Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd da i Gynllun Gweithredu Diwydiant Diodydd Cymru

Mae cefnogaeth y Llywodraeth i’r diwydiant diodydd yng Nghymru wedi cryfhau yn sgil cyhoeddi cynllun gweithredu sy’n dangos sut bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf y diwydiant yn y dyfodol.
Dydd Iau 29 Mawrth 2012

Lansiwyd Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwydiant Diodydd Cymru heddiw gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies.

Lluniwyd y ddogfen fel ymateb uniongyrchol i bryderon a galwadau’r diwydiant, ac fe fydd yn darparu gwybodaeth arbenigol benodol fel cyngor marchnata a brandio, yn ogystal ag arweiniad a chefnogaeth ynghylch cyfleoedd i allforio cynnyrch.

Mae’r cynllun gweithredu yn ceisio nodi cyfleoedd a gwelliannau y gall cynhyrchwyr diodydd Cymru fanteisio arnynt, ac mae hefyd yn cynnwys canfyddiadau’r ymchwil marchnad diweddaraf ar gyfer y sector diodydd.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

“Rwy’n falch iawn o lansio Cynllun Gweithredu i’r Diwydiant Diodydd yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac yn falch hefyd bod modd i ni barhau i gydweithio er mwyn sicrhau bod y sector diodydd yng Nghymru yn gynaliadwy, yn broffidiol ac yn uchel ei broffil.

“Rwy’n hyderus bod potensial mawr i’r diwydiant dyfu ac yn gobeithio y bydd y cynllun hwn yn cynrychioli llais y sector yng Nghymru.  Mae’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru yn bwysig eithriadol i economi’r wlad ac mae Llywodraeth Cymru yn gwbl ymroddedig i gefnogi a chryfhau’r sector.”

Datblygwyd y Cynllun Gweithredu yn dilyn Uwchgynhadledd Diodydd Cymru  a gynhaliwyd yn yr hydref llynedd yn Aberystwyth, dan arweiniad y Dirprwy Weinidog.  Casglwyd canfyddiadau allweddol ac argymhellion yno i’w defnyddio wrth lunio’r cynllun i ysgogi datblygiad y sector.

Yn ei Rhaglen Lywodraethu, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth i gynhyrchwyr Cymru, ac mae’r cynllun gweithredu hwn ar gyfer y diwydiant diodydd yn gyfraniad i’r ymrwymiad hwnnw.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Diwydiant Diodydd

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 29 Mawrth 2012 Programme for Government - Sustainability Bwyd a physgodfeydd Programme for Government - Rural Communities Programme for Government - Growth Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i