Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Ebrill 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu ffigyrau newydd sy'n dangos gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad oedd mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn ystod 2014.
 
10 Ebrill 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, wedi diystyru’r syniad bod rhaglen arloesol Llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru, yn mynd i ddod i ben.
 
01 Ebrill 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi bod Scott Waddington wedi’i ailbenodi’n Gomisiynydd Cymru i Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.
 
30 Mawrth 2015
Mae pobl ifanc yng Nghymru yn parhau i gael cyfleoedd gwaith o’r radd flaenaf drwy Twf Swyddi Cymru, sef rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo pobl ifanc i gael gwaith.
 
26 Mawrth 2015
Heddiw mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, yn ymweld â Choleg Sir Benfro i gwrdd â phobl ifanc ar gynllun prentisiaeth newydd sy'n cefnogi sector ynni Cymru sy'n tyfu.
 
19 Mawrth 2015
Heddiw bydd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, yn ymweld â Gwesty’r Empire yn Llandudno i gyfarfod â phobl ifanc sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant lletygarwch.
 
13 Mawrth 2015
Mae manylion ynghylch sut y caiff addysgwyr proffesiynol eu cefnogi i ddatblygu a gwella eu hymarfer wedi’u hamlinellu gan y Gweinidog Addysg Huw Lewis heddiw
 
13 Mawrth 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi penodi Ann Evans yn Gadeirydd Bwrdd Cysgodol newydd Cymwysterau Cymru.
 
09 Mawrth 2015
Er mwyn dathlu dechrau Wythnos Prentisiaethau, mae Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cwrdd â phrentisiaid o Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
09 Mawrth 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy'n pwysleisio’r angen i ddiwygio hyfforddiant athrawon yng Nghymru.
 
04 Mawrth 2015
Mae Gweinidog Addysg yn galw ar athrawon, disgyblion, rhieni a busnesau i gymryd rhan mewn 'Sgwrs Fawr' am y cwricwlwm, a fydd yn siapio system ysgolion Cymru yn y dyfodol.
 
03 Mawrth 2015
Bydd cynllun gweithredu pum mlynedd gwerth £20 miliwn yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru heddiw
 
27 Chwefror 2015
Mae pobl ifanc yn parhau i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith o safon drwy Dwf Swyddi Cymru, rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc.
 
27 Chwefror 2015
Neithiwr, cynhaliwyd noson Gwobrau Gwaith Ieuenctid Rhagorol yng Ngwesty Holland House Mercure Caerdydd, am waith eithriadol a gyflawnwyd gan weithwyr ieuenctid.
 
25 Chwefror 2015
Mae adroddiad pwysig sydd wedi’i anelu at godi safonau a chyflwyno newidiadau radical o ran sut a beth y bydd disgyblion yng Nghymru yn ei ddysgu am y degawdau sydd i ddod wedi’i gyhoeddi
 
23 Chwefror 2015
Bydd un ar bymtheg o athrawon yn cael trip ysgol gwerth chweil pan fyddant yn mynd ar gwrs am bedwar diwrnod. Caiff y cwrs ei gynnal yn y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear.
 
23 Chwefror 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio pecyn newydd a hyblyg o gyngor a chyllid ar gyfer sgiliau arbenigol. Nod y pecyn hwn yw cynorthwyo’r cwmnïau y bydd cau safle Murco yn effeithio arnynt.
 
12 Chwefror 2015
Aeth y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, ar daith o gwmpas safle Wylfa Newydd heddiw yn rhan o nifer o apwyntiadau ar Ynys Môn a’r Gogledd.
 
10 Chwefror 2015
Bydd y Dirprwy Weinidog Technoleg, yn nodi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel drwy ymweld â disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru All Saints, Y Bari fore heddiw.
 
09 Chwefror 2015
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi annog athrawon ledled Cymru i enwebu cyd-weithwyr a thimau yn eu hysgolion am y wobr nodedig sef Gwobr Addysgu Pearson
 
Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i