Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru’n ailgylchu 49% o’i gwastraff

Ailgylchodd drigolion Cymru 49% o’u gwastraff rhwng Hydref a Rhagfyr 2011. Mae hyn yn gynnydd neilltuol o 6% ar y tri mis hwnnw yn ystod 2010.
Dydd Iau 12 Ebrill 2012

Mae adroddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Reoli Gwastraff Trefol awdurdodau lleol yn dangos bod pobl wedi ailgylchu bron i hanner (49%) eu gwastraff am yr ail chwarter yn olynol.

Mae’r ystadegau hefyd yn dangos bod gwastraff gweddilliol y cartref wedi parhau i ddisgyn. Rhwng Hydref a Rhagfyr, cynhyrchiodd bob person yng Nghymru 54 cilogram o wastraff, sef 5 cilogram y person yn llai nag y cynhyrchwyd rhwng Hydref a Rhagfyr 2010.

Dywedodd John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd:

“Rwy’n falch dros ben fod trigolion Cymru’n parhau i reoli eu gwastraff mewn modd cynaliadwy ac ecogyfeillgar ac rwy’n llongyfarch awdurdodau lleol yng Nghymru am chwarae rhan allweddol yn y llwyddiant hwn.

“Mae ailgylchu 49% o’n gwastraff am yr ail chwarter olynol yn hynod o sylweddol gan fod cyfraddau’n dueddol o ddisgyn yn ystod misoedd y gaeaf. Mae hyn yn dangos bod cyfraddau ailgylchu yng Nghymru’n parhau i gynyddu.

“Un rheswm am y cynnydd da rydyn ni’n ei wneud yw bod bob awdurdod lleol yng Nghymru’n casglu gwastraff bwyd bob wythnos. Nid yn unig y mae gwahanu gwastraff bwyd o weddill y sbwriel yn arbed llawer o wastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi, mae’n ein gwneud ni’n fwy ymwybodol o’r bwyd rydyn ni’n ei wastraffu, sy’n aml yn golygu llai o wastraff a biliau bwyd is.”

Ychwanegodd y Gweinidog:

“Y peth allweddol nawr yw ein bod ni’n parhau i ailgylchu mwy fel y gallwn fodloni’r targedau heriol sydd gennym i ailgylchu 70% erbyn 2025 a pheidio â chynhyrchu unrhyw wastraff erbyn 2050.

“Rwy’n obeithiol iawn y bydd parhau â’n hymdrech yn ystod 2012 yn ein galluogi i ailgylchu mwy na 50% yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf.  Mae hyn yn golygu y byddai llai na hanner ein gwastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi ac y byddwn yn gwneud elw ar y rhan fwyaf o’n sbwriel.  Byddai hyn wirioneddol yn garreg filltir neilltuol.”

“Nid yn unig y mae ailgylchu’n arbed gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi, ac yn lleihau allyriadau carbon, mae hefyd yn arbed ynni ac yn sicrhau ein bod yn ailddefnyddio adnoddau gwerthfawr a fyddai fel arall yn pydru o dan y ddaear.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 12 Ebrill 2012 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Ailgylchu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i