Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllun pasport TB Gwartheg ar waith ledled Cymru

Mae’r Byrddau Rhanbarthol Dileu TB wedi cyflwyno cynllun gwirfoddol newydd i Gymru sy’n rhoi sticer ym mhasport yr anifail i ddangos statws ei brawf TB. Mae ffermwyr neu brynwyr yn gallu defnyddio’r system i weld pryd cafodd yr anifal ei brawf TB clir diwethaf.
Dydd Llun 28 Tachwedd 2011

Cynllun yw hwn i roi sticeri i ffermwyr eu glynu ym Mhasportau Gwartheg unigol er mwyn cofnodi pryd oedd y tro diwethaf y cafodd prawf TB ei gynnal ar yr anifail.  Mae Bwrdd Rhanbarthol Dileu TB Gogledd Cymru eisoes wedi rhoi’r cynllun ar waith yn llwyddiannus.

Bellach, mae Byrddau Rhanbarthol Dileu TB Caerfyrddin a Chaerdydd yn rhoi’r cynllun ar waith ledled Cymru.

Cynllun yw hwn lle mae’r sawl sy’n cynnal prawf TB yn rhoi sticer i’r ffermwr ar gyfer pob anifail sydd wedi cael prawf  TB clir ac a fydd yn cael ei symud neu’i werthu o fewn y 60 diwrnod nesaf. Yna, mae’n rhaid i’r ffermwr roi’r sticer a’r wybodaeth ganlynol yn y pasport:

  • Dyddiad Diwrnod Cyntaf y Prawf TB
  • Llofnod
  • Enw’r profwr TB

Dywedodd Peredur Hughes o fwrdd Rhanbarthol Caernarfon:

“Mae blwyddyn ers cyflwyno’r cynllun Sticeri Pasport yng Ngogledd Cymru ac maent bellach yn ddefnyddiol iawn i’r diwydiant ffermio.  Mae’n ffordd gyflym ac effeithiol o nodi pryd y cafodd y prawf TB diwethaf ei gynnal ar wartheg sy’n cael eu symud i farchnad neu eu gwerthu o fferm i fferm.  

Dywedodd Dyfrig Siencyn, Prif Weithredwr Arwethwyr Farmers Mart, Dolgellau:

“Mae’r cynllun sticeri profion TB ar basportau wedi bod yn boblogaidd iawn gyda gwerthwyr a phrynwyr.  O weld canlyniadau profion TB yr anifail, gallant wneud eu trefniadau profi TB eu hunain.”

Croesawodd Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru y fenter a dywedodd:

“Er bod yn rhaid cynnal profion cyn symud ar anifeiliaid yng Nghymru, mae’r cynllun sticeri, sy’n gynllun gwirfoddol, yn helpu llawer o ffermwyr.  Dylech ystyried hanes profion TB y fferm rydych chi’n prynu gwartheg wrthi.  Bydd y cynllun hwn yn gwneud pethau’n haws i ffermwyr brynu a gwerthu gwartheg."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 28 Tachwedd 2011 TB Gwartheg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i