfwriaeth arloesol ddiweddaraf Llywodraeth Cymru wedi’i phasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
01 Chwefror 2016
Mae Carl Sargeant wedi cyhoeddi maint y cimychiaid a’r crancod lleiaf y caniateir eu dal, hynny fel un o nifer o fesurau a ddaeth i rym heddiw.
 
28 Ionawr 2016
Bydd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, yn lansio gwasanaeth newydd heddiw fydd yn helpu mentrau cymdeithasol a busnesau bach a chanolig i ddatblygu’u cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.
 
28 Ionawr 2016
Heddiw, mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd yn croesawu Cadeirydd newydd a dau Is-gadeirydd i Fwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod.
 
20 Ionawr 2016
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi croesawu EIDCymru - system electronig newydd ar gyfer cofnodi symudiadau defaid a aeth yn fyw ddydd Llun 18 Ionawr.
 
15 Ionawr 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd yn annog perchenogion dofednod yng Nghymru i gadw llygad barcud am y ffliw adar ar ôl cadarnhad bod teip pathogenig mwyn o’r clefyd wedi ymddangos yn yr Alban.
 
12 Ionawr 2016
£1.5 miliwn ychwanegol oddi wrth raglen ELENA Banc Buddsoddi Ewrop er mwyn gwella perfformiad ynni cyrff cyhoeddus yng Nghymru.
 
12 Ionawr 2016
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi cyhoeddi £4.2 miliwn i ddwy gymuned sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.
 
22 Rhagfyr 2015
Â’r Nadolig ar y trothwy, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa perchenogion anifeiliaid anwes bod angen gofal arbennig ar eu hanifeiliaid dros yr ŵyl.
 
21 Rhagfyr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr o'r newidiadau pwysig a fydd yn effeithio ar y ffordd y maen nhw'n tagio ŵyn.
 
18 Rhagfyr 2015
Mae Rebecca Evans wedi atgoffa ffermwyr y bydd yn rhaid sicrhau bod gwartheg sy’n cael eu symud i neu oddi ar dir comin wedi cael Prawf TB cyn Symud a bod y prawf hwnnw’n glir.
 
16 Rhagfyr 2015
Mae Rebecca Evans wedi croesawu bargen "gref a theg" ar gyfer diwydiant pysgota Cymru. Bydd yn cynyddu cwotâu ac yn sicrhau stociau cynaliadwy am flynyddoedd i ddod.
 
16 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi cyhoeddi £3 miliwn i fynd â’r cynllun atal llifogydd yn Llanelwy yn ei flaen yn ystod 2016/17.
 
15 Rhagfyr 2015
Mae Cymru'n ailgylchu mwy o wastraff cartref na phob gwlad arall yn y DU.
 
15 Rhagfyr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr i ystyried y risg posibl y gallai anifeiliaid ei beri o ran TB cyn eu prynu.
 
07 Rhagfyr 2015
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, yn ceisio barn ar gynigion newydd i gymryd lle'r gwaharddiad symud am 6 niwrnod, heb gyfaddawdu bioddiogelwch.
 
07 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ymuno â Quebec, Manitoba, Catalonia, Gwlad y Basg a Sao Paulo i lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhyngwladol ar Weithredu ar sail Natur dros Hinsawdd.
 
Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i