Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Ionawr 2017
Mae 25 o ysgolion ychwanegol yn mynd i fod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru yn ôl cyhoeddiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams
 
07 Ionawr 2017
Datgelwyd heddiw y bydd swm o dros £4 miliwn yn cael ei fuddsoddi er mwyn sefydlu rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth a thechnoleg i godi safonau mewn ysgolion yng Nghymru.
 
03 Ionawr 2017
Bydd buddsoddiad o’r newydd gan Lywodraeth Cymru yn helpu i ddarparu prydau a gweithgareddau o ansawdd yn ystod gwyliau haf ysgolion er mwyn helpu disgyblion o rai o gymunedau mwyaf...
 
28 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi £0.5 miliwn er mwyn buddsoddi yn ysgol uwchradd Cantonian (Dydd Mercher 28 Rhag).
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi £4.075 miliwn o arian newydd i adleoli Ysgol Gynradd Brynmenyn.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cael y golau gwyrdd i fuddsoddi £15 miliwn mewn adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Croes-y-ceiliog, Cwmbrân.
 
16 Rhagfyr 2016
Bydd naw o brentisiaid talentog o Gymru yn chwifio'r faner dros sgiliau Cymru ar lefel y DU ac yn rhyngwladol.
 
15 Rhagfyr 2016
Heddiw (dydd Iau 15 Rhagfyr), cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, fod cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau newydd ar gyfer y celfyddydau perfformio a chwaraeon yng Nghampws y...
 
15 Rhagfyr 2016
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos bod absenoldeb mewn ysgolion cynradd yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf (dydd Iau 15 Rhagfyr).
 
14 Rhagfyr 2016
Mae nifer y disgyblion sy'n dysgu Mandarin wedi mwy na dyblu yn ôl adroddiad newydd ar ymdrechion i gynyddu'r defnydd o ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru.
 
12 Rhagfyr 2016
Heddiw, bydd deddfwriaeth uchelgeisiol i greu dull newydd a dewr ar gyfer cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael ei chyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
08 Rhagfyr 2016
Mae’r bwlch rhwng disgyblion yng Nghymru sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a’u cyd-ddisgyblion yn parhau i gau yn ôl y ffigurau swyddogol diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw.
 
06 Rhagfyr 2016
Bydd Cymru yn ddigon dewr i gyflawni ei chenhadaeth genedlaethol i ddiwygio addysg meddai Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, heddiw wrth i ganlyniadau PISA gael eu cyhoeddi.
 
24 Tachwedd 2016
Mae pedwar deg pump o bobl ifanc o bob cwr o Gymru wedi ennill medalau yng nghystadleuaeth sgiliau mwyaf y DU, WorldSkills UK.
 
24 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ysgol pob oed newydd gwerth £37m ym Margam.
 
22 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddwyd bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn cynigion annibynnol sy'n golygu y caiff myfyrwyr swm sydd werth yr un faint â'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn ystod y tymor tra byddant yn astudio.
 
21 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael y cyfle i fanteisio ar wasanaethau band eang cyflym iawn, diolch i £5m o gyllid newydd.
 
18 Tachwedd 2016
Mae Julie James, yn falch o gyhoeddi bod prosiect i wella sgiliau a rhagolygon swyddi pobl ifanc yn cael ei ymestyn i Ddwyrain Cymru diolch i £1 miliwn yn ychwanegol gan yr UE.
 
17 Tachwedd 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cymeradwyo'r arian ar gyfer adeiladu campws cyfrwng Cymraeg newydd gwerth £17 miliwn ym Mhort Talbot.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2017
Ll M M I G S S
<< Rha    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i