Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 40 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Tachwedd 2015
Bydd preswylwyr o Gibbonsdown ym Mro Morgannwg yn elwa o fuddsoddiad diweddar o £2 filiwn o gynllun Arbed Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru.
 
23 Tachwedd 2015
Bydd yna ddeddf newydd yn dod i rym o 1 Ionawr 2016 sy’n ei gwneud yn ofynnol i osod systemau chwistrellu ym mhob tŷ newydd a thai wedi’u hadnewyddu yng Nghymru.
 
20 Tachwedd 2015
Cynigion sy’n edrych ar sut y gall Llywodraeth Cymru wella a chyflymu’r buddsoddiadau mewn prosiectau gwyrdd.
 
16 Tachwedd 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi cadarnhau y bydd taliadau cymorth yr UE i ffermwyr godro Cymru’n dechrau cael eu talu heddiw.
 
09 Tachwedd 2015
Bydd y Gweinidog yn cwrdd â thrigolion lleol sydd wedi gwirfoddoli i fod yn wardeiniaid llifogydd yn y Rhyl.
 
05 Tachwedd 2015
Heddiw, bydd 49 o ddisgyblion o ysgolion o bob cwr o Gymru yn cael cyfle i drafod yr effeithiau a’r camau sy’n rhaid eu cymryd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.
 
03 Tachwedd 2015
Cyhoeddodd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd heddiw ei bod yn lansio rhaglen Cymorth TB ledled Cymru, yn dilyn rhaglen beilot lwyddiannus.
 
02 Tachwedd 2015
Yn ôl canlyniadau a gyhoeddwyd heddiw gan yr UE, mae holl ddyfroedd ymdrochi Cymru wedi bodloni’r safonau ansawdd Ewropeaidd newydd, sy’n fwy llym.
 
30 Hydref 2015
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, a Phrif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Emyr Roberts, wedi croesawu’r pwerau newydd.
 
30 Hydref 2015
Adolygiad eang o ddyfodol parciau cenedlaethol Cymru a’i Hardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.
 
28 Hydref 2015
Heddiw, rhybuddiodd Carl Sargeant, y bydd newidiadau arfaethedig Llywodraeth y DU i’r Tariff Cyflenwi Trydan yn cael effaith ddifrifol ar gynlluniau cynhyrchu ynni lleol ac yn peryglu swyddi.
 
23 Hydref 2015
Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, ei bod yn chwilio am Gadeirydd a phedwar aelod annibynnol ar gyfer Panel Cynghori Amaethyddol newydd i Gymru.
 
20 Hydref 2015
Lansiodd Rebecca Evans ‘Datblygu eich Busnes’, cam cyntaf rhaglen trosglwyddo gwybodaeth ac arloesi newydd Cyswllt Ffermio.
 
20 Hydref 2015
O fis Ebrill y flwyddyn nesaf, bydd yn ofyniad cyfreithiol i osod microsglodyn ar bob ci yng Nghymru ar ôl i Aelodau'r Cynulliad bleidleisio i gymeradwyo'r rheoliadau newydd heddiw (20 Hydref).
 
15 Hydref 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi bod ail gyfnod Datgan Diddordeb cynllun Adfer Coetir Glastir yn agor.
 
15 Hydref 2015
Aeth y Dirprwy Weinidog Rebecca Evans ar ymweliad ag Aberhosan, i weld sut mae prosiect a gyllidir o’r Gronfa Natur yn helpu i arddangos dulliau da o reoli adnoddau naturiol.
 
13 Hydref 2015
Bu Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd yn ymweld â Phrifysgol Harper Adams ddoe i weld y cyfleusterau addysg ac ymchwil a’r gwaith sy’n cael ei wneud yn y brifysgol.
 
13 Hydref 2015
Mae Carl Sargeant y Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi rhoi £2.1miliwn i Geredigion fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thlodi tanwydd mewn aelwydydd incwm isel.
 
Tudalen 1 o 40 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i