Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynnyrch g-wy-ch o Gymru y Pasg hwn

A ninnau ar drothwy penwythnos y Pasg unwaith eto, pa ffordd well i ddathlu na chael gwledd gyda’r teulu o’r cynnyrch gorau o Gymru.
Dydd Mawrth 03 Ebrill 2012

Beth am ddechrau'r gwyliau gyda thipyn o steil a chymryd y cam cyntaf i gefnogi cynhyrchwyr lleol trwy fwyta bwyd o Gymru eleni.

Mae gan Gymru restr hir o gwmnïau bwyd a diod llwyddiannus o bob rhan o'r wlad.  Rhowch gynnig ar yr hyn sydd ganddynt i'w gynnig a chael blas ar wledd dymhorol a thraddodiadol.

O deisennau'r Groglith cynnes a blasus o dan drwch o fenyn Cymreig i bysgod, cig a llysiau wedi'u tyfu a'u magu gartref, mae yma rywbeth at ddant pawb.

Galwodd y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd, Alun Davies, ar bobl Cymru i brynu cynnyrch lleol, gan ddweud:

"Y Pasg yw'r amser perffaith i droi dalen newydd a rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Eleni beth am fynd am fwyd a diod o Gymru?

"Trwy brynu a bwyta cynnyrch o Gymru, rydych yn gwneud eich rhan i helpu'r economi, ac yn helpu'r amgylchedd hefyd.  Trwy gefnogi'r cannoedd o fusnesau bach yng Nghymru sy'n cynnig bwyd o'r radd flaenaf, rydych yn helpu i gadw pobl leol yn eu gwaith ac yn lleihau pellter y daith o'r pridd i'r plât.  Ac anodd fyddai cael bwyd mwy ffres.

"Mae'r brand Cymru: Y Gwir Flas yn golygu blas ac ansawdd ac mae Gwobrau'r Gwir Flas yn helpu'r cyhoedd i adnabod y cynnyrch gorau a'u hannog i roi cynnig ar fwyd a diod gwahanol.  Mae gwefan Cymru: Y Gwir Flas yn lle gwych i bobl ddysgu am gynnyrch Cymru, ble i'w gael a llefydd bwyta."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 03 Ebrill 2012 Yr economi Bwyd lleol Bwyd a physgodfeydd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i