Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mawrth 2018
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths gymorth grant ar gyfer Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd gwerth £1.1 miliwn ar gyfer lladd-dai bach a chanolig yng Nghymru.
 
22 Mawrth 2018
Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn heddiw fod £600,000 wedi'i neilltuo ar gyfer creu canolfan newydd genedlaethol i fonitro'r arfordir.
 
13 Mawrth 2018
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol Cymru yn cael eu cadw ac na fydd eu swyddogaeth bresennol i gadw a gwella harddwch naturiol yn cael ei gwanhau.
 
08 Mawrth 2018
Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Marina Caergybi i weld drosti hi ei hunan y difrod a achoswyd gan dywydd mawr diweddar a Storm Emma.
 
07 Mawrth 2018
Mae pwerau newydd wedi'u cyflwyno i helpu Cyfoeth Naturiol Cymru awdurdodau lleol i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon yn sector gwastraff, gydag amcangyfrif o gost o £32 miliwn y flwyddyn
 
05 Mawrth 2018
Bydd adroddiad a gyhoeddwyd heddiw ar gyflwr y diwydiant llaeth yng Nghymru yn helpu ffermwyr i wella perfformiad a pha mor gadarn yw eu busnesau, a pharatoi am ddyfodol wedi Brexit
 
01 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod bod aderyn gwyllt marw wedi'i ddarganfod yn y Barri, Bro Morgannwg â'r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N6 arno.
 
01 Mawrth 2018
Bydd  Lesley Griffiths, heddiw  yn cyhoeddi cynllun peilot gwerth €1.7m i helpu busnesau yng Nghymru ac Iwerddon i arloesi yn sectorau'r gwyddorau bywyd a bwyd a diod.
 
27 Chwefror 2018
Ar Ddydd Gŵyl Dewi, bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo ac arddangos sector bwyd a diod ffyniannus Cymru mewn cyfres o ddigwyddiadau yn Iwerddon, Llundain ac yng Nghymru.
 
27 Chwefror 2018
Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ailgylchu, drwy gymeradwyo cyllid cyfalaf o £7.5 miliwn i helpu awdurdodau lleol i barhau i wella gwasanaethau ailgylchu.
 
26 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cadarnhaubod taliadau Glastir a Chynllun y Taliad Sylfaenol 2017 yn cael eu prosesu'n gyflymach na blynyddoedd blaenorol.
 
21 Chwefror 2018
Rhoddodd Lesley Griffiths hwb mawr i dîm patrolio pysgodfeydd Cymru heddiw pan lansiodd gwch patrôl cyflym diweddaraf Cymru.
 
20 Chwefror 2018
Mae Lesley Griffiths, heddiw wedi disgrifio'i gweledigaeth ar gyfer rheoli tir yng Nghymru ar ôl Brexit ac mae hi wedi cychwyn sgwrs â'r diwydiant ynghylch sut i'w gwireddu.
 
19 Chwefror 2018
Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.
 
19 Chwefror 2018
Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.
 
15 Chwefror 2018
Bydd prosiectau dŵr cymunedol gyda gwerth ardrethol o hyd at £50,000 yn derbyn rhyddhad ardrethi o £100% o dan gynllun grant newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
15 Chwefror 2018
Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi tynnu sylw at y ffaith bod Cymru yn mynd ati i gyflwyno dulliau mwy cynaliadwy o fynd i'r afael â dŵr glaw a fydd yn lleihau perygl llifogydd.
 
08 Chwefror 2018
Bydd Lesley Griffiths, Gweinidog y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn cyhoeddi heddiw y bydd pecyn cymorth gwerth £3 miliwn ar gael ar gyfer y rhaglen ‘Sgiliau Bwyd Cymru’. 
 
07 Chwefror 2018
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd ymarfer yn cael ei gynnal i brofi’r cynlluniau wrth gefn i fynd i’r afael ag achos o Glwy’r Traed a’r Genau. 
 
05 Chwefror 2018
Heddiw, aeth y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, ar ymweliad â'r Alban i ddysgu mwy am lwyddiant y wlad honno wrth greu coetir newydd.
 
Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i