Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Mawrth 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar gynigion newydd ar gyfer Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) y PAC yng Nghymru.
 
30 Mawrth 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, a Chadeirydd dros dro Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, Robin Jones, wedi gwahodd cynrychiolwyr y diwydiant i ymuno â'r Bwrdd Cysgodol.
 
27 Mawrth 2015
Bydd y goleuadau yn cael eu diffodd mewn nifer o adeiladau ar draws ystâd Llywodraeth Cymru ynghyd â henebion Cadw y nos Sadwrn yma, a hynny er mwyn cefnogi Awr Ddaear WWF.
 
25 Mawrth 2015
“Mae adolygiad Andy Richardson ac ymateb y Llywodraeth hon iddo yn gam positif iawn.  Bydd, gobeithio, yn ennyn yr hyder sy’n hanfodol argyfer adeiladu sector godro llwyddiannus.”
 
24 Mawrth 2015
Gall ymgeiswyr llwyddiannus gael hyd at 50% o gostau cymwys brechu mochdaear, gyda chyfanswm o £1.25m ar gael dros y pum mlynedd nesaf.
 
23 Mawrth 2015
Buddsoddiad o dros £2.5 miliwn i wella'r farchnad allforio bwyd a diod o Gymru ymhellach.
 
23 Mawrth 2015
Gall ymwelwyr barhau i edrych ar brydferthwch Llwybr yr Arfordir a'i fwynhau diolch i addewid o £900,000.
 
20 Mawrth 2015
Mae’n bwysig bod ffermwyr sy’n bwriadu symud eu gwartheg i dir pori’r haf yn cofio bod angen Profion TB Cyn Symud clir arnynt yn gyntaf.
 
20 Mawrth 2015
Ni fydd drigolion yng Nghoed-poeth a Brymbo “ar unrhyw gyfrif” yn gorfod talu am adfer y tir.
 
19 Mawrth 2015
Bu’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans yn darganfod sut mae cymunedau’n cael budd o’r Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) yng Nghymru.
 
16 Mawrth 2015
"Dylai perchnogion cŵn sydd am gael cyngor ar fanteision microsglodynnu gysylltu â milfeddyg lleol neu berson cymwys sy'n eu gosod."
 
12 Mawrth 2015
“Rhaid wrth waed newydd a syniadau newydd ar amaethyddiaeth Cymru iddi allu wynebu’r problemau diwydiant sy’n newid beunydd."
 
12 Mawrth 2015
“Mae bwyd unigryw o safon uchel yn rhan ganolog o'n diwyddiant bwyd ymayng Nghymru.  Rydym yn benderfynol o adeiladu ar y diwylliant hwnnw fely gall ein diwydiant bwyd a diod gryfhau a ffynnu."
 
11 Mawrth 2015
“Diolch i ymdrechion unigolion ac awdurdodau lleol, mae Cymru’n ailgylchu mwy o wastraff na gweddill y Deyrnas Unedig.”
 
10 Mawrth 2015
Bydd Bil yr Amgylchedd yn deddfu i greu gwell ffyrdd o ofalu am adnoddau naturiol Cymru, gan helpu i sbarduno twf gwyrdd, gwella natur a’r amgylchedd a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd hefyd.
 
10 Mawrth 2015
Rhoddwyd cyngor a chymorth i dros 61,000 o ddeiliaid tai er mwyn eu cynorthwyo i wresogi eu tai yn fwy effeithiol. Mae Nyth hefyd yn arwain at sefydlu busnesau lleol.
 
09 Mawrth 2015
"Rydym wedi ymrwymo i  gefnogi prisiau gwell, amodau gweithio da, cynaliadwyedd lleol, a thelerau masnach teg i ffermwyr a gweithwyr."
 
09 Mawrth 2015
"Dwi'n falch iawn o gyhoeddi bod Mr Hughes wedi'i ail-benodi fel Cadeirydd y Grŵp Llywio Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid."
 
06 Mawrth 2015
Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu defnyddio cyllidebau carbon sy’n nodi’n glir y cyfraniad y mae’n rhaid i wahanol sectorau ei wneud a phwy sy’n atebol.
 
Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i