Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Ebrill 2015
Sut mae llwybr Tawe’n helpu i wneud y gymuned deimlo‘n agosach at yr awyr agored.
 
16 Ebrill 2015
“Mae cyllid ar gyfer rheoli y perygl o lifogydd yn parhau ynflaenoriaeth mawr i Lywodraeth Cymru, ac yn ddiweddar, rydym wediparhau â'n buddsoddiad yn y maes hwn."
 
15 Ebrill 2015
Ers i RPW Ar-lein gychwyn ym mis Chwefror, mae mwy na 2,500 o ffurflenni SAF wedi’u cyflwyno drwy’r system electronig hon.
 
09 Ebrill 2015
Bydd Dogs Trust Cymru a phartïon eraill â buddiant fel Awdurdodau Lleol, ysgolion a milfeddygon hefyd yn cymryd rhan.
 
07 Ebrill 2015
Mae Rebecca Evans yn annog pob ffermwr i lenwi ac anfon eu SAF cyn gynted â phosibl eleni i osgoi cosbau hwyr neu fod heb ddigon o amser i wneud cais am hawliadau
 
01 Ebrill 2015
Mae Rebecca Evans wedi atgoffa bridwyr cwn Cymru y bydd y gyfraith yn newid ymhen pedair wythnos gan greu meini prawf llymach ar gyfer lles cwn a chwn bach yn eu gofal.
 
31 Mawrth 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar gynigion newydd ar gyfer Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) y PAC yng Nghymru.
 
30 Mawrth 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, a Chadeirydd dros dro Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, Robin Jones, wedi gwahodd cynrychiolwyr y diwydiant i ymuno â'r Bwrdd Cysgodol.
 
27 Mawrth 2015
Bydd y goleuadau yn cael eu diffodd mewn nifer o adeiladau ar draws ystâd Llywodraeth Cymru ynghyd â henebion Cadw y nos Sadwrn yma, a hynny er mwyn cefnogi Awr Ddaear WWF.
 
25 Mawrth 2015
“Mae adolygiad Andy Richardson ac ymateb y Llywodraeth hon iddo yn gam positif iawn.  Bydd, gobeithio, yn ennyn yr hyder sy’n hanfodol argyfer adeiladu sector godro llwyddiannus.”
 
24 Mawrth 2015
Gall ymgeiswyr llwyddiannus gael hyd at 50% o gostau cymwys brechu mochdaear, gyda chyfanswm o £1.25m ar gael dros y pum mlynedd nesaf.
 
23 Mawrth 2015
Buddsoddiad o dros £2.5 miliwn i wella'r farchnad allforio bwyd a diod o Gymru ymhellach.
 
23 Mawrth 2015
Gall ymwelwyr barhau i edrych ar brydferthwch Llwybr yr Arfordir a'i fwynhau diolch i addewid o £900,000.
 
20 Mawrth 2015
Ni fydd drigolion yng Nghoed-poeth a Brymbo “ar unrhyw gyfrif” yn gorfod talu am adfer y tir.
 
20 Mawrth 2015
Mae’n bwysig bod ffermwyr sy’n bwriadu symud eu gwartheg i dir pori’r haf yn cofio bod angen Profion TB Cyn Symud clir arnynt yn gyntaf.
 
19 Mawrth 2015
Bu’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans yn darganfod sut mae cymunedau’n cael budd o’r Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) yng Nghymru.
 
16 Mawrth 2015
"Dylai perchnogion cŵn sydd am gael cyngor ar fanteision microsglodynnu gysylltu â milfeddyg lleol neu berson cymwys sy'n eu gosod."
 
12 Mawrth 2015
“Rhaid wrth waed newydd a syniadau newydd ar amaethyddiaeth Cymru iddi allu wynebu’r problemau diwydiant sy’n newid beunydd."
 
12 Mawrth 2015
“Mae bwyd unigryw o safon uchel yn rhan ganolog o'n diwyddiant bwyd ymayng Nghymru.  Rydym yn benderfynol o adeiladu ar y diwylliant hwnnw fely gall ein diwydiant bwyd a diod gryfhau a ffynnu."
 
Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i