Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cofiwch fynd â bagiau i wneud y siopa Nadolig

Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hatgoffa i fynd â bagiau gyda nhw pan fyddan nhw'n gwneud y siopa Nadolig eleni.
Dydd Iau 15 Rhagfyr 2011

Mae Cymru yn arwain y ffordd ar ôl dechrau codi am fagiau siopa ddydd Sadwrn 1 Hydref. Bellach, mae pobl ledled Cymru yn talu 5c am bob bag siopa untro newydd.  

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

"Dydyn ni ddim am weld unrhyw un yn gorfod talu am fagiau a dw i am atgoffa pobl bod modd osgoi'r tâl drwy gofio mynd â'u bagiau eu hunain gyda nhw pan fyddan nhw'n mynd i siopa. Mae'n syniad da cadw cwpl o fagiau yng nghefn eich car neu yn eich poced.”

Mae'r tâl yn berthnasol i fagiau siopa untro, bagiau papur a bagiau ar gyfer bwyd cyflym sydd wedi'i becynnu. Mae'n berthnasol ym mhob math o siopau, gan gynnwys archfarchnadoedd, siopau ar y stryd fawr a siopau lleol.

Nod y tâl yw lleihau'n sylweddol nifer y bagiau sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru, er mwyn lleihau sbwriel a gwastraff, ac annog pobl sy'n byw yng Nghymru ac ymwelwyr â'r wlad i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Ychwanegodd y Gweinidog:

"Yn ôl yr hyn y mae pobl sy’n gweithio mewn siopau mawr yn ei ddweud, mae’r tâl eisoes wedi lleihau'n sylweddol nifer y bagiau sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru ac mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio eu bagiau eu hunain i siopa. Mae pobl sy’n gweithio mewn siopau bach hefyd wedi nodi bod hyn yn ffordd o arbed arian gan nad oes angen iddyn nhw brynu bagiau siopa untro bellach. Dw i wrth fy modd bod pobl ledled Cymru wedi ymaddasu cystal i'r tâl."

Mae Prifysgol Cymru wedi gwneud gwaith ymchwil sy'n dangos bod tri o bob pump o bobl yng Nghymru yn cefnogi'r tâl.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y bydd y tâl yn lleihau nifer y bagiau sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru hyd at 90%. Rydyn ni’n disgwyl derbyn y ffigurau cyntaf ynghylch y defnydd o fagiau siopa, ers i'r tâl gael ei gyflwyno, ym mis Mai 2012.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cymru yn arwain y ffordd drwy godi 5c am fagiau siopa

Gwefannau

carrierbagcharge

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 15 Rhagfyr 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i