Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
06 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyflwyno gofynion bioddiogelwch mwy trylwyr ar gyfer dofednod ac adar caeth i’w gwarchod rhag y straen o ffliw adar sy’n lledaenu yn Ewrop
 
06 Rhagfyr 2016
Y camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymeryd i ddefnyddio llai o ynni yng Nghymru, ac i symud oddi wrth ei chysylltiadau traddodiadol â thanwyddau fosil i wlad sy’n amlwg am ei hynni glân.  
 
28 Tachwedd 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd bron i 90% o hawliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn cael eu talu pan fydd y ffenestr daliadau newydd yn agor ddydd Iau, 1 Rhagfyr.    
 
25 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi bod pedwar aelod wedi cael eu hailbenodi i Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.
 
24 Tachwedd 2016
Mae pobl sy’n cadw dofednod yn cael eu hannog i ddilyn arferion bioddiogelwch da i leihau eu cysylltiad gydag adar gwyllt ac i fod yn wyliadwrus am arwyddion o Ffliw’r Adar.
 
15 Tachwedd 2016
Mae’n swyddogol bod gan Gymru rhai o’r dyfroedd ymdrochi gorau yn Ewrop gyda 84 o ardaloedd yn cael eu graddio’n “ardderchog”.
 
14 Tachwedd 2016
Cyllid gwerth £227,500 i gefnogi ailgylchu matresi yn Rhondda Cynon Taf a galw ar fusnesau lleol i feddwl am atebion blaengar newydd er mwyn medru ailgylchu pob rhan o'r matresi.
 
11 Tachwedd 2016
“Unwaith eto mae'n ymddangos bod ideoleg yn gyrru meddylfryd y DU yn hytrach na sicrhau bod gennym gymysgedd ddigonol o dechnolegau carbon isel fforddiadwy yn awr, ac yn y dyfodol.”
 
11 Tachwedd 2016
O fis Ebrill 2017 bydd holl gwsmeriaid ynni'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn derbyn trydan sy’n gwbl adnewyddadwy.
 
08 Tachwedd 2016
Heddiw, bydd Lesley Griffiths yn croesawu gweinidogion sy’n gyfrifol am amaethyddiaeth, bwyd, pysgodfeydd, iechyd anifeiliaid, iechyd planhigion ac adnoddau naturiol ym mhob un o rannau y DU.
 
07 Tachwedd 2016
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi lansio system newydd heddiw ar gyfer diffinio daliadau amaethyddol a chofrestru tir dros dro yng Nghymru.
 
03 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi dros £2.5 miliwn ar gyfer Glandwr Cymru i wella Camlas Mynwy ac Aberhonddu.
 
31 Hydref 2016
Yn dilyn ymgynghoriad eang, mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi mesurau rheoli newydd ar gyfer pysgota cregyn bylchog ym Mae Ceredigion.
 
28 Hydref 2016
Bydd ymwelwyr a chymunedau lleol yn gallu mwynhau mwy o’n tiroedd agored, diolch i dros hanner miliwn o bunnau o grant i hwyluso mynediad. Dyna gyhoeddiad Lesley Griffiths, heddiw.
 
25 Hydref 2016
Cafodd cynllun ynni cymunedol fydd yn defnyddio yr elw i wella parc lleol ei agor yn swyddogol heddiw gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd.  
 
18 Hydref 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ymateb rhanbarthol newydd i gael gwared ar TB gwartheg yng Nghymru fel rhan o Raglen Dileu TB Gwartheg newydd Llywodraeth Cymru.
 
14 Hydref 2016
Mae’r diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru wedi cael hwb aruthrol ar ôl i’r Undeb Ewropeaidd gadarnhau bod Ham Sir Gâr wedi cael statws Enw Bwyd Gwarchodedig (EUPFN).
 
13 Hydref 2016
Heddiw, fe ddisgrifiodd Ysgrifennydd y Cabinet a Materion Gwledig, Lesley Griffiths weledigaeth o ‘ddiwydiant bwyd môr llewyrchus, byrlymus, diogel a chynaliadwy yng Nghymru’.
 
12 Hydref 2016
Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu’r newyddion bod Fferm Wynt Gorllewin Fforest Brechfa yn Sir Gâr wedi cael caniatâd i gysylltu â’r grid.
 
08 Hydref 2016
Lesley Griffiths yn ymweld a Nant-y-caws heddiw i weld â’i llygaid ei hunan y gwaith sy’n cael ei wneud i gyfyngu ar effeithiau’r olew sydd wedi gollwng yn yr ardal.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2016
Ll M M I G S S
<< Tac    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i