Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dirprwy Weinidog mewn trafodaethau yn Lwcsembwrg

Mae’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies, mewn trafodaethau yn Lwcsembwrg o heddiw ymlaen, yng nghyfarfod y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd.
Dydd Iau 26 Ebrill 2012

Pwrpas ymweliad y Dirprwy Weinidog yw mynd i gyfarfod y Cyngor fel rhan o Dîm Gweinidogol y DU, ynghyd â Gweinidogion y DU a Llywodraethau Datganoledig eraill er mwyn rhoi cynrychioliaeth gref i fuddiannau amaethyddiaeth Cymru mewn trafodaethau ar ddiwygio'r PAC.

Gan siarad cyn y cyfarfod dywedodd y Dirprwy Weinidog:

"Mae trafod telerau diwygio'r PAC yn broses hir iawn sydd angen trafodaeth ar sawl lefel; o fewn Cymru, y DU ac Ewrop.

"Rwyf wedi ymrwymo i lais Cymru gael ei glywed yn Ewrop, gan barhau i wneud hynny yng nghyfarfod y Cyngor yn Lwcsembwrg. Byddaf yn gweithio’n agos gyda holl weinyddiaethau’r DU yn ogystal ag arwain y drafodaeth gyda’r diwydiant amaethyddiaeth yng Nghymru i lunio safle unedig Cymreig."

Mae’r agenda yn cynnwys agweddau penodol ar ddiwygio'r PAC i’w trafod megis capio ac ailddosbarthu taliadau, ffermwyr bach a ffermwyr ifanc.

Dywedodd Mr Davies:

"Mae’r Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yn chwarae rhan bwysig yn niwygio'r PAC, ac rwyf wedi gweld prawf fod y safle Cymreig yn cael ystyriaeth deg, fydd yn ei dro yn arwain at drafodaeth a chytundebau fydd yn dod â’r fargen orau bosib i Gymru.  

"Rwy’n bwriadu parhau i siarad dros Gymru a chryfhau'r broses yma wrth i’r diwygiadau fynd rhagddynt."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 26 Ebrill 2012 Diwygio'r PAC Programme for Government - Rural Communities Ffermio a chefn gwlad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i