Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Wythnos nes agor Llwybr Arfordir Cymru

Gydag ychydig dros wythnos nes agor Llwybr Arfordir Cymru yn swyddogol, mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, yn annog pobl i gymryd rhan yn y dathliadau sy’n digwydd ledled Cymru.
Dydd Gwener 27 Ebrill 2012
Wythnos nes agor Llwybr Arfordir Cymru

Bydd y tri digwyddiad cymunedol sy’n cael eu cynnal ddydd Sadwrn 5 Mai yn Aberystwyth, Caerdydd a Sir y Fflint yn nodi agor Llwybr Arfordir Cymru. Ar ddiwrnod y dathlu, Cymru fydd y wlad gyntaf â llwybr yn rhedeg ar hyd ei harfordir cyfan.

Bydd y tri digwyddiad yn dechrau am 11am, gyda busnesau lleol, cynhyrchwyr bwyd a diod, grwpiau cymunedol a diddanwyr yn arddangos y gorau sydd gan arfordir Cymru i’w gynnig.

Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer yr agoriad swyddogol, bydd Gweinidog yr Amgylchedd yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus i helpu i glirio’r rhan o Lwybr Arfordir Cymru ger Casnewydd.

Cyn y digwyddiad glanhau, dywedodd y Gweinidog:

“Gydag ychydig dros wythnos cyn agor Llwybr Arfordir Cymru yn swyddogol, rwy’n falch o fod yn rhan o’r gwaith i sicrhau ei fod mor lân a phrydferth â phosibl.

“Does dim amheuaeth y bydd y llwybr yn ased sylweddol i Gymru, gyda disgwyl iddo ddenu 100,000 yn fwy o ymwelwyr i Gymru bob blwyddyn.

“Yn wir, o ganlyniad uniongyrchol i agor y llwybr, mae’r Lonely Planet wedi enwi Cymru fel yr ardal orau i ymweld â hi yn 2012. Mae hyn yn newyddion gwych i fusnesau’r arfordir, yn newyddion gwych i dwristiaeth yng Nghymru ac yn newyddion gwych i’r economi gyfan.

“Ond nid llwybr i dwristiaid yn unig yw hwn, ac rwy’n gobeithio y bydd yr agoriad swyddogol yn annog mwy o bobl ledled Cymru i weld yr hyn sydd gan eu harfordir lleol i’w gynnig a gwneud y gorau o’r cyfleoedd hamdden sydd ar gael. 

"Mae agor y llwybr yn newyddion mawr i Gymru gan mai ni fydd y wlad gyntaf yn y byd â llwybr di-dor o amgylch ein harfordir. Dylai’r digwyddiadau cymunedol greu diwrnod gwych o ddathlu, ac rwy’n annog pobl i gymryd rhan yn eu digwyddiad lleol.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi hyd at £2 miliwn y flwyddyn ers 2007 i wireddu’i uchelgais o greu llwybr 870 milltir o amgylch arfordir cyfan Cymru. Mae £4 miliwn drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop dros bedair blynedd yn ategu hyn.

Mae’r llwybr wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, 16 o awdurdodau lleol a dau Barc Cenedlaethol.

Fel rhan o’r dathliadau, mae’r Cerddwyr yn trefnu Taith Gerdded Arfordirol Fawr Gymreig ac yn trefnu cant o deithiau cerdded gwahanol i sicrhau bod pobl yn cerdded ar hyd y llwybr cyfan dros y penwythnos agoriadol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

walescoastpath

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 27 Ebrill 2012 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i