Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Mai 2015
Mae Carl Sargeant wedi croesawu'r newyddion bod mwy na 170 o draethau Cymru yn cael eu cyfrif ymhlith y gorau yn y DU ac ar draws y byd.
 
19 Mai 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog yn cynghori ffermwyr i ddarllen y llythyr sy’ncydnabod eu SAF cyn gynted ac y bydd yn cyrraedd er mwyn sicrhau nawnaed unrhyw gamgymeriadau wrth lenwi’r ffurflen.
 
13 Mai 2015
Dywedodd Rebecca Evans bod yn rhaid i unrhyw ffermwyr sydd heb gyflwyno eu Ffurflen Cais Sengl (SAF) eleni i wneud hynny ar frys.
 
12 Mai 2015
Ymgynghoriad yn gofyn am farn pobl ar gyflogau amaethyddol yng Nghymru.
 
12 Mai 2015
"Gallwn nawr symud ymlaen yn hyderus i gynllunio a rhoi’r cynlluniauunigol ar waith gan greu manteision lu i gymunedau ledled Cymru."
 
07 Mai 2015
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi cyhoeddi bod newidiadau i'r Trwyddedau Symud Cyffredinol ar gyfer da byw wedi dod i rym yng Nghymru.
 
05 Mai 2015
"Mae hwn yn blatfform gwych i ddangos i'r byd yr hyn yr ydyn ni'n eigynhyrchu yma yng Nghymru, a sut yr ydym yn gweithio gyda'n diwydiant iddatblygu'r sector yn gynaliadwy."
 
01 Mai 2015
Mae’r oriau agor estynedigyn gyfle i ffermwyr ddefnyddio cyfrifiaduron a chael cymorth un wrth ungan y staff yno.
 
30 Ebrill 2015
Mae'r Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd a lansiwyd heddiw yn pennu'r heriau sy'nwynebu'r busnesau twristiaeth, a chynhyrchwyr bwyd a diod, ac ynawgrymu ffyrdd y gellid goresgyn hyn.
 
30 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch farchnata yn annog y cyhoedd i gysylltu â llinell gymorth Cymru Effeithlon.
 
29 Ebrill 2015
Mae Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 yn rhan o becyn o fesurau sydd a’i nod ar wella lles cŵn yng Nghymru.
 
29 Ebrill 2015
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru yn gael Cydsyniad Brenhinol; dyma’r tro cyntaf i gyfraith o’i fath cael ei phasio yn y byd.
 
22 Ebrill 2015
Cyhoeddodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant heddiw y byddai’n galw cynhadledd i ddatblygu bargen gwir Gymreig ar gyfer cloddio glo brig.
 
21 Ebrill 2015
“Rydym yn gwybod bod safon y bwyd a'r diod yng Nghymru cystal â'r gorauyn y byd, ac mae bod yn bresennol mewn digwyddiadau fel y GlobalSeafood EXPO yn rhoi llwyfan gwych inni hyrwyddo hyn."
 
20 Ebrill 2015
Bydd y grant yn helpu marchnadoedd i brynu offer ble y bydd modd arddangos hanes TB yranifeilliaid. 
 
17 Ebrill 2015
Sut mae llwybr Tawe’n helpu i wneud y gymuned deimlo‘n agosach at yr awyr agored.
 
16 Ebrill 2015
“Mae cyllid ar gyfer rheoli y perygl o lifogydd yn parhau ynflaenoriaeth mawr i Lywodraeth Cymru, ac yn ddiweddar, rydym wediparhau â'n buddsoddiad yn y maes hwn."
 
15 Ebrill 2015
Ers i RPW Ar-lein gychwyn ym mis Chwefror, mae mwy na 2,500 o ffurflenni SAF wedi’u cyflwyno drwy’r system electronig hon.
 
Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i