Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Mawrth 2017
Rydym yn gwahodd cwmnïau a sefydliadau ymchwil i wneud cais i rannu cyllid i wneud y bwyd a’r diod sydd ar gael i blant yn fwy iach a hefyd yn rhatach.
 
23 Mawrth 2017
Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau dros £100 miliwn i economi Cymru.
 
23 Mawrth 2017
Bydd prynwyr bwyd ledled y byd yn cael blas ar Gymru heddiw mewn digwyddiad sydd wedi’i gynllunio i helpu cynhyrchwyr i gyrraedd marchnadoedd newydd a threfnu cytundebau rhyngwladol yn dilyn Brexit.
 
22 Mawrth 2017
Mae bron i £5miliwn o gyllid Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i sicrhau bod Cymru yn flaenllaw ym maes technoleg ynni solar y genhedlaeth nesaf.
 
13 Mawrth 2017
Yn ôl adroddiad newydd mae Cymru yn hawlio’r trydydd safle ymysg cenhedloedd y byd am ailgylchu.
 
10 Mawrth 2017
Bydd y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Economi Gylchol yn helpu BBaChau i symud tuag at 'Economi Gylchol'.
 
09 Mawrth 2017
£32 miliwn i leihau’r risg o lifogydd i fwy na 2,100 o gartrefi a busnesau ledled Cymru.
 
03 Mawrth 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo dros £7 miliwn o gyllid buddsoddi fel rhan o fenter i helpu i Awdurdodau ddefnyddio ynni yn fwy effeithiol, lleihau allyriadau carbon ac arbed arian.
 
28 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Dubai yr wythnos hon i chwifio'r faner dros Gymru fel rhan o ddathliadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2017.
 
24 Chwefror 2017
Ar ôl cyhoeddiad i ddatgan Parth Atal Ffliw Adar newydd, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru yn atgoffa pobl sy'n cadw adar i fod yn barod ar ei gyfer pan fydd yn cael ei gyflwyno ddydd Mawrth nesaf.
 
21 Chwefror 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu tri chwarter miliwn o bunnoedd er mwyn helpu i leihau'r perygl o lifogydd i gartrefi a busnesau yn Little Haven.
 
17 Chwefror 2017
Mae Mainstay Marine Solutions yn Sir Benfro wedi cael £5.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu dwy Long Patrolio Pysgodfeydd newydd.
 
14 Chwefror 2017
Mae enw da diwydiant bwyd a diod Cymru sy’n parhau i ffynnu wedi derbyn hwb pellach yn sgil y ffaith bod yr Undeb Ewropeaidd wedi rhoi statws newydd i Borc Cymreig Pedigri wedi’i Fagu’n Draddodiadol.
 
14 Chwefror 2017
Mae rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer gwelliannau er mwyn arbed ynni mewn cartrefi incwm isel a chartrefi mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.
 
13 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi Parth Atal Ffliw’r Adar newydd a fydd mewn grym o 28 Chwefror tan 30 Ebrill.
 
13 Chwefror 2017
Mae angen i Gymru sicrhau ffordd well a thecach o sicrhau mynediad i’r cyhoedd i ddulliau o hamddena yn yr awyr agored.
 
09 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau bod cylch cyllido newydd, gwerth dros £18 miliwn, ar gyfer Glastir Uwch wedi cyhoeddi.
 
06 Chwefror 2017
Mae £60,000 o arian Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i bysgotwyr a chymunedau glan môr Cymru i’w helpu i ymgeisio am filiynau o bunnau o gyllid Ewropeaidd.
 
02 Chwefror 2017
Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn clywed barn ffermwyr, sefydliadau a busnesau bwyd am weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol i'r DU y tu allan i’r UE.
 
31 Ionawr 2017
Mae Lesley Griffiths wedi gweithredu i roi gwarchodaeth gryfach i adar môr a llamhidyddion yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2017
Ll M M I G S S
<< Chw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i