Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydweithio mewn cyfnod o newid – adduned o gefnogaeth i ffermwyr

Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio mewn partneriaeth gydag undebau’r ffermwyr er mwyn gwneud popeth y gall i gefnogi’r diwydiant yn y newidiadau sydd i ddod, dywedodd y Dirprwy Weinidog Amaeth wrth gynhadledd Undeb Amaethwyr Cymru.
Dydd Gwener 22 Mehefin 2012

Gan siarad yn eu cyfarfod blynyddol trafododd y Dirprwy Weinidog, Alun Davies, bynciau megis diwygio'r PAC a ffurf y Cynllun Datblygu Gwledig newydd.

Dywedodd:

"I adeiladu dyfodol llewyrchus, mae’n rhaid i ffermwyr a Llywodraeth Cymru fod yn arloesol a meddwl ymlaen, bod yn barod i newid a chilio o hen syniadau a hen arferion.

"Mae ffermio yng Nghymru yn mynd i newid dipyn dros y blynyddoedd nesaf. Mae gennym brosiectau pwysig i’w dwyn ymlaen, a rheoliadau newydd a strwythurau y mae’n rhaid i ni weithredu oddi tanynt.

"O ran trafodaethau diwygio'r PAC ym Mrwsel, rwyf wedi ei gwneud yn eglur i’r Comisiwn efallai y byddai’n rhaid i ni weithredu nifer o gyfraddau talu  gwahaniaethol yng Nghymru i gymryd ystyriaeth o’n diwydiant amrywiol, ac rwy’n falch fod y Comisiwn wedi derbyn hynny."

Soniodd y Dirprwy Weinidog hefyd am bwysigrwydd targedu cyllid er mwyn gwneud y mwyaf o gefnogaeth i gymunedau gwledig:

"Does dim modd gorbwysleisio pa mor bwysig yn fy marn i yw symbylu gweithgarwch economaidd, yn y diwydiant ac yn ein cymunedau gwledig. Rwy’n bwriadu edrych â phersbectif newydd ar yr holl ddewisiadau fel y gallwn wneud y mwyaf o effaith ein rownd nesaf o gyllid y Cynllun Datblygu Gwledig o 2014 i 2020."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Rhaglen Datblygu Gwledig Polisi Amaethyddol Cyffredin

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 22 Mehefin 2012 Diwygio'r PAC Ffermio a chefn gwlad Programme for Government - Rural Communities Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i