Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llosgwch yn ddiogel ac yn y tymor meddai’r Gweinidog

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi annog ffermwyr yng Nghymru i wneud yr holl losgi sydd ei angen cyn diwedd y tymor yn ddiweddarach y mis hwn.
Dydd Mawrth 06 Mawrth 2012

Mae’r Gweinidog wedi atgoffa ffermwyr mai dim ond rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth y ceir llosgi’n gyfreithlon mewn ardaloedd ucheldir, a rhwng 1 Tachwedd ac 15 Mawrth mewn ardaloedd eraill.

Dywedodd y Gweinidog ei bod yn hollbwysig bod ffermwyr yng Nghymru yn ufuddhau gan fod ffigurau 2010-11 yn dangos y bu mwy o danau glaswelltir yma na mewn rhannau eraill o Brydain.

Dywedodd y Gweinidog:

“Er bod llosgi grug a glaswellt yn ffordd draddodiadol o reoli tir yng Nghymru, gall fod yn beryglus ac achosi niwed i fywyd gwyllt ac amgylchedd Cymru.

“Rwy’n annog ffermwyr i fod yn gyfrifol a sicrhau nad ydyn nhw’n llosgi y tu allan i’r tymor. Hefyd hoffwn eu hatgoffa i sicrhau bod ganddyn nhw gynllun llosgi ysgrifenedig, yn hysbysu’r gwasanaethau tân ac achub lleol cyn dechrau llosgi, yn sicrhau bod y tywydd yn addas, ac yn sicrhau bod digon o bobl wrth law i reoli’r tân.

“Drwy ddilyn y cyngor hwn gallwn ni sicrhau bod llosgi amaethyddol mor ddiogel â phosibl, ac yn achosi cyn lleied â phosibl o niwed i dirlun hardd a bywyd gwyllt Cymru.”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael i ffermwyr am losgi diogel ar wefan Llywodraeth Cymru.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Llosgi grug a glaswellt

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 06 Mawrth 2012 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i