Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Llwybr Arfordir cyntaf yn y byd yn agor yng Nghymru

Bydd Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei agor yn swyddogol heddiw gan Weinidog yr Amgylchedd, John Griffiths. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i fod â llwybr di-dor sy’n rhedeg ar hyd ei harfordir.
Dydd Sadwrn 05 Mai 2012

Mae disgwyl i’r Llwybr sy’n 870 o filltiroedd o hyd (1400 km) ddenu 100,000 o ymwelwyr ychwanegol i Gymru bob blwyddyn. Bydd yn cynnig cyfle i ymwelwyr fwynhau golygfeydd ysblennydd o’n harfordir ac ymweld â 24 o henebion a reolir gan Cadw, sy’n cynnwys Castell Caernarfon, Castell Harlech a Chapel St Non.

Argymhellodd y canllaw teithio Lonely Planet y llynedd mai arfordir Cymru fyddai’r cyrchfan gorau yn y byd i ymweld ag ef yn ystod 2012.

Bydd Gweinidog yr Amgylchedd yn agor y Llwybr yn swyddogol mewn digwyddiad arbennig ym Mae Caerdydd. Bydd dathliadau cymunedol tebyg hefyd yn cael eu cynnal yng Nghastell y Fflint yn y Gogledd ac ar Brom Aberystwyth yn y Canolbarth.

Bydd y tri digwyddiad yn cychwyn am 11am a byddant yn cynnwys busnesau lleol, cynhyrchwyr bwyd a diod, grwpiau cymunedol a diddanwyr er mwyn dangos yr hyn y gall arfordir Cymru ei gynnig. 

Dywedodd y Gweinidog:

“Pleser pur yw agor y Llwybr heddiw. Mae’r prosiect hwn wedi bod ar y gweill ers pum mlynedd bellach ac mae’n sicr yn tystio i’r ffaith bod cynaliadwyedd yn agwedd allweddol ar bopeth a wnawn. 

“Fis diwethaf gwnes feicio dros 250 o filltiroedd ar draws Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o feicio fel math cynaliadwy o gludiant. Gwn o brofiad y gallwn warantu golygfeydd a chefn gwlad o’r radd flaenaf ar gyfer ymwelwyr.

“Mae’r Llwybr yn agor ar flwyddyn arbennig i’r DU, pan fydd llygaid y byd ar Lundain. Gobeithiwn y bydd llawer o’r bobl a fydd yn dod i Lundain ar gyfer y Gemau hefyd yn ymweld â Chymru a’i harfordir.

“Ers i’r prosiect hwn ddechrau yn 2007 rydym wedi creu dros 130 o filltiroedd o lwybr newydd ac wedi gwella dros 330 o filltiroedd o lwybr presennol. Bydd y Llwybr yn sicr yn hwb enfawr i economïau lleol o amgylch ein harfordir.”

I nodi’r achlysur mae Ramblers Cymru yn trefnu Taith Gerdded Arfordirol Fawr Gymreig ac yn cynnal cant o wahanol deithiau cerdded er mwyn sicrhau y bydd pobl yn cerdded ar hyd pob rhan o’r llwybr yn ystod ei benwythnos cyntaf.

Ychwanegodd y Gweinidog:

“Yn ddiamau bydd y llwybr yn ased enfawr i Gymru, gan ddenu miloedd o ymwelwyr o bob ban byd bob blwyddyn. 

“Eto i gyd, nid llwybr i dwristiaid yn unig mohono Llwybr Arfordir Cymru ac rwy wir yn gobeithio y bydd yn annog rhagor o bobl ar draws Cymru i fwynhau eu harfordir lleol a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hamdden sydd ar gael.”

“Cafodd y llwybr ei ddatblygu mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, un ar bymtheg o awdurdodau lleol a dau Barc Cenedlaethol. Hoffwn ddiolch i’r holl sefydliadau hyn, ac i dirfeddianwyr lleol ar hyd yr arfordir, am eu holl gymorth a’u cefnogaeth wrth i ni geisio cyflawni ein gweledigaeth.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi hyd at £2 filiwn y flwyddyn ers 2007 er mwyn cyflawni ei gweledigaeth o greu llwybr 870 o filltiroedd sy’n estyn ar hyd holl arfordir Cymru. Derbyniwyd £4 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop dros bedair blynedd yn ogystal. 

Mae ‘Rhaglen Lywodraethu’ Llywodraeth Cymru yn pennu’r ffordd ymlaen ar gyfer cyflawni. Roedd cwblhau Llwybr Arfordir Cymru yn gam gweithredu allweddol o fewn y Rhaglen Lywodraethu er mwyn creu mannau cynaliadwy ar gyfer pobl Cymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

WalesCoastPath Ramblers

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 05 Mai 2012 Yr economi Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i