Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
02 Hydref 2015
Mae Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi cyhoeddi ei bod hi’n bwriadu manteisio ar reoliadau newydd yr Undeb Ewropeaidd sy’n caniatáu i wledydd optio allan o dyfu cnydau GM.
 
01 Hydref 2015
Heddiw aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, i Aberdâr i agor cyfleuster Treulio Anaerobig Cwm Yfory yn swyddogol.
 
30 Medi 2015
"Pleser yw cael cyhoeddi y byddan nhw’n cael help ychwanegol gan yr UE. Rydym yn gobeithio gwneud y taliad hwn yn gyflym ac yn gobeithio y bydd yn eu helpu gyda’u llif arian."
 
25 Medi 2015
"Mae’n hollbwysig gwella ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n gysylltiedig â maglu, a byddwn yn parhau i gydweithio’n agos â’n partneriaid i wneud yn siŵr bod negeseuon y Cod yn cael eu cyhoeddi."
 
17 Medi 2015
“Mae gan ein diwydiant bwyd môr ni enw da dros y byd am gynnyrch o ansawdd uchel. Rydyn ni’n cydweithio’n agos â busnesau ym mhob cwr o Gymru gan ychwanegu at ein llwyddiant."
 
11 Medi 2015
Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi cyhuddo Llywodraeth Prydain o amharu ar y cynllun i gynhyrchu ynni glân yn dilyn eu penderfyniad i newid y broses ar gyfer defnyddio y Tariff Cyflenwi Trydan.
 
10 Medi 2015
Mae’r gwaith arfordirol yn costio cyfanswm o £18 miliwn – £12.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn agos i £5.5m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a £241,000 gan Gyngor Sir Ceredigion.
 
08 Medi 2015
Bydd  trigolion yn talu £250 i £450 yn llai  am eu tanwydd bob blwyddyn a bydd 2850 o dunelli yn llai o allyriadau carbon deuocsid hefyd.
 
08 Medi 2015
Dyfarnodd Llywodraeth Cymru £132,000 i brosiect Adfer Mawndiroedd Eryri a Hiraethog, dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, er mwyn adfer mawndiroedd.
 
08 Medi 2015
"Mae hwn yn gyfnod anodd ac mae’n hanfodol fod gennym raglen glir a’n bod yn gweithio ar fyrder i helpu’n ffermwyr."
 
07 Medi 2015
“Mae’r sector bwyd môr yn bwysig i Gymru. Mae’r sector dyframaethu’n werth £10.4 miliwn i’n heconomi."
 
07 Medi 2015
Mae amddiffynfeydd arfordirol newydd y dref yn costio £1,215,000, ac yn cynnwys wal 260m ym mhen dwyreiniol grin y dref a wal grom 460m i yrru’r tonnau’n ôl os ydynt yn taro ar hyd yr A545.
 
04 Medi 2015
“Roedd yr amrywiaeth eang o gynnyrch, y doniau oedd yn cael eu harddangos, a safon y da byw yn ein Sioeau Haf wedi creu argraff arnaf unwaith eto eleni.
 
03 Medi 2015
"Mae’n ymddangos bod arferion defnyddwyr yn newid ac mae hynny cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Mae hefyd yn codi swm sylweddol o arian ar gyfer achosion da.”
 
26 Awst 2015
Mae dros 5,000 dôs o’r brechlyn wedi’i roi i foch daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn y Gorllewin dros y pedair blynedd ddiwethaf.
 
24 Awst 2015
Heddiw, mae Rebecca Evans yn annog ffermwyr i ymateb cyn gynted â phosibl os yw swyddfeydd rhanbarthol Llywodraeth Cymru yn cysylltu â nhw gyda chwestiynau ynghylch eu Ffurflen Cais Sengl.
 
20 Awst 2015
Cafodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans gyfle i weld cynnyrch a da byw gorau Sir Benfro heddiw wrth iddi ymweld â Sioe Amaethyddol Sir Benfro.
 
20 Awst 2015
Penodwyd Tom Taylor yn Gadeirydd ar Bwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac yn aelod o Fwrdd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
 
Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2015
Ll M M I G S S
<< Med    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i