Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Tachwedd 2017
Bydd carreg filltir bwysig yn cael ei chyrraedd heddiw o ran y datblygiadau yng Nghymru yn dilyn datganoli, gyda chyflwyno protocol dŵr ar gyfer Cymru a Lloegr.
 
03 Tachwedd 2017
Mae 8 o bob 10 siopwr yng Nghymru'n credu bod bwyd a diod o Gymru o Ansawdd Gwych, yn Blasu'n Wych ac y bydden nhw wastad yn prynu cynnyrch o Gymru pe bai'r pris yn iawn.
 
02 Tachwedd 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa pawb sy'n cadw dofednod o bwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol a chadw eu llygaid ar agor am arwyddion Ffliw'r Adar y gaeaf hwn.
 
01 Tachwedd 2017
Mae Cynghorau yng Nghymru bellach yn gallu codi dirwy ar gyfer achosion o dipio anghyfreithlon.
 
31 Hydref 2017
Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod 99% o ddyfroedd ymdrochi Cymru wedi cydymffurfio â safonau uchel Ewrop.
 
26 Hydref 2017
Bydd Lesley Griffiths yn cyhoeddi menter newydd gwerth £250,000 heddiw, gyda'r nod o wella sgiliau'r bobl sy'n gweithio yn y diwydiant bwyd yn y Cymoedd a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y sector.
 
24 Hydref 2017
Ar ôl i firws y Tafod Glas cael ei ganfod mewn gwartheg a fewnforiwyd i'r Alban a Lloegr, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi atgoffa ffermwyr Cymru am beryglon y clefyd.
 
19 Hydref 2017
Yn yr 20 mlynedd ers i Gymru bleidleisio o blaid datganoli, mae'n cyfradd ailgylchu wedi codi o lefel ychydig yn is na 5% i 64% − y gyfradd orau ond dwy yn y byd.
 
17 Hydref 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd wedi rhoi amlinelliad heddiw o’r camau y bydd Cymru yn eu cymryd i ddod yn genedl sydd ag Economi Gylchol.
 
15 Hydref 2017
Bydd ymgynghoriad ar weithredu a gorfodi gwaharddiad yng Nghymru ar weithgynhyrchu a gwerthu cynhyrchion cosmetig a gofal personol sy'n cynnwys microbelenni plastig yn agor ddydd Llun 16 Hydref.
 
13 Hydref 2017
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cyhoeddi y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cael dros £1 miliwn.
 
12 Hydref 2017
Mae prosiect i fynd i’r afael â gordewdra plant wedi dyfarnu cyllid i bedwar o gwmnïau o Gymru i ddatblygu cynnyrch Bwyd a Diod arloesol, iach a fforddiadwy.
 
09 Hydref 2017
Cyhoeddodd Lesley Griffiths ei bod yn rhoi £1.5 dros y tair blynedd nesaf i gyflwyno Rhaglen Datblygu Allforio Well ar gyfer cynnal y diwydiant cig coch yng Nghymru.
 
28 Medi 2017
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, dargedau uchelgeisiol newydd ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru.
 
28 Medi 2017
Lesley Griffiths, wedi atgoffa ffermwyr a milfeddygon y bydd rheolau newydd ar gyfer atgyfnerthu ein hymdrechion i ddileu TB buchol yn dod i rym ddydd Sul (1 Hydref).
 
21 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi annog proseswyr a gweithgynhyrchwyr bwyd a diod bychain Cymru i wneud cais am eu cyfran o’r cyllid gwerth £800,000.
 
14 Medi 2017
£880,000 ar gyfer awdurdodau lleol a £300,000 ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu amddiffynfa rhag llifogydd a gwneud gwaith cynnal a chadw cyn y gaeaf.
 
07 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cynghori ceidwaid da byw i fod yn gwbl barod erbyn i Unedau Cwarantin.
 
05 Medi 2017
Cyhoeddodd Lesley Griffiths, heddiw fod rhagor na £2 miliwn yn cael ei neilltuo i helpu i leihau'r risg o lifogydd ac erydu arfordirol i gartrefi a busnesau yn Nhraeth Tref Porthcawl.
 
30 Awst 2017
Mae pawb yn holl wledydd y DU sy'n cadw dofednod yn cael eu hannog i gadw'n effro i fygythiad ffliw'r adar ac i baratoi nawr i leihau'r risg i'w heidiau y gaeaf hwn.  
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2017
Ll M M I G S S
<< Hyd    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i