Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Mehefin 2017
Mae rhai o gwmnïau bwyd a diod cyffrous Cymru'n troi am Milan heddiw i chwilio am gyfleoedd allforio newydd.
 
20 Mehefin 2017
Mae'r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi rhaglen gryfach i ddileu TB sy’n ymrwymo i fabwysiadu ymagwedd fwy rhanbarthol at ddileu’r clefyd.
 
15 Mehefin 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella ansawdd aer Cymru gyfan.
 
12 Mehefin 2017
Mae nifer fawr o ffermwyr wedi bod yn mynychu sioeau teithiol ar hyd a lled Cymru i glywed am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r diwydiant ac am y cymorth sydd ar gael.
 
08 Mehefin 2017
Mae’r cynllun i ddechrau defnyddio Unedau Cwarantin i reoli symudiadau da byw wedi ei ohirio tan wedi tymor y Sioeau Amaethyddo.
 
07 Mehefin 2017
Bydd Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru yn cael dros £12 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru eleni.
 
06 Mehefin 2017
Perai Traddodiadol o Gymru a Seidr Traddodiadol o Gymru yw'r cynnyrch diweddaraf o Gymru i ennill statws gwarchodedig  y Comisiwn Ewropeaidd. 
 
25 Mai 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig y bydd Unedau Cwarantin yn dod i rym yng Nghymru ar 12 Mehefin 2017.  
 
25 Mai 2017
Mae ffigurau sydd wedi'u rhyddhau gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod swm y gwastraff y mae aelwydydd yng Nghymru'n ei ailgylchu wedi cynyddu eto.
 
25 Mai 2017
Mae achosion o TB Gwartheg yn Ardal Triniaeth Ddwys (IAA) Cymru wedi gostwng 35% ers ei sefydlu, yn ôl adroddiad newydd.
 
18 Mai 2017
Bara Lawr Cymru yw’r cynnyrch Cymreig diweddaraf  i ymuno â’r rhestr o fwydydd nodedig sydd wedi ennill statws gwarchodedig gan yr Undeb Ewropeaidd.
 
16 Mai 2017
Mae Gweithgor Tirweddau'r Dyfodol o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru.
 
09 Mai 2017
Mae Gweithgor Tirweddau'r Dyfodol o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru.
 
04 Mai 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, y bydd y gwaharddiad dros dro ar grynhoi rhywogaethau penodol o adar yng Nghymru yn cael ei godi, a hynny o 15 Mai.
 
26 Ebrill 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cadarnhau na fydd y Parth Atal Ffliw Adar yn cael ei ailgyflwyno ar ôl i gyfnod y Parth presennol ddod i ben ar 30 Ebrill.
 
25 Ebrill 2017
Bydd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn rhan o bresenoldeb cryf o Gymru yn Expo Bwyd Môr Byd-eang 2017, y ffair fwyaf yn y byd ar gyfer y fasnach bwyd môr.
 
05 Ebrill 2017
Mae ymchwil newydd yn dangos, am y tro cyntaf, sut mae mesurau Llywodraeth Cymru i wneud cartrefi  teuluoedd isel eu hincwm yn fwy ynni-effeithlon yn cael effaith dda ar iechyd hefyd.
 
31 Mawrth 2017
Yfory (1 Ebrill) bydd system "gadarn, deg a thryloyw" newydd yn cael ei lansio ar gyfer ffioedd trwyddedu morol a chostau cysylltiedig yng Nghymru.
 
30 Mawrth 2017
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ffurf newydd ar Fwrdd Hybu Cig Cymru, sydd â’r dasg o hyrwyddo sector cig coch llewyrchus a chadarn yng Nghymru wedi Brexit
 
30 Mawrth 2017
Mae enw da diwydiant bwyd a diod llwyddiannus Cymru wedi cael hwb arall wedi i bysgota mewn cyryclau ar gyfer sewin gael statws Enw Bwyd Gwarchodedig gan y Comisiwn Ewropeaidd.  
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2017
Ll M M I G S S
<< Mai    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i