Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Ionawr 2018
Bron i £700,000 er mwyn mynd gam ymhellach i warchod un o bentrefi glan môr mwyaf poblogaidd De Cymru, sef y Mwmbwls, rhag llifogydd.
 
19 Ionawr 2018
Cyhoeddodd Lesley Griffiths fod £6.5m o arian gan yr UE wedi'i roi i fenter gwerth miliynau o bunnau i ddefnyddio dŵr o hen lofa i gynhesu cartrefi lleol.
 
18 Ionawr 2018
Bydd Lesley Griffiths, yn cyhoeddi heddiw y bydd cyfleuster gwyddonol heb ei ail yn cael ei ddatblygu ym Mhrifysgol Bangor yn sgil hwb ariannol gwerth £5 miliwn gan yr UE.
 
17 Ionawr 2018
Mae Lesley Griffiths yn annog ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar gyllid gan Lywodraeth Cymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol daliadau amaethyddol.
 
15 Ionawr 2018
Mae ymgynghoriad ar fynd i’r afael â throseddau gwastraff a pherfformiad gwael yng Nghymru wedi cael ei gyhoeddi.
 
12 Ionawr 2018
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru yn atgoffa pawb sy'n cadw dofednod yng Nghymru o bwysigrwydd bioddiogelwch ac i gadw golwg am arwyddion Ffliw'r Adar ar ôl achos o'r clefyd yn Dorset
 
12 Ionawr 2018
Rhannwch eich straeon ynghylch prosiectau ynni adnewyddadwy llwyddiannus er mwyn dangos sut y gall mwy a mwy o bobl yng Nghymru wneud hyn yn y dyfodol.
 
09 Ionawr 2018
Mae moroedd Cymru yn darparu nifer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer ‘twf glas’, ond er mwyn gwneud y mwyaf ohonynt mae’n hanfodol gallu sicrhau bod adnoddau naturiol pwysig yn cael eu diogelu. 
 
22 Rhagfyr 2017
Yn ystod ei hymweliad â phencadlys Iceland Food Limited yng Nglannau Dyfrdwy ddoe, dywedodd Hannah Blythyn eto am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â gwastraff bwyd.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae ceidwaid moch yn cael eu hatgoffa i beidio â rhoi crafion cegin i'w hanifeiliaid rhag lledaenu clefyd anifeiliaid.
 
14 Rhagfyr 2017
Mae cynllun trwyddedu newydd ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru i gael ei ddatblygu, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.
 
13 Rhagfyr 2017
Mae cytundeb ar gyfer diwydiant pysgota Cymru wedi cael ei sicrhau a fydd yn diogelu stoc pysgod Cymru, yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.
 
13 Rhagfyr 2017
Mynd i'r afael â llygredd nitradau o amaethyddiaeth a gwella ansawdd dŵr ar lefel Cymru gyfan.
 
12 Rhagfyr 2017
Bydd mesurau a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 12 Rhagfyr) yn cryfhau lles anifeiliaid yng Nghymru, yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cyhoeddi heddiw dargedau dileu TB cenedlaethol a thargedau interim ar gyfer pob rhanbarth TB. 
 
08 Rhagfyr 2017
Bydd cerddwyr yn y Gogledd yn gallu mwynhau mwy o ardaloedd yn yr awyr agored ar ôl i Weinidog yr Amgylchedd agor rhan newydd o Lwybr Arfordir Cymru.
 
07 Rhagfyr 2017
Mae Cymru yn gwneud cynnydd da tuag at ei thargedau uchelgeisiol ar gyfer ynni glân.
 
06 Rhagfyr 2017
Mae Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Blaengwrach i longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant wrth ailgylchu.    
 
05 Rhagfyr 2017
Awydd Llywodraeth Cymru i arwain y gwaith o fynd i’r afael â llygredd aer trwy gyhoeddi pedwar mesur i geisio gwella ansawdd yr aer yng Nghymru.  
 
Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i