Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Chwefror 2016
Cyhoeddodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol heddiw fod pedwar aelod newydd wedi’u penodi i fwrdd cyfarwyddwyr Comisiwn Dylunio Cymru.
 
03 Chwefror 2016
Heddiw croesawodd Rebecca Evans yr adroddiad annibynnol ar yr effaith debygol y byddai diffyg brechlyn BCG yn ei chael ar y rhaglen brechu moch daear yng Nghymru.
 
02 Chwefror 2016
Mae deddfwriaeth arloesol ddiweddaraf Llywodraeth Cymru wedi’i phasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
02 Chwefror 2016
Mae cwmni llaeth organig sydd wedi’i leoli ym mherfeddion sir Benfro yn elwa ar fand eang cyflym iawn, ac i Cyflymu Cymru y mae’r diolch.
 
01 Chwefror 2016
Mae Carl Sargeant wedi cyhoeddi maint y cimychiaid a’r crancod lleiaf y caniateir eu dal, hynny fel un o nifer o fesurau a ddaeth i rym heddiw.
 
28 Ionawr 2016
Bydd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, yn lansio gwasanaeth newydd heddiw fydd yn helpu mentrau cymdeithasol a busnesau bach a chanolig i ddatblygu’u cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.
 
28 Ionawr 2016
Heddiw, mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd yn croesawu Cadeirydd newydd a dau Is-gadeirydd i Fwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod.
 
20 Ionawr 2016
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi croesawu EIDCymru - system electronig newydd ar gyfer cofnodi symudiadau defaid a aeth yn fyw ddydd Llun 18 Ionawr.
 
15 Ionawr 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd yn annog perchenogion dofednod yng Nghymru i gadw llygad barcud am y ffliw adar ar ôl cadarnhad bod teip pathogenig mwyn o’r clefyd wedi ymddangos yn yr Alban.
 
12 Ionawr 2016
£1.5 miliwn ychwanegol oddi wrth raglen ELENA Banc Buddsoddi Ewrop er mwyn gwella perfformiad ynni cyrff cyhoeddus yng Nghymru.
 
12 Ionawr 2016
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi cyhoeddi £4.2 miliwn i ddwy gymuned sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.
 
22 Rhagfyr 2015
Â’r Nadolig ar y trothwy, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa perchenogion anifeiliaid anwes bod angen gofal arbennig ar eu hanifeiliaid dros yr ŵyl.
 
21 Rhagfyr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr o'r newidiadau pwysig a fydd yn effeithio ar y ffordd y maen nhw'n tagio ŵyn.
 
18 Rhagfyr 2015
Mae Rebecca Evans wedi atgoffa ffermwyr y bydd yn rhaid sicrhau bod gwartheg sy’n cael eu symud i neu oddi ar dir comin wedi cael Prawf TB cyn Symud a bod y prawf hwnnw’n glir.
 
16 Rhagfyr 2015
Mae Rebecca Evans wedi croesawu bargen "gref a theg" ar gyfer diwydiant pysgota Cymru. Bydd yn cynyddu cwotâu ac yn sicrhau stociau cynaliadwy am flynyddoedd i ddod.
 
16 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi cyhoeddi £3 miliwn i fynd â’r cynllun atal llifogydd yn Llanelwy yn ei flaen yn ystod 2016/17.
 
15 Rhagfyr 2015
Mae Cymru'n ailgylchu mwy o wastraff cartref na phob gwlad arall yn y DU.
 
15 Rhagfyr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr i ystyried y risg posibl y gallai anifeiliaid ei beri o ran TB cyn eu prynu.
 
07 Rhagfyr 2015
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, yn ceisio barn ar gynigion newydd i gymryd lle'r gwaharddiad symud am 6 niwrnod, heb gyfaddawdu bioddiogelwch.
 
07 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ymuno â Quebec, Manitoba, Catalonia, Gwlad y Basg a Sao Paulo i lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhyngwladol ar Weithredu ar sail Natur dros Hinsawdd.
 
Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i