Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllun Datblygu Gwledig Newydd – penodi grŵp cynghori

Bydd grŵp sy’n cynrychioli agweddau amrywiol o gefn gwlad Cymru yn cynghori Llywodraeth Cymru wrth sefydlu Cynllun Datblygu Gwledig newydd.
Dydd Mawrth 26 Mehefin 2012

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynllun Datblygu Gwledig i edrych ar y rhaglen newydd ar gyfer 2014-20.

Pwrpas y grŵp yw darparu cefnogaeth wrth i’r strwythur newydd godi a datblygu.

Bydd aelodau’r grŵp yn edrych ar y ffordd fwyaf effeithiol y gall Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r Cynllun Datblygu Gwledig i amddiffyn yr amgylchedd, hyrwyddo a chefnogi cymunedau lleol a chryfhau busnesau gwledig a ffermio yng Nghymru.

Y nod yw sicrhau cynaliadwyedd a ffyniant gwledig, drwy greu a chadw swyddi a chyfleoedd i bobl yng nghefn gwlad Cymru.

Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru fydd yn cadeirio’r grŵp, a daw’r aelodau o blith rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru wledig.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

"Mae’n gyfnod cyffrous, llawn newid i gefn gwlad Cymru, ac rwy’n benderfynol o fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sy’n codi yn sgil ffurfio’r Cynllun Datblygu Gwledig newydd.

"Rwy’n awyddus i ganolbwyntio ar feddwl yn fwy creadigol ac arloesol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn darparu cynllun sy’n ateb anghenion busnesau a chymunedau ledled cefn gwlad Cymru.

"Rwy’n awyddus i edrych ar bob posibilrwydd ac opsiwn, ac adeiladu ar y gwaith gwerthfawr sy’n cael ei gyflawni dan y cynllun cyfredol."

Mae aelodau’r grŵp fel a ganlyn:

Peter Davies- Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru
Haydyn Edwards- Cadeirydd y Panel Sector Bwyd a Ffermio 
Sue Evans- Cyfarwyddwr Polisi Cymru, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad
Sion Aron Jones- Rheolwr Datblygu’r Diwydiant, Hybu Cig Cymru
Kay Lewis- Swyddog Datblygu Gwledig, CFfI
Kevin Thomas- Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru, Lantra
Tom Jones OBE- Ffermwr / Is Lywydd CGGC
Neville Davies- Pennaeth Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol Cyngor Sir Caerfyrddin
Carolyn Lancaster- APL Services

 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Rhaglen Datblygu Gwledig

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 26 Mehefin 2012 Diwygio'r PAC Ffermio a chefn gwlad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2012
Ll M M I G S S
<< Mai   Gor >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i