Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Awst 2016
Mae ffigurau newydd dros-dro sy’n cael eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod ailgylchu yn parhau i gynyddu a’i fod ar y lefel uchaf a gofnodwyd erioed.
 
10 Awst 2016
Heddiw, cafodd Lesley Griffiths, gyfle i flasu cynnyrch gorau Gogledd Cymru yn Sioe Môn, gan sicrhau cynhyrchwyr bod y diwydiant mewn safle cryf i ymateb i heriau Brexit.
 
01 Awst 2016
Mae Lesley Griffiths, wedi croesawu bwriad Llywodraeth UDA i gyhoeddi ymgynghoriad ar godi’r cyfyngiadau ar fewnforio cig oen o Brydain.
 
27 Gorffennaf 2016
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi benthyciad gwerth dros £3.5 miliwn ar gyfer cynllun ynni gwynt elusen ynni cymunedol, sy’n eiddo i bobl leol.
 
21 Gorffennaf 2016
Gwnaeth Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, gwrdd â phlant yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw i ddysgu pwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol iddynt.
 
20 Gorffennaf 2016
Cafodd Ysgrifennydd Cabinet Cymru dros Faterion Gwledig a’r Amgylchedd a Gweinidog Amaeth, Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon, gyfarfod  i drafod goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE.
 
19 Gorffennaf 2016
Cafodd y ffermwraig ifanc Melva Phillips ei henwi heddiw fel enillydd Gwobr Goffa Brynle Williams.
 
19 Gorffennaf 2016
Mae'r diwydiant bwyd a diod wedi nodi trosiant o £6.1bn yn 2015 ac mae ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 30% o gynnydd mewn trosiant i £7bn erbyn 2020.
 
18 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi croesawu’r trafodaethau cynhyrchiol â rhanddeiliaid am ddyfodol Cymru y tu allan i’r UE yn y Sioe Frenhinol.
 
18 Gorffennaf 2016
Bydd y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cwrdd ag aelodau blaenllaw o sectorau’r amgylchedd ac amaethyddiaeth i drafod goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr UE.
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi y bydd Awdurdodau Lleol yn cael £5.75 miliwn i’w helpu i wella eu gwasanaethau ailgylchu.
 
11 Gorffennaf 2016
Mae cyfran yr aelwydydd yng Nghymru yr amcangyfrifir eu bod yn byw mewn tlodi tanwydd, wedi lleihau 6 phwynt canran mewn 4 blynedd yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw.
 
07 Gorffennaf 2016
Cyllid grant gwerth bron £4 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer cynlluniau lliniaru llifogydd ledled Cymru sy'n cynnwys cyllid gwerth bron £1 miliwn i ddiogelu pentref Tal-y-bont a’r A55.
 
04 Gorffennaf 2016
Bydd y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cwrdd ag aelodau blaenllaw o sectorau’r amgylchedd ac amaethyddiaeth i drafod goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr UE.
 
17 Mehefin 2016
Mae ffigurau diweddaraf yn dangos bod nifer y buchesi sydd o dan gyfyngiadau yng Nghymru oherwydd TB ar eu lefel isaf ers 2006.
 
14 Mehefin 2016
Gwaith ymchwil ynghylch yr hyn sy’n cael ei roi mewn biniau du yn gweld bod chwarter ohono yn fwyd a chwarter arall yn ddeunydd y gellid ei ailgylchu.
 
13 Mehefin 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd cyfnod Datgan Diddordeb mewn cynllun grantiau, gwerth £1.5miliwn, ar agor ar 27 Mehefin.
 
08 Mehefin 2016
Mae'r datganiad yn dod wrth i ffigurau ddangos bod y Ffurflen Cais Sengl 'ar-lein yn unig' gyntaf erioed ar gyfer y PAC wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda 16,252 o geisiadau wedi cyrraedd.
 
05 Ebrill 2016
“Cymru’n arwain Prydain o ran taliadau BPS” – Rebecca Evans
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Amaeth a Bwyd, Rebecca Evans, y diweddaraf am broses talu taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS).
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2016
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i