Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Hydref 2016
Cafodd cynllun ynni cymunedol fydd yn defnyddio yr elw i wella parc lleol ei agor yn swyddogol heddiw gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd.  
 
18 Hydref 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ymateb rhanbarthol newydd i gael gwared ar TB gwartheg yng Nghymru fel rhan o Raglen Dileu TB Gwartheg newydd Llywodraeth Cymru.
 
14 Hydref 2016
Mae’r diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru wedi cael hwb aruthrol ar ôl i’r Undeb Ewropeaidd gadarnhau bod Ham Sir Gâr wedi cael statws Enw Bwyd Gwarchodedig (EUPFN).
 
13 Hydref 2016
Heddiw, fe ddisgrifiodd Ysgrifennydd y Cabinet a Materion Gwledig, Lesley Griffiths weledigaeth o ‘ddiwydiant bwyd môr llewyrchus, byrlymus, diogel a chynaliadwy yng Nghymru’.
 
12 Hydref 2016
Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu’r newyddion bod Fferm Wynt Gorllewin Fforest Brechfa yn Sir Gâr wedi cael caniatâd i gysylltu â’r grid.
 
08 Hydref 2016
Lesley Griffiths yn ymweld a Nant-y-caws heddiw i weld â’i llygaid ei hunan y gwaith sy’n cael ei wneud i gyfyngu ar effeithiau’r olew sydd wedi gollwng yn yr ardal.
 
06 Hydref 2016
Rydym yn ailgylchu dwywaith gymaint o wastraff yng Nghymru ag yr oeddem ddegawd yn ôl, a mwy na’r targed statudol diweddaraf o 58%.
 
03 Hydref 2016
Yn ôl Mick Antoniw, bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio holl rym y gyfraith i ddiogelu adnoddau naturiol morol a chymunedau arfordirol Cymru rhag pysgota anghyfreithlon yn ei dyfroedd.
 
01 Hydref 2016
Heddiw (1 Hydref) rydym yn dathlu pum mlynedd ers cyflwyno cynllun arloesol Llywodraeth Cymru o godi Tâl am Fagiau Siopa Untro.
 
30 Medi 2016
Mae'r cwmnïau o Gymruwedi cyhoeddi gwerth oddeutu £2 miliwn o fusnes ychwanegol yn dilyn help Llywodraeth Cymru i chynyddu ymwybyddiaeth ryngwladol o safon bwyd a diod o Gymru.
 
28 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi y bydd cyfnod datgan diddordeb ar gyfer cynllun £1.5 miliwn i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr organig yn agor ar 17 Hydref.
 
26 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal trafodaethau ym Mrwsel am sut y gall Gymru weithio gyda phartneriaid yn Ewrop yn dilyn penderfyniad Prydain i adael yr UE.
 
15 Medi 2016
Llongyfarch grŵpiau Beavers, Cubs, Scouts ac Explorer Scouts o ledled Cymru ar ôl iddynt lwyddo i gasglu rhyngddynt 17,600 o eitemau i’w hailgylchu.
 
15 Medi 2016
Mae cynllun newydd, sydd â’r posibilrwydd o chwyldroi y ffordd yr ydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio ynni wedi derbyn £90,000 gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r treialon cyntaf ym Mhrydain. 
 
13 Medi 2016
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i ofyn sut y gall Cymru wneud yn well o ran rheoli llygredd aer a llygredd sŵn.
 
12 Medi 2016
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd ar ddechrau Wythnos Genedlaethol Ailgylchu wedi datgelu'r effaith bosibl y gall ailgylchu’n ei chael ar newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
07 Medi 2016
Heddiw, lansiwyd menter genedlaethol sydd â’r nod o annog pobl i helpu pryfed peillio, gan gynnwys gwenyn a gloÿnnod. Credir mai’r dyma’r gyntaf o’i bath yn y byd.
 
05 Medi 2016
Mae prosiect Ewropeaidd i helpu busnesau bach i ymuno â’r economi gylchol a gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy a phroffidiol wedi dechrau yng Nghymru.
 
24 Awst 2016
Mae ffigurau newydd dros-dro sy’n cael eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod ailgylchu yn parhau i gynyddu a’i fod ar y lefel uchaf a gofnodwyd erioed.
 
10 Awst 2016
Heddiw, cafodd Lesley Griffiths, gyfle i flasu cynnyrch gorau Gogledd Cymru yn Sioe Môn, gan sicrhau cynhyrchwyr bod y diwydiant mewn safle cryf i ymateb i heriau Brexit.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i