Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb o £4 miliwn i fusnesau bwyd a choedwigaeth

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu £4 miliwn o arian ychwanegol i helpu busnesau amaethyddiaeth, bwyd a choedwigaeth yng Nghymru i fod yn fwy cystadleuol.
Dydd Sul 29 Ebrill 2012

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd. Dywedodd y bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng y Cynllun Grant Prosesu a Marchnata a’r Cynllun Arbedion yn y Gadwyn Gyflenwi, sy’n rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-13

Mae tua £2 filiwn ar gael ar gyfer bob Cynllun ac fe fydd yn cael ei ddosbarthu drwy rownd ceisiadau cystadleuol.

Dywedodd Mr Davies bod yr hwb yn un pwysig:

“Mae’r ddau gynllun wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth helpu busnesau i ddatblygu a marchnata cynnyrch newydd ac adeiladu a datblygu cadwyni cyflenwi lleol sy’n helpu i ledaenu’r buddiannau economaidd yn ehangach yn ein cymunedau gwledig.

“Rwy’n falch iawn o gyhoeddi’r arian ychwanegol hwn heddiw. Mae wedi’i gynllunio i helpu busnesau i fod yn fwy cystadleuol a chynaliadwy drwy ddatblygu cynnyrch newydd a chyrraedd at farchnadoedd newydd, gan greu a diogelu swyddi ac annog cydweithio rhwng cwmnïau.”

Rhagwelir y bydd galw mawr am y grant ac mae busnesau’n cael eu gwahodd i gyflwyno argymhellion ar-lein ar gyfer buddsoddiadau newydd neu ychwanegol.

Bydd y ceisiadau’n cael eu hasesu yn erbyn meini prawf sy’n cynnwys buddiannau economaidd, creu swyddi, a’r cyfraniad tuag at amcanion y Cynllun Datblygu Gwledig.

Gall busnesau BBaCh cymwys gyflwyno argymhellion ar gyfer prosiectau newydd drwy’r Cynllun Grant Prosesu a Marchnata.  O ran y Cynllun Arbedion yn y Gadwyn Gyflenwi, gall noddwyr prosiectau cyfredol a newydd gyflwyno ceisiadau ar gyfer prosiectau newydd neu weithgareddau newydd a fydd yn ychwanegu gwerth i brosiect cyfredol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Echel 1 - Gallu’r sectorau amaeth a choedwigaeth i gystadlu

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 29 Ebrill 2012 Yr economi Ffermio a chefn gwlad Programme for Government - Rural Communities Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i