Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi annog proseswyr a gweithgynhyrchwyr bwyd a diod bychain Cymru i wneud cais am eu cyfran o’r cyllid gwerth £800,000.
 
14 Medi 2017
£880,000 ar gyfer awdurdodau lleol a £300,000 ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu amddiffynfa rhag llifogydd a gwneud gwaith cynnal a chadw cyn y gaeaf.
 
07 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cynghori ceidwaid da byw i fod yn gwbl barod erbyn i Unedau Cwarantin.
 
05 Medi 2017
Cyhoeddodd Lesley Griffiths, heddiw fod rhagor na £2 miliwn yn cael ei neilltuo i helpu i leihau'r risg o lifogydd ac erydu arfordirol i gartrefi a busnesau yn Nhraeth Tref Porthcawl.
 
30 Awst 2017
Mae pawb yn holl wledydd y DU sy'n cadw dofednod yn cael eu hannog i gadw'n effro i fygythiad ffliw'r adar ac i baratoi nawr i leihau'r risg i'w heidiau y gaeaf hwn.  
 
25 Awst 2017
Mae Lesley Griffiths yn annog ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar cymorth Llywodraeth Cymru i wneud eu busnes yn fwy effeithlon, i wrthsefyll anawsterau a bod yn fwy ecogyfeillgar.
 
24 Awst 2017
Rydym yn ailgylchu, ailddefnyddio neu yn compostio 64 y cant o’n gwastraff, cynnydd o 60 y cant o’r llynedd.
 
22 Awst 2017
Bu Lesley Griffiths yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus heddiw i’r cynllun Caru Gwenyn, menter genedlaethol wedi’i hanelu at annog mwy o bobl i helpu peillwyr.
 
21 Awst 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, heddiw ei Pholisi Adnoddau Naturiol newydd.
 
17 Awst 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i haneru gwastraff bwyd yng Nghymru erbyn 2025.
 
11 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi canmol llwyddiant Clwstwr Bwyd Môr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar ôl i bedwar aelod ennill gwobrwyon Great Taste.
 
10 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi atgoffa ffermwyr godro Cymru sy’n cadw cofnodion llaeth i fanteisio ar gymorth ariannol yr UE cyn 19 Awst.
 
25 Gorffennaf 2017
Bydd busnesau bwyd a diod llai Cymru yn elwa ar raglen sy'n werth €1.8 miliwn i'w gwneud yn fwy gystadleuol ym marchnadoedd y byd.
 
24 Gorffennaf 2017
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths  gynlluniau ar gyfer datblygu hyb milfeddygol newydd sbon gwerth £4.2 miliwn i hyrwyddo ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid.
 
24 Gorffennaf 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi rhybuddio bod gan Fil Ymadael y DU y potensial i fynd â diwydiant bwyd a ffermioyn ôl degawdau.
 
21 Gorffennaf 2017
Cynllun tlodi tanwydd blaenllaw Llywodraeth Cymru yn cael effaith economaidd bositif ar aelwydydd a busnesau Cymru.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cadarnhau bod Kevin Roberts wedi ei benodi fel Cadeirydd Hybu Cig Cymru.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried a oes angen cynllun trwyddedu neu gofrestru ar gyfer rheoleiddio Arddangosfeydd Symudol o Anifeiliaid yn well yng Nghymru.
 
14 Gorffennaf 2017
Mae Cymru yn gwneud cynnydd da ar godi proffil menywod ym maes ffermio, yn enwedig mewn rolau arweinyddiaeth, ond gall y diwydiant wneud rhagor.
 
12 Gorffennaf 2017
Mae gwerth y bwyd a diod sy'n cael eu hallforio o Gymru wedi cynyddu bron 20% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i