Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mae Glastir yma i aros

Mae’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies, wedi cyhoeddi mai Glastir fydd ‘cynllun sefydlog’ Cymru tan 2020.
Dydd Mawrth 03 Gorffennaf 2012

Wrth wneud y cyhoeddiad i’r Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd Alun Davies yn gwbl glir nad oedd yn bwriadu cynnal unrhyw adolygiadau estynedig eraill o’r cynllun ac y byddai’r gwaith yn dechrau ar unwaith i leihau’r gweinyddu, cynyddu’r gefnogaeth i ffermwyr a gwella’r cyfathrebu am y cynllun.

Bydd Alun Davies yn gwneud nifer o newidiadau arwyddocaol i Glastir er mwyn symleiddio’r dulliau ymgeisio a’r modd y caiff y cynllun ei reoli. Hefyd, bydd enw pob elfen o Glastir yn cael ei symleiddio er mwyn ei wneud yn haws ei ddeall. Caiff yr Elfen Cymru Gyfan ei diddymu a’r enw o hyn allan fydd ‘Glastir – lefel mynediad’. Yn y dyfodol, bydd yr Elfen wedi’i Thargedu yn cael ei galw’n ‘Glastir – Uwch’.

O 2014 ymlaen, bydd y cyfnod ymgeisio yn cael ei ddiddymu a bydd ffermwyr yn cael ymgeisio ar gyfer y cynllun pryd bynnag y mynnant. Cyflwynir proses ymgeisio ar-lein hefyd.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

"Mae’r ymarfer pwyso a mesur wedi bod yn un positif dros ben. Roedd mwyafrif llethol yr ymatebwyr yn cydnabod mai Glastir yw’r unig ffordd realistig o gyflawni ein nod o sicrhau sector ffermio yng Nghymru sy’n gynaliadwy, yn ariannol ac yn amgylcheddol.

"Mae fy ymarfer pwyso a mesur Glastir wedi rhoi Glastir ar drywydd pendant ar gyfer y dyfodol. Rwyf wedi derbyn 148 o’r argymhellion a gasglwyd dros y misoedd diwethaf. Rwyf bellach yn rhoi’r arweiniad gwleidyddol yr oedd gan ffermwyr yr hawl iddo o’r dechrau.

"Dydw i ddim am i ffermwyr gymryd yn ganiataol nad oes gan Glastir unrhyw beth i’w gynnig iddynt – yn hytrach, rwyf am iddynt gael gafael ar yr wybodaeth a siarad gyda’m swyddogion i. Yn sicr, os oedd unrhyw ffermwyr yn ystyried ymuno â’r cynllun ar y dechrau ond ddim am fentro, dylen nhw ddod nôl i weld y newidiadau rydym wedi eu gwneud er mwyn gweld sut gallai’r cynllun weithio iddyn nhw nawr.

"Hoffwn bwysleisio bod Glastir yma i aros ac unwaith y bydd yr holl newidiadau wedi’u gwneud yn sgil y pwyso a mesur, fydd dim newidiadau mawr eraill yn cael eu gwneud, a dim adolygiadau pellach.

"Rwy’n gobeithio y bydd ffermwyr a rheolwyr tir eraill yn ymateb yn gadarnhaol i’r cyfle y mae’r cynllun hwn yn ei gynnig iddynt. Rwy’n hyderus y bydd pawb yn cytuno bod gan Gymru gynllun amaeth-amgylchedd rhagorol erbyn hyn; cynllun sy’n addas i bwrpas ac yn barod ar gyfer y dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 03 Gorffennaf 2012 Diwygio'r PAC Glastir Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i