Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dyfroedd Cymru i ennill parthau newydd gwarchodedig iawn

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths yn gofyn am farn pobl ar ba rannau o ddŵr Cymru ddylai gael statws gwarchodedig iawn.
Dydd Iau 19 Ebrill 2012

Mae’r gwaith yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i foroedd glan, diogel a bioamrywiol, ac yn nodi deg safle potensial o fewn dyfroedd Cymru i’w hystyried fel Parthau Cadwraeth Morol gwarchodedig iawn.

Yn dilyn proses ymgynghori drylwyr a graddol, mae disgwyl i dri neu bedwar safle gael eu dewis o’r opsiynau safleoedd.

Wrth siarad am y cynigion fe ddywedodd Gweinidog yr Amgylchedd:

“Mae gan Lywodraeth Cymru nawr bwerau uwch i amddiffyn amgylchedd morol pwysicaf Cymru.

“Ein bwriad yw defnyddio’r pwerau newydd yma i gryfhau ac atodi ein safleoedd morol cyfredol sydd wedi eu hamddiffyn yng Nghymru gyda’r Parthau Cadwraeth Morol newydd.

“Bydd hyn yn golygu y bydd nifer fechan o safleoedd yn derbyn statws gwarchodedig iawn fel y gallwn alluogi’r safleoedd hynny i weithredu mor naturiol â phosibl.

“Y syniad yw y bydd y dull hwn yn gwneud y mwyaf o’r cyfraniad mae’r ardaloedd yn eu gwneud i adfer ac atgyfnerthu’r ecosystem gan ein helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth o’r modd mae ecosystemau yn gweithredu’n naturiol.

“Bwriad yr ymgynghoriad yw sicrhau ein bod yn dewis y safleoedd gorau ar gyfer statws gwarchodedig iawn. Rydym am gasglu cymaint o farn a gwybodaeth â phosib fel y gallwn wneud y penderfyniadau gorau i Gymru a’i amgylchedd morol."

Mae’r broses sydd wedi ei defnyddio i nodi’r safleoedd potensial yn newydd ac yn canolbwyntio ar sut mae’r safle cyfan yn cyfrannu i’r amgylchedd morol ac adferiad yr ecosystem.

Dyma’r cyntaf o dri chymal ymgynghori i benderfynu pa rai o’r safleoedd ddylai gael eu dynodi. Bydd yr ymgynghoriad yn digwydd rhwng 19 Ebrill a 31 Gorffennaf.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Parthau Cadwraeth Morol - Opsiynau safleoedd posibl ar gyfer dyfroedd Cymru

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 19 Ebrill 2012 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i