Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Awst 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu ystadegau a ryddhawyd heddiw sy’n dangos bod cyfraddau presenoldeb yn ysgolion uwchradd Cymru yn parhau i wella.
 
21 Awst 2015
Mae Her Ysgolion Cymru yn cyflawni gwelliannau cadarn na welwyd eu tebyg o’r blaen ar gyfer dysgwyr yn rhai o’r ysgolion sy’n wynebu’r heriau mwyaf
 
20 Awst 2015
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis wedi bod yn llongyfarch myfyrwyr ar draws Cymru yn dilyn canlyniadau da yn yr arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.
 
17 Awst 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi bod yr Athro Robin Williams wedi’i ailbenodi’n aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 
13 Awst 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi llongyfarch myfyrwyr ac athrawon yng Nghymru ar ganlyniadau cryf ar lefel Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.
 
05 Awst 2015
Mae deddfwriaeth newydd ar gyfer creu corff annibynnol i reoleiddio cymwysterau yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi, y Frenhines.
 
04 Awst 2015
Newyddion da i ddysgwyr! Mae’r Dirprwy Weinidog, Julie James, wedi cyhoeddi ei bod yn rhoi bron £90m ar gyfer cyfleoedd hyfforddi yng Nghymru.
 
23 Gorffennaf 2015
Y dyfodol yn edrych yn fwy disglair i bobol ifancaf Cymru
 
17 Gorffennaf 2015
Mae wyth myfyriwr disglair o Gymru wedi treulio wythnos ym Milltir Sgwâr Llundain, gan ennill profiad uniongyrchol o weithio yn y Ddinas.
 
16 Gorffennaf 2015
Eleni, cafodd pedwar o brentisiaid mwyaf dawnus Cymru eu hanrhydeddu mewn seremoni arbennig, a hynny ychydig wythnosau cyn iddyn nhw deithio i São Paulo ym Mrasil
 
06 Gorffennaf 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymuno â gofodwyr NASA a gwyddonwyr ifanc a brwd heddiw
 
03 Gorffennaf 2015
Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog mwy i ddysgu ieithoedd tramor modern, mae Huw Lewis wedi amlinellu ei uchelgais i greu cenedl sydd â mwy na dwy iaith.
 
02 Gorffennaf 2015
Bydd ysgol newydd, sef Ysgol Bro Llifon yn Groeslon, Gwynedd, yn darparu cyfleusterau o safon fyd-eang i ddisgyblion yr ardal, dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, heddiw.
 
02 Gorffennaf 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad annibynnol heddiw sy’n ceisio sicrhau bod gwasanaethau cerddoriaeth o ansawdd uchel yn parhau i gael eu darparu
 
30 Mehefin 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn 68 argymhelliad “Dyfodol Llwyddiannus”
 
24 Mehefin 2015
Bydd trydedd gynhadledd genedlaethol Llywodraeth Cymru ar Ddysgu Digidol yn canolbwyntio ar rannu arferion da ym maes cymhwysedd digidol.
 
23 Mehefin 2015
Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn cyflwyno ei gynlluniau i drawsnewid system hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru.
 
16 Mehefin 2015
Mae Bil, a fydd yn creu corff newydd i oruchwylio cymwysterau yng Nghymru, wedi cael ei basio yn y Senedd.
 
Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2015
Ll M M I G S S
<< Aws    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i