Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn gweld pa mor effeithiol yw brechu moch daear

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths wedi ymweld â Gogledd Sir Benfro i weld y rhaglen brechu moch daear ar waith.
Dydd Iau 12 Gorffennaf 2012

Mae ymweliad y Gweinidog yn dilyn ei benderfyniad i gyflwyno rhaglen brechu moch daear o fewn yr Ardal Triniaeth Ddwys. Mae’r rhaglen frechu’n rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i ddileu TB gwartheg yng Nghymru.

Dyma’r tro cyntaf i brosiect uchelgeisiol o’r math hwn sy’n dal moch daear a’u brechu gael ei gynnal. Hyd yn hyn, mae’r rhaglen frechu wedi llwyddo i ddal a brechu mwy na 430 o foch daear.

Ymunodd y Gweinidog â thîm o weithwyr yn yr Ardal Triniaeth Ddwys er mwyn iddo weld o lygad y ffynnon pa mor effeithiol yw’r rhaglen frechu.

Gan siarad am ei ymweliad, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd:

“Roedd mynd allan gyda’r gweithwyr maes i weld y broses frechu drosof fy hun yn brofiad da. Mae arbenigedd y gweithwyr, a’r gofal roeddent yn ei gymryd i lynu wrth arferion bioddiogelwch wedi creu argraff dda iawn arnaf.

"Mae llwyddiant y rhaglen yn dibynnu’n rhannol ar y ffermwyr a’r perchnogion tir yn gadael i’r gweithwyr gael mynediad i gymaint o dir ag sy’n bosibl yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a hoffwn ddiolch i’r ffermwyr a’r perchnogion tir am gydweithredu’n barhaus.

“Byddwn yn monitro canlyniadau’r rhaglen frechu, a pha mor effeithiol yw’r rhaglen i ddileu TB gwartheg yn gyffredinol, i sicrhau ein bod ni’n gwneud cynnydd da i gyflawni’n nod sef creu Cymru heb TB.”

Mae’r rhan fwyaf o’r Ardal Triniaeth Ddwys yng ngogledd Sir Benfro, ond mae hefyd yn cynnwys rhai ardaloedd bach yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin. Mae’r Ardal Triniaeth Ddwys tua 288km² o faint.

Gweithwyr Llywodraeth Cymru sydd wedi cwblhau cwrs gan yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd ar ddal a brechu moch daear trwy roi pigiadau sy’n gyfrifol am weithredu’r rhaglen frechu.

Mae’r broses fel arfer yn cymryd rhwng 3 a 4 wythnos gan ddibynnu ar faint yr ardal dan sylw a nifer y moch daear sy’n cael eu dal. Y cam cyntaf yw ymweld â pherchnogion i ofyn am eu caniatâd i fynd ar y tir a chynnal arolwg i weld a oes moch daear yno. Yn ystod yr wythnos olaf, bydd y gweithwyr yn gosod trapiau i ddal moch daear a’u brechu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 12 Gorffennaf 2012 Lles anifeiliaid TB Gwartheg Yr Amgylchedd Ffermio a chefn gwlad Programme for Government - Rural Communities Programme for Government - Sustainability Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i