Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella lles cŵn yng Nghymru

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi cynlluniau newydd a fydd yn helpu Cymru i ddelio â bridwyr cŵn diegwyddor a gwella safonau lles ar ffermydd cŵn bach ledled Cymru.
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2011

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheoliadau drafft newydd a fydd yn ei helpu yn yr ymdrech i reoli byd bridio cŵn a gwella ansawdd bywyd cŵn yn gyffredinol.  

Hon yw'r ail gyfres o reoliadau bridio cŵn y mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori yn eu cylch. Cafodd y gyfres gyntaf ei diwygio i adlewyrchu barn y bridwyr a oedd eisoes yn gweithredu mewn ffordd gyfrifol.

Nawr caiff ymgynghoriad 14 wythnos ei gynnal ar y rheoliadau drafft newydd a bydd croeso i bawb sydd â buddiant roi eu barn.

Wrth siarad am y cynlluniau newydd, dywedodd y Gweinidog:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i godi safonau lles anifeiliaid.

"Fel rhan o'r agenda honno, rydyn ni'n benderfynol o ddelio â bridwyr cŵn diegwyddor sy'n dod ag enw drwg i fridwyr cŵn cyfrifol.

"Mae'r rheoliadau drafft dw i'n eu lansio heddiw wedi'u llunio gan roi sylw i'r ymatebion i'n hymgynghoriad cyntaf a chyfres o gyfarfodydd gyda phobl berthnasol, sydd wedi'i gwneud yn bosibl i ni ystyried yn llawn amrywiaeth o safbwyntiau a phryderon.

"Byddan nhw'n ein helpu ni'n fawr iawn i sicrhau bod safonau lles cŵn yng Nghymru yn eithriadol o uchel a dw i am bwyso ar unrhyw un sydd â buddiant i roi eu barn fel rhan o'r broses ymgynghori."

Dyma'r prif newidiadau ers yr ymgynghoriad cyntaf:

  • newid i'r trothwyon er mwyn i rywun sydd â thair gast fagu allu cael hyd at dri thorraid bob blwyddyn heb drwydded;
  • cyfyngiad ar werthu er mwyn ei gwneud yn ofynnol i rywun sydd â thair gast fagu ac sy'n hysbysebu tri thorraid i'w gwerthu bob blwyddyn, neu'n eu cyflenwi mewn unrhyw gyfnod o flwyddyn, gael trwydded;
  • cymhareb staff:cŵn o 1:30;
  • erbyn hyn, mae cŵn pedigri yn cael eu diffinio i sicrhau bod cofnodion priodol yn cael eu cadw a bod mesurau microsglodynnu yn cael eu dilyn;
  • mae'n rhaid cael trwydded flynyddol ar gyfer safleoedd trwyddedig.

Siaradodd Gweinidog yr Amgylchedd hefyd am ei ddiddordeb mewn cyflwyno deddfwriaeth a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i bob ci yng Nghymru gael microsglodyn. Dywedodd:  

"Mae eisoes yn ofynnol i fridwyr cŵn trwyddedig yng Nghymru roi microsglodyn ym mhob anifail ar eu safle cyn iddo gael ei symud neu ei werthu.  

"Fodd bynnag, rydyn ni nawr yn ystyried cynlluniau a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i bob ci yng Nghymru gael microsglodyn. Byddai hyn yn annog perchnogion anifeiliaid anwes i fod yn fwy cyfrifol ac yn helpu i wella lles cŵn ledled Cymru."  

Bydd yr ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft ar fridio cŵn ar agor tan 27 Mawrth.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori drwy broses arall ynghylch cynlluniau microsglodynnu gorfodol yn 2012.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ymgynghoriad ar fridio cŵn

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 20 Rhagfyr 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i