Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Awst 2015
Mae dros 5,000 dôs o’r brechlyn wedi’i roi i foch daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn y Gorllewin dros y pedair blynedd ddiwethaf.
 
24 Awst 2015
Heddiw, mae Rebecca Evans yn annog ffermwyr i ymateb cyn gynted â phosibl os yw swyddfeydd rhanbarthol Llywodraeth Cymru yn cysylltu â nhw gyda chwestiynau ynghylch eu Ffurflen Cais Sengl.
 
20 Awst 2015
Cafodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans gyfle i weld cynnyrch a da byw gorau Sir Benfro heddiw wrth iddi ymweld â Sioe Amaethyddol Sir Benfro.
 
20 Awst 2015
Penodwyd Tom Taylor yn Gadeirydd ar Bwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac yn aelod o Fwrdd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
 
20 Awst 2015
Mae ffigurau newydd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu.
 
17 Awst 2015
Datganiad yn dilyn cyfarfod rhwng undebau ffermio’r DU a gweinidogion
 
17 Awst 2015
“Mae arnom angen system iawndal sy’n annog ceidwaid gwartheg i chwarae eu rhan er mwyn cael gwared ar y clefyd hwn yng Nghymru."
 
14 Awst 2015
Yn dilyn cyhoeddiad yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) eu bod am gyflymu’r broses ceisiadau cynllunio ar gyfer echdynnu nwy siâl.
 
12 Awst 2015
"Dylai bioddiogelwch da fod yn rhan o fywyd bob dydd ar ffermydd er mwyn helpu’r anifeiliaid i gadw’n iach a chynnal busnes proffidiol."
 
12 Awst 2015
“Mae rhai o gynhyrchwyr bwyd gorau’r byd wedi’u lleoli yng Nghymru ac mae Sioe Môn yn gyfle arall iddynt ddangos i weddill y wlad – a’r byd – beth sydd gennym i’w gynnig.”
 
11 Awst 2015
Rhybudd y bydd cynlluniau tebyg i gynllun ynni dŵr Abergwyngregyn yn annhebygol o gael eu hadeiladu yn y dyfodol os derbynnir cynigion yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC).
 
10 Awst 2015
"Yn sgil y rheoliadau newydd, bydd y defnyddwyr yn cael gwybodaeth gliriach am ffynhonnell a tharddle yr hyn y maen nhw’n ei brynu. Bydd hynny o gymorth iddynt brynu cynnyrch o Gymru."
 
10 Awst 2015
Cynllun newydd i leihau’r perygl o lifogydd ar afon Elwy yn Llanelwy.
 
05 Awst 2015
"Mae’r ffaith fod y nifer uchaf erioed o ymgeiswyr o Gymru wedi ennill 3 seren eleni yn tystio ein bod wedi cymryd camau breision ymlaen ac wedi codi proffil ein gwlad a lledaenu enw da Cymru."
 
04 Awst 2015
"Mae achlysuron fel Sioe Gŵyr yn gyfle da i fi siarad â ffermwyr yn uniongyrchol am y materion sy’n effeithio ar eu busnesau unigol a’r diwydiant yn fwy cyffredinol."
 
30 Gorffennaf 2015
Bydd y cynllun yn lleihau’r perygl o lifogydd ac yn arbed rhyw £50 miliwn o ddifrod.
 
28 Gorffennaf 2015
“Rydym wedi ymrwymo i gefnogi sector bwyd a diod Cymru i sicrhau twf o 30% i gynyddu’r trosiant i £7biliwn erbyn 2020."
 
22 Gorffennaf 2015
Manteisiodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, ar y cyfle heddiw i longyfarch cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru am sicrhau statws Enw Bwyd wedi’u Hamddiffyn (PFN) yr UE.
 
21 Gorffennaf 2015
Heddiw, roedd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, yn bresennol yn lansiad y Porthol Monitro a Gwerthuso Glastir yn Sioe Frenhinol Cymru.
 
21 Gorffennaf 2015
Heddiw, yn Sioe Frenhinol Cymru, croesawodd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ffilm newydd i godi ymwybyddiaeth am fioddiogelwch.
 
Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2015
Ll M M I G S S
<< Aws    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i