Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Enwi’r panel a fydd yn adolygu’r dystiolaeth wyddonol dros ddileu TB gwartheg yng Nghymru

Mae’r panel o arbenigwyr a fydd yn cynnal adolygiad Cymru o’r dystiolaeth wyddonol ar gyfer dileu TB gwartheg wedi’i enwi heddiw.
Dydd Gwener 05 Awst 2011

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro John Harries, a’r Athro Christopher Gaskell, a benodwyd yn ddiweddar yn Gadeirydd ar y panel, oedd yn cyhoeddi enwau’r gwyddonwyr a fydd yn cynnal yr adolygiad arbenigol hwn.

Aelodau’r panel fydd:

  • Yr Athro Syr Mansel Aylward CB, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd Prifysgol Caerdydd.
  • Yr Athro Malcolm Bennett FRCPath FHEA, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Milhaint Genedlaethol ac Athro Patholeg Filfeddygol ym Mhrifysgol Lerpwl.
  • Yr Athro Bridget Emmett, Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen Biogeogemeg, Pennaeth Adran a Phennaeth Safle yn y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH), Bangor.
  • Yr Athro Charles Godfray CBE FRS, Cymrawd o Goleg Iesu, Rhydychen ac Athro Hope yn Adran Sŵoleg Prifysgol Rhydychen.
  • Yr Athro Dirk Pfeiffer, sy’n Athro Epidemioleg Filfeddygol ac yn Bennaeth Gwyddorau Clinigol Milfeddygol yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol (Prifysgol Llundain).

Yr Athro Gaskell, Cadeirydd y Panel, yw Prifathro’r Coleg Amaethyddol Brenhinol yn Cirencester. Wrth siarad am y penodiadau i’r panel, dywedodd:

“Rwyf yn fodlon iawn â’r aelodau a benodwyd i’r panel. Gyda’i gilydd, gallant gynnig amrywiaeth o brofiadau a safbwyntiau a fydd yn ein galluogi i gynnal asesiad trylwyr a phriodol o’r dystiolaeth a fu’n sail ar gyfer y rhaglen dileu TB. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â’r panel i fwrw ymlaen â’r gwaith pwysig hwn mewn maes sydd, yn ddi-os, yn un anodd.”

Bydd y panel yn gwahodd a chymryd tystiolaeth gan arbenigwyr yn y maes, fel y bo’n briodol. Disgwylir iddynt gwblhau eu hadroddiad erbyn yr hydref.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Adolygiad o’r dystiolaeth wyddonol sy’n sail i’r rhaglen ar gyfer dileu TB gwartheg

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 05 Awst 2011 TB Gwartheg Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i