Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Ionawr 2013
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies wedi dymuno 2013 lewyrchus i ddiwydiannau ffermio a physgodfeydd Cymru.
 
31 Rhagfyr 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd Cymru, wedi llongyfarch pobl Cymru am eu cynnydd yn ailgylchu dros y deuddeg mis diwethaf ac mae ‘n eu hannog i barhau â’r momentwm yn y Flwyddyn Newydd.
 
21 Rhagfyr 2012
Bydd gan rhan fwyaf o ganghennau Waitrose yng Nghymru digonedd o gig eidion gorau gwartheg duon Cymru ar gyfer Nadolig.
 
20 Rhagfyr 2012
Mae'r Dirprwy Weinidog Physgodfeydd, Alun Davies wedi croesawu’r cytundeb ym Mrwsel ynghylch pennu cyfleoedd pysgota ar gyfer 2013.
 
19 Rhagfyr 2012
Mae ffermwyr Cymru wedi’u rhybuddio i ddisgwyl gweld mwy o loi ac ŵyn wedi’u camffurfio yn cael eu geni yng Nghymru y gwanwyn nesaf o ganlyniad i feirws Schmallenberg (SBV).
 
19 Rhagfyr 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar reoliadau’r UE ar gyfer y sector godro a allai helpu ffermwyr i sicrhau prisiau gwell am eu llaeth.
 
14 Rhagfyr 2012
Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaeth, wedi croesawu adroddiad newydd ar sicrhau dyfodol cynaliadwy a ffyniannus i Ucheldir Cymru.
 
13 Rhagfyr 2012
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth wedi galw ar aelodau’r cyhoedd i gysylltu â’r awdurdodau am unrhyw achosion bori yn anghyfreithlon.
 
06 Rhagfyr 2012
Roedd Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, yn bresennol heddiw yn Fforwm Bwyd a Maeth San Steffan yn Llundain.
 
05 Rhagfyr 2012
Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaeth wedi croesawu adroddiad gan Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd i Glastir.
 
28 Tachwedd 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi brechu dros 1400 o foch daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths.
 
26 Tachwedd 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi disgrifio ei weledigaeth ar gyfer Cymru fel gwlad lle na fydd neb yn tipio’i wastraff yn anghyfreithlon.
 
26 Tachwedd 2012
Os ydych chi am gael gwledd o fwyd Cymreig y Nadolig hwn ewch draw i’r Neuadd Fwyd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.
 
23 Tachwedd 2012
Cynllun ar gyfer busnesau adeiladu a dymchwel yw hwn, a’i nod yw helpu i gyrraedd targedau ailgylchu uchelgeisiol Cymru.
 
23 Tachwedd 2012
Mae cynlluniau newydd i annog perchenogion cŵn i fod yn gyfrifol ac i leihau nifer y cŵn sydd allan o reolaeth yng Nghymru yn cael eu lansio heddiw gan Weinidog yr Amgylchedd, John Griffiths.
 
22 Tachwedd 2012
Ailgylchodd cynghorau Cymru, ar y cyd 53% o’u gwastraff yn ystod chwarter cyntaf 2012/13.
 
19 Tachwedd 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi croesawu’r gwaith sy’n cael ei wneud ar gynllun i ddiogelu poblogaethau o bryfed peillio fel gwenyn mêl, gwenyn cadw a phryfed hofran.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i