Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Mawrth 2015
Rhwng 2013 a 2016, mae Llywodraeth Cymru’n gwneud yn siŵr y bydd £80 miliwn ychwanegol ar gael i helpu cartrefi incwm isel.
 
03 Mawrth 2015
"Rwyf wedi cyhoeddi grant i’r mudiad o £88,600 dros y ddeuddeg mis nesaf. Byddyn caniatáu iddo gynyddu ei gapasiti mewnol a datblygu cynllun busnespum mlynedd."
 
02 Mawrth 2015
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi croesawu adroddiad sy’n edrych ar y ffordd orau i Fil arloesol gan Lywodraeth Cymru sicrhau gwlad sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 
27 Chwefror 2015
Cofnodwyd dros 32,000 o achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru yn2013/14, a chostiodd hynny dros £1.9 miliwn i drethdalwyr Cymru.
 
27 Chwefror 2015
"Mae'n wych gweld ein cynhyrchwyr yn dathlu diwrnod Nawddsant Cymru acyn hyrwyddo eu cynnyrch rhagorol yn Llundain. Mae gennym amrywiaetheang iawn o gynnyrch o safon yma yng Nghymru."
 
27 Chwefror 2015
Rebecca Evans yn amlinellu raglen ddeddfwriaetholuchelgeisiol Llywodraeth Cymru a chynlluniau’r weinyddiaeth i adeiladuar y cysylltiadau presennol sydd ganddi â Dubai.
 
19 Chwefror 2015
"Hoffwn ddiolch i gartrefi a chynghorau Cymru am eu hymdrechion a’u hymrwymiad i ailgylchu."
 
18 Chwefror 2015
"Os dowch chi o hyd i fochyn daear wedi marw, cysylltwch â ni er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn TB buchol."
 
17 Chwefror 2015
Bwriad Glastir yw cyflawni ar lefel y fferm, coedwigoedd a’r dirwedd gyfan mewn ffordd gost-effeithiol.
 
16 Chwefror 2015
"Os oes microsglodyn gan gi, mae’n llawer mwy tebygol y bydd eiberchnogion yn dod o hyd iddo os yw’n mynd ar goll, yn cael ei ddwynneu’n cael anaf."
 
10 Chwefror 2015
Bydd Cymru’n derbyn cyfran o’r 31 miliwn o Ewros a fydd o bosibl yn cael eu dyfarnu i’r DU i helpu i gael gwared ar y clefyd.
 
06 Chwefror 2015
Bu Rebecca Evans, yn ymweld â safle Fruitapeel yn Llantrisant i weld sut mae'r cwmni'n ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
30 Ionawr 2015
Bu Rebecca Evans, yn ymweld â safle Fruitapeel yn Llantrisant i weld sut mae'r cwmni'n ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
30 Ionawr 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori menywod beichiog i osgoi cysylltiad agos ag anifeiliaid fferm sy'n rhoi genedigaeth.
 
29 Ionawr 2015
Amcangyfrifir bod tua 3,100 o fusnesau fferm yng Nghymru wedi gwneudarian drwy arallgyfeirio i weithgareddau newydd yn ystod 2013-14.
 
28 Ionawr 2015
O fis Ebrill ymlaen, bydd yr holl brofi am TB a’r gwaith MilfeddygolSwyddogol arall yng Nghymru yn cael ei gynnal gan ddau gyflenwrrhanbarthol.
 
27 Ionawr 2015
Lywodraeth Cymru yn edrych ar gyfres o fesurau i wella’r mynediad at randiroedd a gerddi cymunedol.
 
27 Ionawr 2015
“Byddaf yn dal atii gydweithio’n agos â’m cyd-Weindogion i rannaueraill o’r Deyrnas Unedig ac ar draws yr UE er mwyn amddiffynbuddiannau ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd o bob rhan o’r wlad.”
 
27 Ionawr 2015
Mae Cynllun Rheoli Traethlin y Gogledd yn nodi mai cynnal yramddiffynfeydd arfordirol presennol yw’r ffordd orau o reoli’r pergylllifogydd.
 
Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i