Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mynd i bysgota: Cynhyrchwyr bwyd môr Cymru yn hwylio am yr expo bwyd môr

Bydd pump o gwmnïau pysgota o Gymru yn bwrw eu rhwydi ychydig yn ehangach yr wythnos nesaf pan fyddant yn teithio i Expo Bwyd Môr Ewrop i chwilio am gwsmeriaid newydd (24 - 26 Ebrill 2012).
Dydd Mawrth 17 Ebrill 2012

Bydd Bangor Mussel Producers; The Lobster Pot; Bay Seafoods; Anglesey Aquaculture o Ogledd Cymru a Selwyn's Seafoods o Dde Cymru yn arddangos dan fantell Llywodraeth Cymru.

Byddant yn ymuno â thua 1600 o arddangoswyr o 140 o wledydd yng Nghanolfan Arddangos a Chynadleddau Brwsel ym mhrifddinas Gwlad Belg am ddigwyddiad masnach bwyd môr pwysicaf y byd.

Bydd y pum cwmni yn dangos eu cynnyrch sy'n cynnwys draenogiaid môr; cregyn bylchog; cimychiaid; cocos; cregyn gleision; crancod a bara lawr.  Bydd chef ar y stondin i baratoi amrywiaeth o seigiau pysgod i ymwelwyr eu blasu.

Mae enw da Cymru fel cartref bwyd môr o ansawdd uchel yn tyfu ac mae'r dyfroedd o amgylch Cymru yn gartref i amrywiaeth eang o bysgod yn cynnwys draenogiaid môr; cathod môr; lledod; lledod Mair; lledod chwithig; lledod fannog; celogiaid; pengernod a thorbytiaid a physgod cregyn yn cynnwys gwichiaid moch; cregyn bylchog; crancod brown; crancod corryn; cimychiaid a chorgiymchiaid.

Cafodd cregyn gleision eu casglu o ddyfroedd Cymru am dros 50 mlynedd ac mae cynhyrchu cregyn gleision yn ffurfio rhwng 40 a 50 y cant o gyfanswm trosiant gros pysgodfeydd Cymru.

Mae marchnad bwyd môr y Deyrnas Unedig yn werth tua £2.7 biliwn ac mae gwariant ar bysgod a physgod cregyn yn tyfu'n gyflymach nag ar fwydydd eraill, gan fod yn bron chwech y cant o wariant ar fwyd.

Yn 2005, amcangyfrifwyd fod y fasnach pysgod cregyn ei hunan yn werth £12m yng Nghymru.  Allforir tua 80 y cant o fwyd môr Cymru i'r cyfandir lle mae galw mawr am gynnyrch o Gymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru strategaeth hirdymor ar gyfer datblygu pysgodfeydd Cymru ac mae ganddi ymrwymiad i ddiogelu, cefnogi ac annog y diwydiant.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Bwyd a diod

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 17 Ebrill 2012 Bwyd lleol Bwyd a physgodfeydd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i