Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Gorffennaf 2016
Gwnaeth Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, gwrdd â phlant yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw i ddysgu pwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol iddynt.
 
20 Gorffennaf 2016
Cafodd Ysgrifennydd Cabinet Cymru dros Faterion Gwledig a’r Amgylchedd a Gweinidog Amaeth, Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon, gyfarfod  i drafod goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE.
 
19 Gorffennaf 2016
Cafodd y ffermwraig ifanc Melva Phillips ei henwi heddiw fel enillydd Gwobr Goffa Brynle Williams.
 
19 Gorffennaf 2016
Mae'r diwydiant bwyd a diod wedi nodi trosiant o £6.1bn yn 2015 ac mae ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 30% o gynnydd mewn trosiant i £7bn erbyn 2020.
 
18 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi croesawu’r trafodaethau cynhyrchiol â rhanddeiliaid am ddyfodol Cymru y tu allan i’r UE yn y Sioe Frenhinol.
 
18 Gorffennaf 2016
Bydd y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cwrdd ag aelodau blaenllaw o sectorau’r amgylchedd ac amaethyddiaeth i drafod goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr UE.
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi y bydd Awdurdodau Lleol yn cael £5.75 miliwn i’w helpu i wella eu gwasanaethau ailgylchu.
 
11 Gorffennaf 2016
Mae cyfran yr aelwydydd yng Nghymru yr amcangyfrifir eu bod yn byw mewn tlodi tanwydd, wedi lleihau 6 phwynt canran mewn 4 blynedd yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw.
 
07 Gorffennaf 2016
Cyllid grant gwerth bron £4 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer cynlluniau lliniaru llifogydd ledled Cymru sy'n cynnwys cyllid gwerth bron £1 miliwn i ddiogelu pentref Tal-y-bont a’r A55.
 
04 Gorffennaf 2016
Bydd y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cwrdd ag aelodau blaenllaw o sectorau’r amgylchedd ac amaethyddiaeth i drafod goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr UE.
 
17 Mehefin 2016
Mae ffigurau diweddaraf yn dangos bod nifer y buchesi sydd o dan gyfyngiadau yng Nghymru oherwydd TB ar eu lefel isaf ers 2006.
 
14 Mehefin 2016
Gwaith ymchwil ynghylch yr hyn sy’n cael ei roi mewn biniau du yn gweld bod chwarter ohono yn fwyd a chwarter arall yn ddeunydd y gellid ei ailgylchu.
 
13 Mehefin 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd cyfnod Datgan Diddordeb mewn cynllun grantiau, gwerth £1.5miliwn, ar agor ar 27 Mehefin.
 
08 Mehefin 2016
Mae'r datganiad yn dod wrth i ffigurau ddangos bod y Ffurflen Cais Sengl 'ar-lein yn unig' gyntaf erioed ar gyfer y PAC wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda 16,252 o geisiadau wedi cyrraedd.
 
05 Ebrill 2016
“Cymru’n arwain Prydain o ran taliadau BPS” – Rebecca Evans
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Amaeth a Bwyd, Rebecca Evans, y diweddaraf am broses talu taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS).
 
04 Ebrill 2016
Cyfle i fusnesau o Gymru ddangos eu cynnyrch ym Mrwsel
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynhyrchwyr o Gymru yn baratoi i fynd i EXPO Byd-eang Bwyd y Môr Brwsel (Brussels Seafood Global EXPO).
 
04 Ebrill 2016
£600,000 i wella hygyrchedd ym Mharciau Cenedlaethol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
£600,000 I helpu ystod o brosiectau i wella hygyrchedd yn y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru ac yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i drwsio difrod a achoswyd gan stormydd ar Lwybr Arfordir Cymru.
 
25 Mawrth 2016
Y Gweinidog yn ymestyn moratoriwm i nwyeiddio glo tanddaearol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd ymagwedd ragofalus Llywodraeth Cymru at ddatblygu adnoddau olew a nwy anghonfensiynol yng Nghymru yn cael ei hymestyn i nwyeiddio glo tanddaearol.
 
23 Mawrth 2016
Hwb ariannol ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
£2.2 miliwn ychwanegol ar gael trwy'r cynllun Ynni Lleol, fel y gall cymunedau ddatblygu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2016
Ll M M I G S S
<< Meh    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i