Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn awyddus i ddysgu o lwyddiant adnewyddadwy yr Alban

Roedd John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, yn yr Alban yr wythnos hon i weld ag un o ffermydd gwynt mwyaf Ewrop a gweld sut mae pobl yr Alban yn elwa ar lwyddiant ynni gwynt.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2012

Aeth y Gweinidog i weld Fferm Wynt Whitelee sydd dim ond 20 munud o ganol Glasgow.

Mae 140 o dyrbinau gwynt eisoes yn gweithio ar y safle ac mae 75 arall yn cael eu hadeiladu. Hyd yn oed heb y tyrbinau newydd, mae’r fferm wynt yn cynhyrchu 322MW o drydan ar hyn o bryd, sy’n ddigon o bweru 180,000 o gartrefi.

Dywedodd y Gweinidog:

“Roedd yn ddiddorol iawn ymweld â Fferm Wynt Whitelee i weld faint o drydan gwyrdd, glân sy’n cael ei gynhyrchu yno. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynaliadwyedd sy’n ceisio cynnig atebion hirdymor i’r heriau ry’n ni’n eu hwynebu.

“Roedd hefyd yn arbennig o ddiddorol gweld pa mor werthfawr yw’r fferm wynt i’r gymuned leol, yn enwedig gan fod canolfan groeso ar y safle, a ddenodd 100,000 o ymwelwyr ychwanegol yno y llynedd, yn ogystal â 70 cilometr o lwybrau. Mae’r safle’n werthfawr iawn yn economaidd i’r ardal.

“Mae Whitelee yn enghraifft ragorol lle mae ynni adnewyddadwy, twristiaeth a rheoli tir cynaliadwy yn gweithio law yn llaw i fod o fudd i’r gymuned ehangach."

Tra’r oedd yn yr Alban, cyfarfu’r Gweinidog â John Swinney, Ysgrifennydd Cyllid, Cyflogaeth a Thwf Cynaliadwy yr Alban.

Roedd y Gweinidog yn awyddus i ddysgu mwy am y ffordd y mae’r system cynllunio a chydsyniadau ynni yn gweithio y yr Alban, gyda’r bwriad o annog a sbarduno prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Hefyd bu’n trafod prosesau’r Alban ar gyfer ymgynghori â busnesau a chymunedau lleol i sicrhau eu bod yn gweld manteision a chyfleoedd prosiectau ynni adnewyddadwy.

Dywedodd y Gweinidog:

“Rydyn ni’n gwybod y bydd ynni adnewyddadwy yn ein helpu i wynebu heriau’r newid yn yr hinsawdd. Ar adeg lle mae cyflenwadau ynni traddodiadol yn lleihau, mae’n cynnig ffordd lân a chynaliadwy o gadw’r goleuadau ymlaen.

“Mae hyn hefyd yn cynnig cyfleoedd economaidd aruthrol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru’n manteisio ar y cyfleoedd hyn i’r eithaf ac yn cefnogi datblygiad economi carbon isel gweithgar, gan greu swyddi newydd. Mae’r ymweliad â’r Alban heddiw yn rhan arall o’n gwaith i wneud hynny."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 10 Chwefror 2012 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i