Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cytundebau Ewropeaidd yn ‘newyddion gwych’ i bysgodfeydd Cymru

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd, wedi croesawu cynigion allweddol y cytunwyd arnynt yn Lwcsembwrg i ddiwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP). Dywedodd fod hyn yn ‘newyddion gwych i’r diwydiant pysgota yng Nghymru.'
Dydd Gwener 15 Mehefin 2012

Yn ystod oriau mân 13 Mehefin, cytunodd Gweinidogion Cyngor Pysgodfeydd yr UE ar gynigion cyffredinol i wahardd taflu pysgod marw, i ofalu bod pysgodfeydd yn sicrhau eu Cynnyrch Cynaliadwy Mwyaf a rhanbartholi’r broses rheoli pysgodfeydd.

Gan gynrychioli safbwyntiau pysgotwyr Cymru, roedd gan y Dirprwy Weinidog ran annatod i’w chwarae ar Gyngor Pysgodfeydd yr UE.

Croesawodd y garreg filltir hon yn yr her i greu pysgodfeydd cynaliadwy ledled Ewrop.

Y tri prif egwyddor y cytunwyd arnynt yw:

  • Gofalu bod pysgodfeydd yn sicrhau eu Cynnyrch Cynaliadwy Mwyaf o ran rhai rhywogaethau erbyn 2015 a phob rhywogaeth erbyn 2020 fan hwyraf. Diffinnir y Cynnyrch Cynaliadwy Mwyaf fel uchafswm y pysgod y gellir eu dal heb effeithio ar allu’r stociau pysgod i ailgenhedlu gan felly sicrhau bod y stociau’n gynaliadwy.
  • Gwahardd taflu pysgod marw. Mae’r Cyngor yn cytuno i wahardd taflu pysgod marw yn raddol. Bydd hyn yn dechrau yn 2014 ar gyfer stociau pelagig a chaiff yr arfer ei gyflwyno’n raddol ar gyfer stociau pysgod asgellog cymysg dros gyfnod o dair blynedd. Disgwylir i’r cyfnod hwn gychwyn yn 2015.
  • Rhanbartholi. Llai o ficroreoli o Frwsel sy’n golygu rheoli pysgodfeydd yn fwy hyblyg.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

"Mae’r cytundeb a wnaed yr wythnos hon yn hwb mawr i’m hawydd i reoli’n pysgodfeydd ar lefel yr Aelod-Wladwriaethau. Golyga hyn y gall y CFP ymateb yn well i’n sefyllfa unigryw ni yng Nghymru, ac y gallwn ni elwa ar y manteision sydd ynghlwm â chydweithio’n agos ag Aelod-Wladwriaethau eraill.

"Rydw i wedi achub ar bob cyfle i gynrychioli Cymru yn Ewrop, a byddaf yn parhau i wneud hynny trwy gydol y broses hon. Mae’n amser cyffrous ym maes pysgodfeydd ac amaeth a byddaf yn parhau i lywio’r ffordd i sicrhau bod pysgotwyr Cymru’n cael y fargen orau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 15 Mehefin 2012 Bwyd a physgodfeydd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i