Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

O’r Gogledd i’r De mewn pedwar diwrnod – y Gweinidog yn teithio 285 milltir ar ei feic ar draws Cymru

Mae John Griffiths, y Gweinidog Amgylchedd wedi cyrraedd Bae Caerdydd ar ôl cwblhau taith feicio 285 milltir flinderus iawn ar draws Cymru.
Dydd Mercher 04 Ebrill 2012

Roedd y Gweinidog yn defnyddio’r daith i hybu beicio fel ffordd wych o deithio a hamddena’n gynaliadwy ac fel ffordd bleserus o gadw’n iach ac yn ffit.

Roedd hefyd yn tynnu sylw at y myrdd o lwybrau beicio gwerth chweil sydd yng Nghymru a hefyd y golygfeydd godidog y gellir eu mwynhau wrth deithio ar feic.

Dechreuodd y Gweinidog ar ei daith hir iawn yng Nghaergybi brynhawn Sul ac ymwelodd â Phorthmadog, Dolgellau, Aberystwyth, Rhaeadr Gwy, Aberhonddu, Crucywel a Merthyr.

Ar hyd y ffordd, ymwelodd â llwybrau beicio a chanolfan ymwelwyr gwych iawn Coed-y-Brenin a bu mewn cyfarfod yn Aberystwyth i drafod agoriad swyddogol Llwybr Arfordirol Cymru ar 5 Mai.

Hefyd, galwodd y Gweinidog yn safle’r RSPB ger Rhaeadr Gwy. Am bob bag siopa untro y mae Tesco yn eu gwerthu, mae’r elw yn cael ei roi i’r RSPB a chafodd y Gweinidog weld sut mae’r arian hwn yn cael ei ddefnyddio i wella profiad yr ymwelydd ac i wella gwaith cadwraeth. O ganlyniad i’r Ddeddf bagiau untro yng Nghymru, mae Tesco eisoes wedi rhoi £300,000 i’r RSPB.

Dywedodd y Gweinidog:

“Roedd y glaw, y cenllysg a’r eira yn dipyn o her ond roedd y daith yn brofiad bendigedig. Cefais fy atgoffa ein bod yn byw mewn gwlad sydd â golygfeydd godidog a llwybrau beicio gwerth chweil.

“Mae gan Gymru lawer i’w gynnig i feicwyr ac mae ein cyfleusterau beicio yn denu miloedd o ymwelwyr i Gymru bob blwyddyn. Rwy’n annog pobl Cymru i fynd ar eu beic hefyd, yn enwedig dros y Pasg. Mae’n ffordd wych o gadw’n ffit a mwynhau arfordir a chefn gwlad unigryw Cymru.

“Wrth gwrs, mae beicio yn ffordd gynaliadwy o deithio ac yn aml, mae’n gyflym, yn rhad ac yn ffordd rwydd o deithio pellter byr. Os gallwn ni annog mwy o bobl i ddefnyddio eu beic, bydd llai o bobl yn defnyddio’r car a byddwn yn gallu lleihau ein hallyriadau carbon.”

Yn ystod rhan olaf y daith, cafodd y Gweinidog gwmni Lee Waters, Cyfarwyddwr Sustrans Cymru oedd yn tynnu sylw’r Gweinidog at werth dros £1 miliwn o welliannau sydd wedi cael eu gwneud yn ddiweddar i Lwybr Taf yn ardal Merthyr. Cafwyd yr arian i wneud y gwelliannau gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop.

Dywedodd Lee Waters:

“Rwy’n llongyfarch Gweinidog yr Amgylchedd am gwblhau ei daith feicio pedwar diwrnod ar draws Cymru. Rwy’n croesawu ei ymdrechion i hybu’r beic fel dull o deithio a hamddena’n gynaliadwy ac i dynnu sylw at y cyfleusterau beicio rhagorol sydd gennym yng Nghymru.”

Mae’r arian a godwyd o’r daith feicio yn cael ei roi i elusennau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012 sef Cymdeithas Alzheimer a Tools for Self Reliance Cymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 04 Ebrill 2012 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i