Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
“Cymru’n arwain Prydain o ran taliadau BPS” – Rebecca Evans
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Amaeth a Bwyd, Rebecca Evans, y diweddaraf am broses talu taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS).
 
04 Ebrill 2016
Cyfle i fusnesau o Gymru ddangos eu cynnyrch ym Mrwsel
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynhyrchwyr o Gymru yn baratoi i fynd i EXPO Byd-eang Bwyd y Môr Brwsel (Brussels Seafood Global EXPO).
 
04 Ebrill 2016
£600,000 i wella hygyrchedd ym Mharciau Cenedlaethol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
£600,000 I helpu ystod o brosiectau i wella hygyrchedd yn y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru ac yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i drwsio difrod a achoswyd gan stormydd ar Lwybr Arfordir Cymru.
 
25 Mawrth 2016
Y Gweinidog yn ymestyn moratoriwm i nwyeiddio glo tanddaearol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd ymagwedd ragofalus Llywodraeth Cymru at ddatblygu adnoddau olew a nwy anghonfensiynol yng Nghymru yn cael ei hymestyn i nwyeiddio glo tanddaearol.
 
23 Mawrth 2016
Hwb ariannol ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
£2.2 miliwn ychwanegol ar gael trwy'r cynllun Ynni Lleol, fel y gall cymunedau ddatblygu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.
 
22 Mawrth 2016
'Glasbrint' ailgylchu yw'r opsiwn gorau o hyd ar gyfer casglu gwastraff
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae adolygiad annibynnol o arweiniad Llywodraeth Cymru ar gasglu gwastraff ac ailgylchu wedi dod i'r casgliad mai'r arweiniad hwnnw yw'r model gorau o hyd i awdurdodau lleol Cymru ei ddilyn.
 
21 Mawrth 2016
Rhybuddio ffermwyr a thirfeddianwyr am ddeddf newydd i warchod henebion cofrestredig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Deddf newydd, a fydd yn gwella'r gwaith o warchod henebion cofrestredig Cymru, lawer ohonynt ar dir amaethyddol, yn dod i rym heddiw.
 
18 Mawrth 2016
Rebecca Evans yn cyhoeddi enwau aelodau’r panel ‘hanesyddol’
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae Rebecca Evans wedi cyhoeddi enwau aelodau Panel Cynghori cyntaf Cymru ar gyfer Amaethyddiaeth.
 
18 Mawrth 2016
Cyhoeddi gwelliannau i raglen dileu TB
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Rebecca Evans wedi atgoffa ffermwyr y bydd y Gorchymyn TB newydd yn dod i rym ar 1 Ebrill.
 
10 Mawrth 2016
Lansio cynllun newydd i helpu’r sector cyhoeddus i arbed arian ac i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynllun newydd a fydd yn helpu cyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau arbedion a lleihau eu heffaith o ran carbon.
 
09 Mawrth 2016
Rhoi microsglodyn ar gŵn - pedair wythnos i fynd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Hoffai Rebecca Evans atgoffa perchnogion cŵn mai dim ond 4 wythnos sydd i fynd tan y bydd yn orfodol rhoi microsglodyn ar bob ci yng Nghymru.
 
04 Mawrth 2016
Y Gweinidog yn ymrwymo i ddatblygu Economi Gylchol yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Carl Sargeant, wedi ymrwymo i ddatblygu economi fwy cylchol yng Nghymru, gan ddefnyddio strategaeth wastraff Llywodraeth Cymru i wneud hynny.
 
26 Chwefror 2016
Gorchymyn newydd Cyflogau Amaethyddol (Cymru) yn dod i rym
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gorchymyn newydd Cyflogau Amaethyddol (Cymru) yn dod i rym heddiw. .
 
25 Chwefror 2016
Agor cynllun gwerth £1.4m i amddiffyn Biwmares rhag llifogydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cafodd amddiffynfeydd arfordirol newydd Biwmares gyfle i brofi eu gwerth yn y tywydd gwlyb diweddar, meddai’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant heddiw.
 
23 Chwefror 2016
Hwb i ymdrechion Effeithlonrwydd Ynni, diolch i Lywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni newydd bydd yn chwarae rôl fawr mewn sbarduno twf economaidd, mynd i'r afael â thlodi tanwydd a gwella effeithlonrwydd ynni.
 
16 Chwefror 2016
Rhoi microsglodyn ar gŵn - cyfri'r dyddiau cyn iddo droi'n gyfraith
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Hoffai Rebecca Evans atgoffa perchnogion cŵn mai dim ond 50 diwrnod sydd i fynd tan iddi fod yn orfodol rhoi microsglodyn ar bob ci yng Nghymru.
 
16 Chwefror 2016
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn cyhoeddi £419,953 ar gyfer prosiectau cymunedol lleol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Carl Sargeant wedi cyhoeddi bod cyllid cyfalaf gwerth £419,953 yn cael ei roi i chwe phrosiect lleol yng Nghymru o dan Gronfa’r Ardoll Agregau.
 
11 Chwefror 2016
Heddiw, bydd Rebecca Evans yn cyhoeddi bod nifer o drefniadau cymorth newydd yn cael eu cyflwyno a fydd yn galluogi i fanteisio ar filiynau o bunnoedd o gyllid Ewropeaidd.
 
04 Chwefror 2016
Pedwar aelod newydd Comisiwn Dylunio Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol heddiw fod pedwar aelod newydd wedi’u penodi i fwrdd cyfarwyddwyr Comisiwn Dylunio Cymru.
 
03 Chwefror 2016
Croesawu dadansoddiad annibynnol o frechiad BCG
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw croesawodd Rebecca Evans yr adroddiad annibynnol ar yr effaith debygol y byddai diffyg brechlyn BCG yn ei chael ar y rhaglen brechu moch daear yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i