Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Cadeirydd corff adnoddau naturiol newydd Cymru

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi penodiad yr Athro Peter Matthews yn Gadeirydd corff newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yng Nghymru. Bydd y penodiad yn weithredol o 1 Awst.
Dydd Mercher 01 Awst 2012

Mae’r Athro Matthews wedi bod mewn nifer o swyddi uwch ym maes yr amgylchedd, yn y sector preifat a chyhoeddus. Mae wedi bod yn ddirprwy reolwr gyfarwyddwr Anglian Water International, yn llywydd Cymdeithas Ddŵr Ewrop ac yn gadeirydd Awdurdod Rheoleiddio Cyfleustodau Gogledd Iwerddon. Roedd hefyd yn aelod o’r Comisiwn Brenhinol ar Lygredd Amgycheddol ac mae’n athro gwadd ym Mhrifysgol Anglia Ruskin.

Dywedodd y Gweinidog:

“Rwy’n falch iawn o gyhoeddi penodiad yr Athro Matthews. Mae ganddo yrfa hir a nodedig yn sector yr amgylchedd a bydd ei gyfoeth o brofiad yn sylfaen gadarn ar gyfer adeiladu’r un corff newydd.

“Mae’r Athro Matthews wedi gweithio’n llwyddiannus gyda gweinidogion gweinyddiaeth ddatganoledig Gogledd Iwerddon. Hefyd mae ganddo rinweddau busnes rhagorol yn sgil ei gyfnod llwyddiannus gydag un o gwmnïau dŵr mwyaf y DU.”

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd yr Athro Matthews:

“Mae’n bleser mawr gennyf gael fy mhenodi i’r swydd hon. Gwireddu gweledigaeth yr un corff i Gymru fydd uchafbwynt fy mywyd o weithio ym maes rheoli amgylcheddol cynaliadwy.
 
“Mae cysyniadau’r corff newydd hwn yn rhai blaengar ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda phawb i roi Cymru ar flaen y gad ym maes rheoli adnoddau cynaliadwy. Byddwn yn defnyddio cryfderau’r cyrff newydd ac yn sicrhau bod pob Cymru yn falch o’n llwyddiant.

“Un o’m blaenoriaethau cyntaf yw recriwtio prif weithredwr y corff newydd, yna’r bwrdd, a fydd yn ymuno â mi i gynnig arweinyddiaeth gref wrth i ni ddechrau ar y daith hon gyda’n gilydd."

Un o gamau allweddol Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yw dod â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a’r Comisiwn Coedwigaeth Cymru ynghyd yn un corff. Bydd yr un corff yn gwbl weithredol ar 1 Ebrill 2013.

Bydd yr un corff yn sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu rheoli mor gynaliadwy ac effeithiol â phosibl. Yr amcangyfrif yw y bydd symud o dri chorff amgylcheddol i un yn arbed £158m dros gyfnod o ddeng mlynedd ac yn galluogi mwy o fuddsoddiad mewn darparu gwasanaethau rheng flaen.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 01 Awst 2012 Yr Amgylchedd Ffermio a chefn gwlad Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i