Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid newydd ar gyfer cynhesu cartrefi a chynorthwyo busnesau

Bydd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, yn lansio ail gam cynllun llwyddiannus Llywodraeth Cymru sef arbed yn nes ymlaen. Nod y cynllun yw buddsoddi mewn rhaglenni a fydd yn sicrhau bod cartrefi Cymru yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Bydd y Gweinidog hefyd yn disgrifio sut y bydd busnesau Cymru yn elwa ar y cynllun.
Dydd Gwener 08 Mehefin 2012

Bydd y Gweinidog yn annerch gosodwyr ynni adnewyddadwy o bob rhan o Dde Cymru ddydd Gwener 8 Mehefin. Bydd yn siarad yn ystod digwyddiad ehangach sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth i fusnesau Cymru ynghylch sut y gallant gyflwyno tendrau ar gyfer contractau gwerthfawr sy’n gysylltiedig ag ail gam arbed. 

Bydd £45m yn cael ei fuddsoddi yn ystod ail gam arbed er mwyn sicrhau bod tua 4800 o gartrefi ychwanegol yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Caiff y cynllun ei ariannu’n rhannol gan gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 

Buddsoddwyd dros £66 miliwn ar fesurau i sicrhau bod 7500 o gartrefi ychwanegol yng Nghymru yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon yn ystod cam cyntaf arbed.

Dywedodd y Gweinidog cyn y digwyddiad:

“Mae’r ffaith bod prisiau tanwydd yn parhau i godi yn golygu bod yn rhaid i ni wneud popeth posibl i sicrhau bod cartrefi Cymru yn barod at y dyfodol.

“Yn yr un modd â cham cyntaf arbed, bydd ail gam y rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn helpu i sicrhau bod mesurau arbed ynni ac ynni adnewyddadwy yn cael eu gosod mewn cartrefi o fewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Bydd y mesurau hyn yn cynnwys inswleiddio waliau solet, boeleri sy’n defnyddio ynni’n effeithlon a phaneli solar.

“Bydd hyn yn helpu i sicrhau ei bod hi lawer yn haws ac yn rhatach i gynhesu bron i 5000 o gartrefi yng Nghymru. Mae’r gwaith hwn yn rhan annatod o’n hymdrechion i fynd i’r afael â thlodi tanwydd, sy’n broblem ddifrifol iawn. 

“Bydd ail gam arbed hefyd yn rhoi cryn hwb i economi Cymru drwy greu cyfleoedd i fusnesau Cymru ddylunio, gweithgynhyrchu, dosbarthu, gosod a chynnal y dechnoleg angenrheidiol ar gyfer defnyddio ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n fwy effeithlon.  

“Bydd hyn, yn ei dro, yn golygu y bydd rhagor o gyfleoedd o ran hyfforddiant a gwaith ar gyfer gweithwyr lleol o fewn rhai o’n hardaloedd llai cyfoethog. Bydd yn sicr yn newydd da iawn i Gymru.”

Yn ystod cam cyntaf arbed cafodd 70% o’r cynnyrch a osodwyd eu gweithgynhyrchu yng Nghymru ac roedd dros 80% o’r gosodwyr wedi’u lleoli’n rhannol neu’n gyfan gwbl yng Nghymru. Trwy gynnal y digwyddiadau yng Ngogledd a De Cymru mae Llywodraeth Cymru’n gobeithio sicrhau y bydd busnesau Cymru’n elwa ar gyfran hyd yn oed mwy o’r gwaith sy’n gysylltiedig ag ail gam arbed. 

Cyhoeddodd y Gweinidog yn ogystal y byddai dau reolwr cynllun yn gyfrifol am gyflawni ail gam arbed sef;  Melin Homes yn y De a Wilmott Dixon yn y Gogledd a’r Canolbarth.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Arbed - Y rhaglen buddsoddi strategol mewn perfformiad ynni

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 08 Mehefin 2012 Ynni Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Ynni adnewyddadwy Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i