Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi y bydd cyfnod datgan diddordeb ar gyfer cynllun £1.5 miliwn i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr organig yn agor ar 17 Hydref.
 
26 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal trafodaethau ym Mrwsel am sut y gall Gymru weithio gyda phartneriaid yn Ewrop yn dilyn penderfyniad Prydain i adael yr UE.
 
15 Medi 2016
Llongyfarch grŵpiau Beavers, Cubs, Scouts ac Explorer Scouts o ledled Cymru ar ôl iddynt lwyddo i gasglu rhyngddynt 17,600 o eitemau i’w hailgylchu.
 
15 Medi 2016
Mae cynllun newydd, sydd â’r posibilrwydd o chwyldroi y ffordd yr ydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio ynni wedi derbyn £90,000 gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r treialon cyntaf ym Mhrydain. 
 
13 Medi 2016
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i ofyn sut y gall Cymru wneud yn well o ran rheoli llygredd aer a llygredd sŵn.
 
12 Medi 2016
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd ar ddechrau Wythnos Genedlaethol Ailgylchu wedi datgelu'r effaith bosibl y gall ailgylchu’n ei chael ar newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
07 Medi 2016
Heddiw, lansiwyd menter genedlaethol sydd â’r nod o annog pobl i helpu pryfed peillio, gan gynnwys gwenyn a gloÿnnod. Credir mai’r dyma’r gyntaf o’i bath yn y byd.
 
05 Medi 2016
Mae prosiect Ewropeaidd i helpu busnesau bach i ymuno â’r economi gylchol a gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy a phroffidiol wedi dechrau yng Nghymru.
 
24 Awst 2016
Mae ffigurau newydd dros-dro sy’n cael eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod ailgylchu yn parhau i gynyddu a’i fod ar y lefel uchaf a gofnodwyd erioed.
 
10 Awst 2016
Heddiw, cafodd Lesley Griffiths, gyfle i flasu cynnyrch gorau Gogledd Cymru yn Sioe Môn, gan sicrhau cynhyrchwyr bod y diwydiant mewn safle cryf i ymateb i heriau Brexit.
 
01 Awst 2016
Mae Lesley Griffiths, wedi croesawu bwriad Llywodraeth UDA i gyhoeddi ymgynghoriad ar godi’r cyfyngiadau ar fewnforio cig oen o Brydain.
 
27 Gorffennaf 2016
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi benthyciad gwerth dros £3.5 miliwn ar gyfer cynllun ynni gwynt elusen ynni cymunedol, sy’n eiddo i bobl leol.
 
21 Gorffennaf 2016
Gwnaeth Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, gwrdd â phlant yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw i ddysgu pwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol iddynt.
 
20 Gorffennaf 2016
Cafodd Ysgrifennydd Cabinet Cymru dros Faterion Gwledig a’r Amgylchedd a Gweinidog Amaeth, Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon, gyfarfod  i drafod goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE.
 
19 Gorffennaf 2016
Cafodd y ffermwraig ifanc Melva Phillips ei henwi heddiw fel enillydd Gwobr Goffa Brynle Williams.
 
19 Gorffennaf 2016
Mae'r diwydiant bwyd a diod wedi nodi trosiant o £6.1bn yn 2015 ac mae ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 30% o gynnydd mewn trosiant i £7bn erbyn 2020.
 
18 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi croesawu’r trafodaethau cynhyrchiol â rhanddeiliaid am ddyfodol Cymru y tu allan i’r UE yn y Sioe Frenhinol.
 
18 Gorffennaf 2016
Bydd y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cwrdd ag aelodau blaenllaw o sectorau’r amgylchedd ac amaethyddiaeth i drafod goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr UE.
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi y bydd Awdurdodau Lleol yn cael £5.75 miliwn i’w helpu i wella eu gwasanaethau ailgylchu.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i