Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Hydref 2017
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn lleihau nifer y disgyblion sy’n cael eu cofrestru’n gynnar ar gyfer arholiadau (Dydd Llun 16 Hyd).
 
13 Hydref 2017
Rhoddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg ddwy wobr i ysgolion ym Merthyr Tudful (dydd Iau 12 Hyd), a hynny am eu gwaith yn meithrin eu disgyblion disgleiriaf.
 
11 Hydref 2017
Dywedodd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, fod Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn dod â manteision uniongyrchol i fusnesau drwy eu helpu i fod yn fwy cystadleuol a chynhyrchiol.
 
06 Hydref 2017
Heddiw (6 Hydref), aeth yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams i ddigwyddiad yn Nghae Rasio Ffos Las, Llanelli i ddathlu llwyddiannau plant sy’n derbyn gofal yn Sir Gaerfyrddin.
 
06 Hydref 2017
Grŵp Llandrillo Menai yn cael £6.75 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon yng Ngholeg Menai
 
04 Hydref 2017
Cymru â'r gynrychiolaeth uchaf yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK
 
27 Medi 2017
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn pwysleisio bod cymaint mwy i Ŵyl y Dyn Gwyrdd na cherddoriaeth, cymdeithasu a chysgu o dan y sêr.
 
21 Medi 2017
Mae pencadlys sefydliadau sy'n hybu Sbaeneg ac Almaeneg yng Nghymru wedi'i lansio'n swyddogol gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (dydd Iau 21 Medi).
 
14 Medi 2017
Buddsoddi £1.28 miliwn i gwtogi ar fiwrocratiaeth - Kirsty Williams
 
11 Medi 2017
Heddiw (Dydd Llun 11 Medi), lansiwyd canllaw newydd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i rieni sydd wedi mabwysiadu plant ar sut i weithio gydag ysgolion er budd addysg eu plentyn.
 
04 Medi 2017
Bydd athrawon sydd newydd gymhwyso ac sy'n dechrau ar eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi ymlaen yn dechrau defnyddio safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.
 
24 Awst 2017
Heddiw (dydd Iau, 24 Awst), fe wnaeth Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, longyfarch disgyblion ar eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.
 
24 Awst 2017
Mae Julie James y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn awyddus i dynnu sylw at amrywiol fanteision prentisiaethau.
 
17 Awst 2017
Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
16 Awst 2017
Dechrau da i gynllun peilot prentisiaeth y Theatr Dechnegol
 
15 Awst 2017
Heddiw, aeth Kirsty Williams i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn Llandrindod i weld yr effaith y mae eu clwb cinio haf yn ei chael ar blant yr ardal.
 
21 Gorffennaf 2017
Daw’r rhaglen beilot cyn i amnest cenedlaethol o offerynnau cerdd gael ei gynnal ym mis Tachwedd.
 
14 Gorffennaf 2017
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener, 14 Gorffennaf) bod rhwydwaith newydd wedi ei lansio i wella sut mae mathemateg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion a gwella safonau.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2017
Ll M M I G S S
<< Med    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i