Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyhoeddiad Ystad y Goron yn newyddion gwych i ynni morol yng Nghymru

Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi croesawu’r newyddion y bydd Ystad y Goron yn cefnogi Cymru yn ei huchelgais i fod ar flaen y gad yn y sector ynni morol.
Dydd Mawrth 01 Mai 2012

Roedd y Gweinidog yn ymateb i’r ffaith bod Ystad y Goron wedi cytuno i roi prydles i brosiect ynni’r llanw wrth ar Benmaen Dewi yn Sir Benfro.

Bydd y cytundeb yn galluogi Tidal Energy Ltd a’i is-gwmni, Eco2 Ltd i fynd ati i ddechrau datblygu eu prosiect ynni’r llanw gan gynnwys paratoi’r ceisiadau angenrheidiol ar gyfer y caniatadau morol.

Os bydd Tidal Energy Ltd yn llwyddo i gael y cytundebau angenrheidiol, yna dylai’r cwmni gael prydles lawn fydd yn ei alluogi i adeiladu ac i redeg cynllun ynni’r llanw.

Wrth gyfeirio at gyhoeddiad Ystad y Goron, dywedodd y Gweinidog:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n gryf i gael at yr ynni sydd yn ein moroedd.  Mae gennym arbenigedd sylweddol ar draws llywodraeth, diwydiant a’r maes academaidd ac rydym yn cyfuno’r arbenigeddau hyn er mwyn canolbwyntio ar gyflenwi ynni morol.
 
“Mae’r dyfroedd egnïol oddi ar arfordir Cymru yn berffaith ar gyfer y cam hwn dechnoleg sydd gennym ar hyn o bryd a bydd yn chwarae rhan hanfodol yn datblygu’r  diwydiant.
 
“Rydym ni o’r farn bod gan Gymru’r potensial i fod yn arweinydd byd yn y sector ynni morol fel cynhyrchydd arwyddocaol a hefyd fel allforiwr  gwybodaeth, technolegau a gwasanaethau yn y sector.

“Mae’r cyhoeddiad hwn gan Ystad y Goron yn gam cadarnhaol ymlaen a bydd yn ein helpu i wireddu’n breuddwyd.  Mae’n newyddion gwych i Tidal Energy Ltd ac mae’n newyddion rhagorol i ynni morol Cymru ac economi ehangach Cymru.”

Dywedodd Martin Murphy, Rheolwr Gyfarwyddwr Tidal Energy:

“Rydym yn hapus iawn ein bod wedi llwyddo i gael Cytundeb Prydlesu ar gyfer Penmaen Dewi.  Mae hwn yn gam pwysig i ni a chyda’r prosiect sydd gennym eisoes yn Swnt Dewi gerllaw, rydym yn gobeithio gallu dangos y posibiliadau gwirioneddol sydd gan ynni morol adnewyddadwy yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Fframwaith Strategol Ynni Adnewyddadwy’r Môr

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 01 Mai 2012 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Ynni adnewyddadwy Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i