Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Awdurdodau lleol yn dweud i ble mae eu gwastraff yn mynd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n nodi sut gwnaeth pob awdurdod lleol yng Nghymru gael gwared ar ei wastraff yn y chwe mis rhwng mis Hydref 2010 a mis Mawrth 2011. Gall y cyhoedd weld i ble’r aeth eu sbwriel yn y cyfnod hwn. Bydd adroddiadau’r dyfodol yn cynnwys cyfnodau o 12 mis.
Dydd Gwener 30 Mawrth 2012

Mae’r adroddiad yn nodi pa mor gynaliadwy y mae pob awdurdod lleol wedi ailgylchu’r gwastraff plastig, gwydr, metel, papur, a chardfwrdd a gasglwyd ganddynt o gartrefi a busnesau.

Yn ystod cyfnod chwe mis yr adolygiad, cafodd bron i 60,000 o dunellau o wastraff eu troi’n ddeunydd neu’n gynnyrch newydd, a chafodd bron i 50,000 o dunellau eu troi’n gompost.  Cafodd bron i 10,000 o dunellau eu hailgylchu a bron i 10,000 o dunellau eu hanfon i safle tirlenwi.

Bydd yr ystadegau hyn yn helpu awdurdodau lleol i drefnu eu gwaith i sicrhau eu bod yn ailgylchu cymaint o wastraff ag y bo modd. Bydd Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod adroddiadau’n rhoi mwy o wybodaeth i awdurdodau lleol a deiliaid tai.

Meddai Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

“Mae gan Gymru’r raddfa ailgylchu uchaf yn y DU ac mae cyhoeddi’r adroddiad hwn yn galluogi pobl i weld beth yn union sy’n digwydd i’w gwastraff.  Flwyddyn nesaf (2012/13), bydd rhaid i awdurdodau lleol ailgylchu 52% o’u gwastraff i gydymffurfio â thargedau statudol newydd Llywodraeth Cymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 30 Mawrth 2012 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Ailgylchu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i