Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Chwefror 2015
Mae pobl ifanc yn parhau i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith o safon drwy Dwf Swyddi Cymru, rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc.
 
27 Chwefror 2015
Neithiwr, cynhaliwyd noson Gwobrau Gwaith Ieuenctid Rhagorol yng Ngwesty Holland House Mercure Caerdydd, am waith eithriadol a gyflawnwyd gan weithwyr ieuenctid.
 
25 Chwefror 2015
Mae adroddiad pwysig sydd wedi’i anelu at godi safonau a chyflwyno newidiadau radical o ran sut a beth y bydd disgyblion yng Nghymru yn ei ddysgu am y degawdau sydd i ddod wedi’i gyhoeddi
 
23 Chwefror 2015
Bydd un ar bymtheg o athrawon yn cael trip ysgol gwerth chweil pan fyddant yn mynd ar gwrs am bedwar diwrnod. Caiff y cwrs ei gynnal yn y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear.
 
23 Chwefror 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio pecyn newydd a hyblyg o gyngor a chyllid ar gyfer sgiliau arbenigol. Nod y pecyn hwn yw cynorthwyo’r cwmnïau y bydd cau safle Murco yn effeithio arnynt.
 
12 Chwefror 2015
Aeth y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, ar daith o gwmpas safle Wylfa Newydd heddiw yn rhan o nifer o apwyntiadau ar Ynys Môn a’r Gogledd.
 
10 Chwefror 2015
Bydd y Dirprwy Weinidog Technoleg, yn nodi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel drwy ymweld â disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru All Saints, Y Bari fore heddiw.
 
09 Chwefror 2015
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi annog athrawon ledled Cymru i enwebu cyd-weithwyr a thimau yn eu hysgolion am y wobr nodedig sef Gwobr Addysgu Pearson
 
06 Chwefror 2015
Bydd ysgol newydd, sydd wedi cael dros £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei hagor yn swyddogol heddiw gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg.
 
05 Chwefror 2015
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wahodd gweithwyr proffesiynol i gydweithio ag ef i ddatblygu cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.
 
04 Chwefror 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu canfyddiadau'r gwerthusiad diweddaraf o'r Cyfnod Sylfaen
 
03 Chwefror 2015
Heddiw cafodd strategaeth newydd i godi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru ei datgelu gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Ionawr 2015
Huw Lewis, wedi cadarnhau enwau’r 14 unigolyn y mae wedi eu penodi i Gyngor y Gweithlu Addysg, a sefydlwyd ar 1 Ebrill.
 
29 Ionawr 2015
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth newydd ar berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru.
 
28 Ionawr 2015
Dengys ffigurau newydd sy’n cael eu cyhoeddi heddiw fod Llywodraeth Cymru’n cyflawni cryn gynnydd wrth geisio gwella lefelau cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.
 
28 Ionawr 2015
Bydd uwch athrawon mathemateg a fydd yn cynrychioli ysgolion uwchradd o bob rhan o Gymru’n dod at ei gilydd heddiw yn y gynhadledd fathemateg genedlaethol gyntaf erioed.
 
23 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu ffigyrau sy'n dangos bod Twf Swyddi Cymru wedi llenwi 14,094 o gyfleoedd gwaith.
 
22 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar lunio rhaglenni prentisiaethau sy’n cyd-fynd ag anghenion yr economi yng Nghymru.
 
21 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi sut yn union y mae bron i £3 miliwn yn mynd i gael ei wario ar raglenni hyfforddi yng Nghymru.
 
20 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu’r ffigurau sy’n dangos gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
 
Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2015
Ll M M I G S S
<< Ion    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
I'n dilyn ni trowch i