Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllun sector a chorff newydd y diwydiant ailgylchu’n cefnogi economi Cymru

Bu Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, yn bresennol yn lansiad y Resource Association, corff newydd y diwydiant ailgylchu yng Nghymru. Prif amcanion y gymdeithas yw codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiannau ailgylchu ac ailbrosesu, a gweithio gydag awdurdodau lleol er mwyn gwella gwasanaethau ailgylchu.
Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2012

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae Llywodraeth Cymru’n rhannu gweledigaeth y Resource Association. Rydyn ni hefyd am weld economi deunyddiau sy’n defnyddio adnoddau’n effeithiol ac yn cydnabod ansawdd a gwerth y deunyddiau eilaidd hynny sy’n cael eu trin fel gwastraff yn llawer rhy aml.

“Mae gweledigaeth a datganiad cenhadaeth y gymdeithas yn flaengar iawn, ac yn agos iawn at nodau ac amcanion strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff.”

Dywedodd Prif Weithredwr y Gymdeithas, Ray Georgeson:

“Rwy’n falch iawn i John Griffiths ymuno â ni i lansio’r Resource Association yng Nghymru, yn arbennig wrth ochr lansiad Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd Cymru. Mae’r Cynllun hwn yn anfon neges bwysig i’r diwydiant gwastraff ac ailgylchu, ac i gynghorau a busnesau ehangach, ynghylch bwriad uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i anelu at Ddyfodol Diwastraff. Rydyn ni a llawer o rai eraill yn y diwydiannau ailgylchu ac ailbrosesu yn rhoi croeso cynnes iddo.”

Wrth siarad yn y digwyddiad, amlinellodd y Gweinidog wybodaeth am Gynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd Llywodraeth Cymru sy’n cael ei gyhoeddi. Mae’n nodi’r ffordd orau i economi Cymru ddarparu deunyddiau eildro cynaliadwy, o safon uchel ar gyfer ailbroseswyr lleol a gwneuthurwr nwyddau o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Mae’r Cynllun Sector yn cwmpasu’r gwaith o gasglu a rheoli’r holl ddeunydd gwastraff yng Nghymru. Mae wedi’i anelu at y rhai sy’n casglu a rheoli gwastraff ac ailgylchu, ac yn nodi sut gall ailbroseswyr, y diwydiant gwastraff, rheoleiddwyr, awdurdodau lleol, yr economi gymdeithasol a chyrff eraill chwarae eu rhan i gyflawni targedau ailgylchu Cymru’n llwyddiannus. Mae’r cynllun yn gwneud argymhellion ac yn cynnig cyngor i awdurdodau lleol ynghylch y systemau casglu mwyaf effeithiol a chynaliadwy ar gyfer ailgylchu.

Bydd y cynllun hwn hefyd yn arwain at welliannau sylweddol i amgylchedd Cymru drwy leihau’r defnydd o safleoedd tirlenwi. Y nod yn y pen draw yw edrych ar ffyrdd o reoli ailgylchu, heddiw ac yn y dyfodol, a throi gwastraff wedi’i ailgylchu yn adnodd gwerthfawr i Gymru.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae’r cynllun hwn yn gofyn i’r diwydiant gwastraff yng Nghymru droi i fod yn ddiwydiant rheoli adnoddau.  Rwy’ am weld y diwydiant yn cael ei gydnabod yn fyd-eang am ei allu i gyflenwi gwasanaeth cynaliadwy sy’n cael ei barchu ledled y byd. Rwy’ am i Gymru ddenu mewnfuddsoddiad ac, ar yr un pryd, gadw gafael ar ei diwydiannau lleol yn sgil y gwasanaethau rheoli adnoddau cynaliadwy, o safon uchel a fydd ar gael.” 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 10 Gorffennaf 2012 Yr economi Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Ailgylchu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i