Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Awdurdodau lleol yn derbyn arian i wella’r amgylchedd lleol

Mae awdurdodau lleol yn rhannu cyfanswm o £816,229 mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru i wella’u hamgylchedd lleol. Ar hyd a lled y wlad, bydd 56 o brosiectau Trefi Taclus yn derbyn nawdd i fynd i’r afael â sbwriel, tipio anghyfreithlon, baw cŵn, graffiti a phlanhigion ymledol.
Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2012

Wrth sôn am y grantiau, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

"Rwy’n falch iawn o gyhoeddi’r nawdd ar gyfer y prosiectau hyn ym mhob cwr o Gymru. Mae’r grantiau yn enghraifft arall o’m hymrwymiad i wella’r amgylchedd lleol ar gyfer pobl sy’n byw yn ninasoedd, trefi a phentrefi Cymru.

"Mewn cyfnod anodd yn economaidd mae’n gallu bod yn demtasiwn i lywodraethau ac awdurdodau lleol ganolbwyntio ar flaenoriaethau economaidd ac anghofio am ymrwymiadau amgylcheddol neu gymdeithasol.

"Ond yng Nghymru, rydyn ni’n credu bod ein lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ynghlwm â’i gilydd. Dyna mae ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy yn ei gydnabod. Bydd y grantiau sy’n cael eu cyhoeddi heddiw yn helpu pobl gyffredin i weld newid er gwell yn eu cymunedau. Rwy’n cymeradwyo’r gwaith sy’n cael ei gyflawni gan awdurdodau lleol ac yn edrych ymlaen at y cyfle i ymweld â rhai o’r prosiectau."

Ymysg y prosiectau mae: 

  • £20,000 ar gyfer ymgyrch codi ymwybyddiaeth a glanhau sbwriel a baw cŵn ledled Castell Nedd Port Talbot
  • £19,686 i brynu offer i gael gwared â gwm cnoi yn Wrecsam 
  • £10,000 ar gyfer arwyddion newydd i ddangos bod 400 o finiau sbwriel yng Ngwynedd bellach yn medru derbyn baw cŵn
  • Sioeau addysg teithiol ar gyfer ysgolion Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Ceredigion a Chasnewydd.

Cyflwynwyd 104 cais i Lywodraeth Cymru, gan 19 awdurdod lleol. Cafodd y ceisiadau eu hasesu gan banel asesu annibynnol, a’u cyfyngu i uchafswm o £30,000.

Mae datblygu cynllun Trefi Taclus, i ffurfio pecyn integredig i wella’r amgylchedd lleol, yn un o gamau gweithredu’r Rhaglen Lywodraethu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 17 Gorffennaf 2012 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2012
Ll M M I G S S
<< Meh   Aws >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i