Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Mai 2015
Mae ymchwil newydd sydd wedi’i gyhoeddi heddiw yn dangos bod y Cyfnod Sylfaen
 
13 Mai 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi amlinellu sut y bydd rhaglen Twf Swyddi Cymru sicrhau swyddi ar gyfer 2,900 o bobl ifanc eleni.
 
12 Mai 2015
Mae Prif Weinidog Cymru a y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd Cymraeg i Oedolion, yn cael ei arwain ar lefel genedlaethol gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 
08 Mai 2015
Mae Coleg Cymunedol Ebwy Fawr yn un o bedwar deg o ysgolion Llwybrau Llwyddiant ledled Cymru sydd wedi'u henwi fel rhai sy'n wynebu heriau datblygu mawr
 
05 Mai 2015
Gyda llai nag wythnos i fynd cyn i gam cyntaf y Sgwrs Fawr am ddyfodol y cwricwlwm yng Nghymru ddod i ben, mae Huw Lewis wedi annog pobl i gymryd rhan a chyfrannu.
 
27 Ebrill 2015
Ymhlith ymweliadau’r Dirprwy Weinidog, Julie James, yn yr Almaen roedd taith o amgylch ffatri beiciau modur BMW ym Merlin.
 
21 Ebrill 2015
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis benodiad dau aelod newydd i Gngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 
15 Ebrill 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu ffigyrau newydd sy'n dangos gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad oedd mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn ystod 2014.
 
10 Ebrill 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, wedi diystyru’r syniad bod rhaglen arloesol Llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru, yn mynd i ddod i ben.
 
01 Ebrill 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi bod Scott Waddington wedi’i ailbenodi’n Gomisiynydd Cymru i Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.
 
30 Mawrth 2015
Mae pobl ifanc yng Nghymru yn parhau i gael cyfleoedd gwaith o’r radd flaenaf drwy Twf Swyddi Cymru, sef rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo pobl ifanc i gael gwaith.
 
26 Mawrth 2015
Heddiw mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, yn ymweld â Choleg Sir Benfro i gwrdd â phobl ifanc ar gynllun prentisiaeth newydd sy'n cefnogi sector ynni Cymru sy'n tyfu.
 
19 Mawrth 2015
Heddiw bydd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, yn ymweld â Gwesty’r Empire yn Llandudno i gyfarfod â phobl ifanc sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant lletygarwch.
 
13 Mawrth 2015
Mae manylion ynghylch sut y caiff addysgwyr proffesiynol eu cefnogi i ddatblygu a gwella eu hymarfer wedi’u hamlinellu gan y Gweinidog Addysg Huw Lewis heddiw
 
13 Mawrth 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi penodi Ann Evans yn Gadeirydd Bwrdd Cysgodol newydd Cymwysterau Cymru.
 
09 Mawrth 2015
Er mwyn dathlu dechrau Wythnos Prentisiaethau, mae Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cwrdd â phrentisiaid o Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
09 Mawrth 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy'n pwysleisio’r angen i ddiwygio hyfforddiant athrawon yng Nghymru.
 
04 Mawrth 2015
Mae Gweinidog Addysg yn galw ar athrawon, disgyblion, rhieni a busnesau i gymryd rhan mewn 'Sgwrs Fawr' am y cwricwlwm, a fydd yn siapio system ysgolion Cymru yn y dyfodol.
 
03 Mawrth 2015
Bydd cynllun gweithredu pum mlynedd gwerth £20 miliwn yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru heddiw
 
27 Chwefror 2015
Mae pobl ifanc yn parhau i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith o safon drwy Dwf Swyddi Cymru, rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc.
 
Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i