Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyfleoedd Asiaidd yn denu cynhyrchwyr Cymru i sioe fwyd Singapore

Cynhelir un o ddigwyddiadau masnach mwyaf y byd yn ddiweddarach y mis hwn pan fydd sioe ddwyflynyddol FHA (‘Food & Hotel Asia’) Singapore yn agor ei drysau.
Dydd Mawrth 03 Ebrill 2012

Bydd nifer o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru yn cymryd rhan gan arddangos yn y digwyddiad yn Singapore fel rhan o Bafiliwn Cymru y Gwir Flas Llywodraeth Cymru.

Cynhaliwyd yr FHA cyntaf yn 1978, ac mae'n llwyfan cyrchu blaenllaw ar gyfer prynwyr masnach bwyd a lletygarwch yn Ne Ddwyrain Asia. Amcangyfrifir y bydd 40,000 o ymwelwyr masnach o dros 90 o wledydd yn mynychu digwyddiad eleni yn Expo Singapore, gyda thua 2,600 o gwmnïau o 65 o wledydd a rhanbarthoedd yn arddangos.

Mae Singapore yn farchnad ddeniadol iawn a chynyddol bwysig ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod ac yn 2010 cynyddodd allforion bwyd a diod o'r Deyrnas Unedig i'r wlad gan 80% i £38.5 miliwn.

Gydag un o'r lefelau incwm y pen uchaf yn y byd, mae defnyddwyr cynyddol soffistigedig ac ymwybodol o iechyd Singapore yn porthi galw, yn neilltuol ar gyfer bwydydd iach, organig, naturiol a swyddogaethol. Mae gan y wlad hefyd farchnad dwristiaeth gynyddol gan ddenu bron ddeng miliwn o dwristiaid bob blwyddyn.

Mae statws porth rhydd Singapore yn sicrhau ei bod yn parhau'n ganolbwynt pwysig ar gyfer dosbarthu cynnyrch drwy Ranbarth De Ddwyrain Asia, yn cynnwys Hong Kong a Thailand. Dim ond ar ddiodydd alcoholig y mae ei marchnad agored a di-doll yn gosod tariff.

Ymysg y cwmnïau fydd yn arddangos ym Mhafiliwn Cymru y Gwir Flas mae Cwmni Halen Môn, a ddechreuodd gyda sosbenaid o dd?r o afon Menai ar yr Aga yng nghegin y teulu Lea-Wilson.

Erbyn hyn caiff yr halen môr, a gaiff ei gynaeafu gyda llaw, ei ddefnyddio gan rai o brif chefs a bwytai'r byd.

Byddant yn arddangos detholiad o gynnyrch yn y Sioe yn cynnwys amrediad newydd o roddion halen môr, yn ogystal â saws caramel gyda halen, bara lawr, creision a thameidiau croen porc - oll wedi'u gwneud gyda Halen Môn.

Hefyd yn arddangos bydd Real Crisps, sy'n cynhyrchu amrywiaeth o greision a goginir â llaw, yn defnyddio'r tatws gorau ac yn cyfuno blasau clasurol a blaengar.

Bu'r cwmni, sy'n rhan o'r Tayto Group - trydydd cynhyrchydd mwyaf creision a snaciau'r Deyrnas Unedig - yn gwneud creision yn ei safle gweithgynhyrchu yn Ne Cymru ers 1997.

Ymysg cynnyrch y gr?p a ddangosir yn Singapore fydd wyth blas Real Crisp, pedwar blas o Real Chips, yn ogystal â blasau ei chwaer-frand Jonathan's Crisps, sydd wedi eu hailwampio.

Mae Llanllyr Spring Water yn cyflenwi llawer o brif fwytai a gwestai y byd.  Bydd y cwmni, sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol, yn arddangos ei amrediad o dd?r premiwm llonydd a phefriog mewn poteli gwydr 330ml a 750ml, a d?r pefriog mewn caniau 330ml 100% ailgylchadwy.
Yn gwmni niwtral o ran carbon, daw d?r y cwmni o dir a ardystiwyd yn organig, a gwneir cyfraniad am bob potel a werthir i'r elusen 'Just a Drop', sy'n darparu d?r glan i rannau o'r byd lle nad oes d?r glân ar gael.

Mae fferm organig Stad Rhug yn gorchuddio 6,000 erw o dir yng Ngogledd Cymru ac yn cynhyrchu cig eidion organig, cig oen, cig oen morfa, cyw iâr, porc, twrciod, hwyaid a gêm a ddefnyddir gan fwytai a chefs blaenllaw ym mhob rhan o Brydain ac a allforir i bob rhan o'r byd yn cynnwys y Dwyrain Pell.
Bydd y cwmni, a gaiff ei arwain gan yr Arglwydd Newborough, yn dangos amrywiaeth o gigoedd, yn cynnwys darnau o gig carw.

Yn ychwanegol, bydd detholiad o basteiod organig gwobrwyol y Rhug hefyd yn cael eu harddangos yn Singapore, ynghyd â detholiad pate y cwmni.
Burts Biscuits and Cakes Limited yw adran allforio Ogmore Vale Bakery, a gafodd ei redeg gan y teulu Burt am bron 70 mlynedd.

Bydd y cwmni yn arddangos ei gynnyrch diweddaraf yn yr FHA -  Teisen Wisgi Gymreig - yn ogystal â'i amrediad llawn o deisennau ffrwyth a bara byr arbennig.

Mae Burts ar hyn o bryd yn allforio i'r Unol Daleithiau, Asia ac Ewrop yn ogystal â'i fusnes dosbarthu a manwerthu cartref yn y Deyrnas Unedig gyda nifer o storau stryd fawr yn Ne Cymru yn gwerthu ei ddewis eang o nwyddau pobi.

Cynhelir sesiynau blasu cwmni ar stondin Cymru y Gwir Flas gyda chynnyrch y cwmnïau sy'n arddangos yn y sioe a hefyd y ffefryn traddodiadol amser te, teisennau cri.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Wales the True Taste

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 03 Ebrill 2012 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i