Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dim cosbau 'gwyrdd' i ffermwyr sy'n ymuno â Glastir

Bydd contractau Glastir yn caniatáu i ffermwyr adael y cynllun heb gosb na gorfod talu ad-daliad os caiff newidiadau sylweddol eu gwneud i'r cynllun yn sgil cyflwyno taliadau Colofn 1 mwy "gwyrdd" dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2011
 

Dyna neges y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies, a gynigiodd fwy o sicrwydd heddiw i ffermwyr sy'n ystyried ymuno ag Elfen Cymru Gyfan Glastir.

Hefyd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi awgrymu i Lywodraeth Cymru y byddai unrhyw waith cyfalaf gan ffermwyr sy'n penderfynu gadael y cynllun wedi hynny oherwydd "darpariaethau gwyrdd" posibl yn gymwys ar gyfer eu taliad llawn.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

"Rydyn ni'n cydweithio â llywodraeth y DU i ddatblygu ymateb i becyn diwygio PAC y Comisiwn Ewropeaidd, yn enwedig o ran materion lle hoffen ni weld newidiadau. Mae'r trafodaethau hyn yn parhau.

"Fodd bynnag, hoffwn i sicrhau ffermwyr sydd yn dal heb benderfynu a ydyn nhw am ymuno ag Elfen Cymru Gyfan Glastir na fyddan nhw dan anfantais. Dw i'n gobeithio y bydd y sicrwydd y galla i ei roi heddiw yn annog pobl sy'n ystyried ymuno â'r cynllun i wneud hynny."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 22 Tachwedd 2011 Ffermio a chefn gwlad Glastir Diwygio'r PAC Programme for Government - Rural Communities Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i