Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Chwefror 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu tri chwarter miliwn o bunnoedd er mwyn helpu i leihau'r perygl o lifogydd i gartrefi a busnesau yn Little Haven.
 
17 Chwefror 2017
Mae Mainstay Marine Solutions yn Sir Benfro wedi cael £5.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu dwy Long Patrolio Pysgodfeydd newydd.
 
14 Chwefror 2017
Mae enw da diwydiant bwyd a diod Cymru sy’n parhau i ffynnu wedi derbyn hwb pellach yn sgil y ffaith bod yr Undeb Ewropeaidd wedi rhoi statws newydd i Borc Cymreig Pedigri wedi’i Fagu’n Draddodiadol.
 
14 Chwefror 2017
Mae rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer gwelliannau er mwyn arbed ynni mewn cartrefi incwm isel a chartrefi mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.
 
13 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi Parth Atal Ffliw’r Adar newydd a fydd mewn grym o 28 Chwefror tan 30 Ebrill.
 
13 Chwefror 2017
Mae angen i Gymru sicrhau ffordd well a thecach o sicrhau mynediad i’r cyhoedd i ddulliau o hamddena yn yr awyr agored.
 
09 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau bod cylch cyllido newydd, gwerth dros £18 miliwn, ar gyfer Glastir Uwch wedi cyhoeddi.
 
06 Chwefror 2017
Mae £60,000 o arian Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i bysgotwyr a chymunedau glan môr Cymru i’w helpu i ymgeisio am filiynau o bunnau o gyllid Ewropeaidd.
 
02 Chwefror 2017
Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn clywed barn ffermwyr, sefydliadau a busnesau bwyd am weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol i'r DU y tu allan i’r UE.
 
31 Ionawr 2017
Mae Lesley Griffiths wedi gweithredu i roi gwarchodaeth gryfach i adar môr a llamhidyddion yng Nghymru.
 
27 Ionawr 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, wrth siarad am y ffordd y mae’r sefyllfa yng Nghymru’n cael ei chamddeall, wedi dweud bod nifer yr achosion newydd o TB Gwartheg ar ei isaf ers deng mlynedd.
 
20 Ionawr 2017
Mae Lesley Griffiths wedi croesawu ymateb positif y diwydiant ffermio i’r system adrodd newydd electronig ar gyfer Cymru ynghylch symudiadau anifeiliaid, sef EIDCymru.
 
12 Ionawr 2017
Bu Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, yn cyfarfod heddiw â’r genhedlaeth newydd o ffermwyr i ateb cwestiynau ar ragolygon y diwydiant ar ôl Brexit.
 
12 Ionawr 2017
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru ynghylch y posibilrwydd o gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon.
 
09 Ionawr 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £40m ychwanegol dros y pedair blynedd nesaf i wneud hyd at 10,000 o gartrefi ledled Cymru’n fwy ynni- effeithiol ac i roi hwb i fentrau twf gwyrdd eraill.
 
06 Ionawr 2017
Mae cynllun gwerth £40m ar gael i ffermwyr i’w helpu i leihau eu hallyriannau carbon, i gryfhau eu busnesau ac i wella’u gallu i gystadlu.
 
05 Ionawr 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi agor pentref Solar cyntaf Cymru yn swyddogol.
 
04 Ionawr 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi datgan ei bod yn estyn Parth Atal Ffliw’r Adar sy’n cwmpasu Cymru gyfan, am 7 wythnos arall, tan 28 Chwefror.
 
03 Ionawr 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau bod achos o’r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 wedi’i ddarganfod mewn haid o ieir a hwyaid mewn gardd gefn ym Mhont-y-berem, Sir Gaerfyrddin.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau bod achos o’r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 wedi’i ddarganfod mewn hwyaden wyllt yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i