Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Rhagfyr 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi bod wyth aelod wedi'u penodi i Bwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu.
 
29 Rhagfyr 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd wedi croesawu pwerau newydd fydd yn sicrhau adeiladu cynaliadwy ac ecogyfeillgar yng Nghymru.
 
20 Rhagfyr 2011
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheoliadau drafft newydd a fydd yn ei helpu yn yr ymdrech i reoli byd bridio cŵn a gwella ansawdd bywyd cŵn yn gyffredinol.
 
20 Rhagfyr 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd wedi galw ar bobl Cymru i ddweud eu dweud am y newidiadau i’r PAC.
 
15 Rhagfyr 2011
Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hatgoffa i fynd â bagiau gyda nhw pan fyddan nhw'n gwneud y siopa Nadolig eleni.
 
09 Rhagfyr 2011
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Christianne Glossop, wedi rhoi cyngor ar gadw anifeiliaid anwes ac adar yn iach wrth i'r tywydd oeri.
 
07 Rhagfyr 2011
Mae Aelod-wladwriaethau Ewrop wedi penderfynu i ohirio am dair blynedd arall y gofyniad i ddefaid hŷn gael eu cofnodi'n unigol.
 
29 Tachwedd 2011
Un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru yw sicrhau'r fargen orau i Gymru wrth ddiwygio'r PAC, dywedodd y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies heddiw.
 
29 Tachwedd 2011
Mae Cymru i elwa o un corff amgylcheddol fydd yn sicrhau ei bod yn rheoli ei hadnoddau naturiol yn y ffordd fwyaf cynaliadwy ac effeithlon.
 
28 Tachwedd 2011
Mae ffermwyr neu brynwyr yn gallu defnyddio’r system i weld pryd cafodd yr anifal ei brawf TB clir diwethaf.
 
28 Tachwedd 2011
Bydd 88 y cant o ffermwyr Cymru’n derbyn eu Taliadau Sengl ddydd Iau 1 Rhagfyr, y diwrnod cyntaf i’r Comisiwn Ewropeaidd ganiatáu i’r taliadau gael eu gwneud.
 
25 Tachwedd 2011
Bydd y Gweinidog yn ymweld ag ardal Glan yr Afon yng Nghasnewydd, sydd ar ochr chwith Afon Gwy, i weld amddiffynfa rhag llifogydd gwerth £7 miliwn yn cael ei hadeiladu.
 
22 Tachwedd 2011
Daw’r newidiadau i’r cynigion presennol i rym ar 12 Rhagfyr. Nid yw hyn yn rhoi digon o amser i ni gwblhau gwaith yr ydym eisoes wedi dechrau arno.
 
22 Tachwedd 2011
Yn sgil y cyhoeddiad, bydd ffin bresennol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd yn cael ei hymestyn yn sylweddol.
 
22 Tachwedd 2011
Bydd contractau Glastir yn caniatáu i ffermwyr adael y cynllun heb gosb na gorfod talu ad-daliad os caiff newidiadau sylweddol eu gwneud i'r cynllun.
 
18 Tachwedd 2011
Bydd y Gweinidog yn agor yn ffurfiol y darn pedair milltir o hyd rhwng tre’r Fflint a Doc Greenfield.
 
16 Tachwedd 2011
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi bod Cadeirydd newydd wedi’i benodi a fydd yn helpu Cymru yn yr ymdrech i leihau'n sylweddol allyriadau carbon ei hadeiladau.
 
14 Tachwedd 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, yn cwrdd â Dacian Cioloş, Comisiynydd Amaethyddiaeth yr UE
 
14 Tachwedd 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, wedi lansio Strategaeth Genedlaethol gyntaf Cymru ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.
 
11 Tachwedd 2011
Mae Alun Davies wedi talu teyrnged i gyfraniad y diwydiant cig coch at economi Cymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i