Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwobrwyo ffermwyr am gynnal mesurau gwyrdd – cyflawni dros Gymru yn Ewrop

Mae Dirprwy Weinidog Amaeth Llywodraeth Cymru yn croesawu’r cynigion newydd ar gyfer diwygio’r PAC a drafodwyd ym Mrwsel heddiw.
Dydd Llun 14 Mai 2012

Roedd Alun Davies, sydd wedi sicrhau cynrychiolaeth gref i fuddiannau ffermwyr Cymru ar y Cyngor Amaeth, yn fawr ei groeso i'r cynigion newydd.  Drwyddynt, bydd ffermwyr sy'n cymryd rhan yn Elfen Cymru Gyfan Glastir yn cael derbyn yn awtomatig yr elfen werdd o 30% o'r taliad uniongyrchol.

Gan siarad ym Mrwsel lle roedd wedi bod yng nghyfarfod y Cyngor fel aelod o ddirprwyaeth Gweinidogion y DU, dywedodd Mr Davies bod cynlluniau newydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y taliad gwyrdd yn gam mawr i'r cyfeiriad cywir.

Meddai'r Dirprwy Weinidog:

"Rwy'n falch iawn bod cyfarfod heddiw'n dangos bod y trafodaethau'n mynd rhagddynt er lles y diwydiant yng Nghymru.

"Rwyf wedi bod yn negodi'n hir ac yn galed y dylai ffermwyr Glastir gael eu heithrio o'r cynigion gwyrdd o dan golofn 1, ac mae'n glir iawn bellach bod y gwaith yn talu ffordd.  Rwy'n ddiolchgar hefyd i swyddogion Llywodraeth Cymru a'r swyddfa ym Mrwsel sydd wedi gweithio mor galed dros hyn.

"Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd dros Amaeth, Dacian Cialos, y dylai'r rheini sy'n hyrwyddo mesurau gwyrdd o dan gynlluniau amaeth-amgylcheddol gael eu gwobrwyo, ac rwy'n cytuno'n gryf â'r farn honno."

Cyflwynodd Mr Ciolos 'bapur cysyniad' i Aelod-wladwriaethau gan ddangos newid meddwl fydd yn dod â budd i rannau o Brydain.

Meddai Mr Davies:

"Bydd cytuno ar ddiwygiadau i'r PAC yn broses hir a phwysig - mae llawer o ffordd i fynd eto ond rwy' am fanteisio ar bob cyfle i fod yn rhan o'r broses ar bob lefel.

"Mae cynrychioli anghenion ffermwyr Cymru yn Ewrop yn ymrwymiad yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, a byddaf yn cadw at yr addewid hwnnw."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 14 Mai 2012 Diwygio'r PAC Programme for Government - Rural Communities Ffermio a chefn gwlad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i