Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Cadeirydd Grŵp Llywio Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi bod William Peredur Hughes wedi’i benodi’n Gadeirydd Grŵp Llywio Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru. Bydd y penodiad yn para am dair blynedd rhwng 7 Mai 2012 a 6 Ebrill 2015.
Dydd Gwener 04 Mai 2012

Mae Mr Hughes yn ffermwr gwartheg eidion a defaid o Ynys Môn. Roedd yn llywydd NFU Cymru rhwng 2001 a 2006 ac ef yw Cadeirydd Bwrdd Dileu TB Rhanbarth y Gogledd.

Dywedodd y Gweinidog:

"Rwy’n falch o gyhoeddi bod Mr Hughes wedi’i benodi. Mae ganddo yrfa ffermio hir a chlodwiw a bydd yn cynnig cyfoeth o brofiad i’w rôl.

"Rwy’n gwerthfawrogi rôl y Gr ŵp Llywio fel fforwm allweddol sy’n canolbwyntio ar godi safonau iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Cadeirydd a’r grŵp yn y dyfodol.”

Sefydlwyd y Grŵp Llywio ym mis Hydref 2004 i gynghori a chynorthwyo Llywodraeth Cymru ar ystod o faterion allweddol sy’n effeithio ar iechyd a lles anifeiliaid. Mae 17 aelod yn y grŵp sy’n cynrychioli’r diwydiant yng Nghymru; mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru hefyd yn aelod o’r grŵp.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 04 Mai 2012 Iechyd a lles anifeiliaid Lles anifeiliaid Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i