Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Mai 2017
Mae ffigurau sydd wedi'u rhyddhau gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod swm y gwastraff y mae aelwydydd yng Nghymru'n ei ailgylchu wedi cynyddu eto.
 
18 Mai 2017
Bara Lawr Cymru yw’r cynnyrch Cymreig diweddaraf  i ymuno â’r rhestr o fwydydd nodedig sydd wedi ennill statws gwarchodedig gan yr Undeb Ewropeaidd.
 
16 Mai 2017
Mae Gweithgor Tirweddau'r Dyfodol o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru.
 
09 Mai 2017
Mae Gweithgor Tirweddau'r Dyfodol o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru.
 
04 Mai 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, y bydd y gwaharddiad dros dro ar grynhoi rhywogaethau penodol o adar yng Nghymru yn cael ei godi, a hynny o 15 Mai.
 
26 Ebrill 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cadarnhau na fydd y Parth Atal Ffliw Adar yn cael ei ailgyflwyno ar ôl i gyfnod y Parth presennol ddod i ben ar 30 Ebrill.
 
25 Ebrill 2017
Bydd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn rhan o bresenoldeb cryf o Gymru yn Expo Bwyd Môr Byd-eang 2017, y ffair fwyaf yn y byd ar gyfer y fasnach bwyd môr.
 
05 Ebrill 2017
Mae ymchwil newydd yn dangos, am y tro cyntaf, sut mae mesurau Llywodraeth Cymru i wneud cartrefi  teuluoedd isel eu hincwm yn fwy ynni-effeithlon yn cael effaith dda ar iechyd hefyd.
 
31 Mawrth 2017
Yfory (1 Ebrill) bydd system "gadarn, deg a thryloyw" newydd yn cael ei lansio ar gyfer ffioedd trwyddedu morol a chostau cysylltiedig yng Nghymru.
 
30 Mawrth 2017
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ffurf newydd ar Fwrdd Hybu Cig Cymru, sydd â’r dasg o hyrwyddo sector cig coch llewyrchus a chadarn yng Nghymru wedi Brexit
 
30 Mawrth 2017
Mae enw da diwydiant bwyd a diod llwyddiannus Cymru wedi cael hwb arall wedi i bysgota mewn cyryclau ar gyfer sewin gael statws Enw Bwyd Gwarchodedig gan y Comisiwn Ewropeaidd.  
 
28 Mawrth 2017
Ar y diwrnod cyn i Lywodraeth y DU weithredu Erthygl 50, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi rhoi hwb o £223 miliwn i gymunedau gwledig Cymru.
 
24 Mawrth 2017
Rydym yn gwahodd cwmnïau a sefydliadau ymchwil i wneud cais i rannu cyllid i wneud y bwyd a’r diod sydd ar gael i blant yn fwy iach a hefyd yn rhatach.
 
23 Mawrth 2017
Bydd prynwyr bwyd ledled y byd yn cael blas ar Gymru heddiw mewn digwyddiad sydd wedi’i gynllunio i helpu cynhyrchwyr i gyrraedd marchnadoedd newydd a threfnu cytundebau rhyngwladol yn dilyn Brexit.
 
23 Mawrth 2017
Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau dros £100 miliwn i economi Cymru.
 
22 Mawrth 2017
Mae bron i £5miliwn o gyllid Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i sicrhau bod Cymru yn flaenllaw ym maes technoleg ynni solar y genhedlaeth nesaf.
 
13 Mawrth 2017
Yn ôl adroddiad newydd mae Cymru yn hawlio’r trydydd safle ymysg cenhedloedd y byd am ailgylchu.
 
10 Mawrth 2017
Bydd y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Economi Gylchol yn helpu BBaChau i symud tuag at 'Economi Gylchol'.
 
09 Mawrth 2017
£32 miliwn i leihau’r risg o lifogydd i fwy na 2,100 o gartrefi a busnesau ledled Cymru.
 
03 Mawrth 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo dros £7 miliwn o gyllid buddsoddi fel rhan o fenter i helpu i Awdurdodau ddefnyddio ynni yn fwy effeithiol, lleihau allyriadau carbon ac arbed arian.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i