Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£350,000 i helpu prosiectau cymunedol ledled Cymru

Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, werth £348,052 o grantiau heddiw ar gyfer 31 o brosiectau cymunedol trwy’r fenter Trefi Taclus i wella’r amgylchedd lleol.
Dydd Iau 07 Mehefin 2012

Grantiau ydyn nhw i annog grwpiau i weithio gyda chyrff a mudiadau eraill i ddod â buddiannau cynaliadwy i’w cymdogaethau.  Mae arian yn cael ei roi i brosiectau mewn 15 awdurdod lleol.

Ymhlith y grwpiau fydd yn elwa:

  • Mae £30,000 yn cael ei roi i Gyngor Cymuned Llanwnda yng Ngwynedd i wella hygyrchedd a diogelwch ar y llwybr rhwng Dyffryn Nantlle a Chyffordd Tryfan.
  • Bydd Cyngor Cymuned Llanfynydd yn Sir Gâr yn derbyn £4,070 i droi tir segur yn berllan gymunedol.
  • Bydd ardal Cymunedau’n Gyntaf Craig y Rhaca yng Nghaerffili yn cael dros £22,000 i weddnewid darn o dir sydd wedi’i anharddu gan dipio anghyfreithlon ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rhandir cymunedol.

Wrth sôn am y grantiau, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

“Mae’n bleser cael cyhoeddi nawdd ar gyfer gwella’r amgylchedd lleol i bobl ar hyd a lled y wlad.  Dyma enghraifft arall o’m hymrwymiad i wella’r amgylchedd lleol i bobl sy’n byw yn ninasoedd, trefi a phentrefi Cymru.”

Gwahoddwyd pedwar cant o gyrff a mudiadau i fidio am arian 2012-13 a daeth 169 o geisiadau i law.  Cafodd yr ymgeiswyr eu hasesu gan banel annibynnol.

Mae’r cynllun Trefi Taclus, i ddatblygu pecyn integredig ar gyfer gwella’r amgylchedd lleol, yn rhan o’r Rhaglen Lywodraethu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 07 Mehefin 2012 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Adfywio Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i