Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ail-greu ein tafarndai lleol

Cafodd £1.3m ei gyhoeddi heddiw i roi’r fenter “Pub is the Hub” ar waith.
Dydd Iau 22 Mawrth 2012

Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth a Rhaglenni Ewropeaidd, wnaeth y cyhoeddiad, a hynny yn y Royal Oak, Betws-y-Coed, wrth lansio Prosiect Cydweithredu Cymru.

Bydd yr arian yn helpu'r bartneriaeth rhwng Pub is the Hub a Cadwyn Clwyd (Gr?p Gweithredu Lleol LEADER yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint) i ddatblygu gwasanaethau lleol mewn tafarndai gwledig ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae prosiectau tebyg yng ngweddill y Deyrnas Unedig wedi cynnwys agor siopau, swyddfeydd post a hyd yn oed clwb sinema, gan gynnig cyfleodd gwaith lleol yn ogystal ag ehangu'r dewis o wasanaethau yn yr ardal.

Amcan y prosiect yw cysylltu â thros 90 o dafarndai a chynnig cymorth ariannol i ryw 60 sy'n barod i arallgyfeirio i ddarparu gwasanaethau newydd i'w cymunedau, mewn wyth sir wledig: Pen-y-bont, Bro Morgannwg, Ceredigion, Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Meddai'r Dirprwy Weinidog:

"Rwy'n gwybod bod y fenter Pub is the Hub wedi llwyddo i ddod â llawer o fuddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol pwysig i gymunedau cefn gwlad.

"Mae tafarndai, fel llawer o fusnesau bach gwledig eraill, yn gallu'i chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd, yn enwedig os mai gwasanaethau tafarn yn unig y maen nhw'n eu darparu. Rwy'n siwr y gwnaiff yr hyfforddiant, y cyngor a'r arweiniad sy'n cael eu cynnig i dafarndai a'u cymunedau trwy'r prosiect hwn eu hysbrydoli i greu ffynonellau incwm newydd fydd yn eu cynnal at y dyfodol.  Bydd y tafarndai yn eu tro yn dod â budd i'w cymunedau trwy ddarparu gwasanaethau sylfaenol hanfodol."

Noddir y Prosiect Cydweithredu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 ac mae hwnnw'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Meddai John Longden, Prif Weithredwr Pub is The Hub:

"Wrth i un busnes gau mewn cymuned wledig, mae'n cael effaith andwyol ar lawer o fusnesau eraill gan arwain, fel dominos, at gwymp gwasanaethau lleol eraill.  Mewn llawer i ardal wledig, y dafarn wledig yw'r unig fusnes o werth cymdeithasol sy'n dal i fod.  Nid achub tafarndai yw prif waith Pub is the Hub, ond yn hytrach eu cefnogi a'u hannog i arallgyfeirio ac i gynnal gwasanaethau lleol yn y byd cyfnewidiol sydd ohoni."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Rhaglen Datblygu Gwledig

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 22 Mawrth 2012 Programme for Government - Rural Communities Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i