Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Awst 2017
Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
16 Awst 2017
Dechrau da i gynllun peilot prentisiaeth y Theatr Dechnegol
 
15 Awst 2017
Heddiw, aeth Kirsty Williams i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn Llandrindod i weld yr effaith y mae eu clwb cinio haf yn ei chael ar blant yr ardal.
 
21 Gorffennaf 2017
Daw’r rhaglen beilot cyn i amnest cenedlaethol o offerynnau cerdd gael ei gynnal ym mis Tachwedd.
 
14 Gorffennaf 2017
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener, 14 Gorffennaf) bod rhwydwaith newydd wedi ei lansio i wella sut mae mathemateg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion a gwella safonau.
 
11 Gorffennaf 2017
Heddiw cadarnhaodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, y bydd myfyrwyr o Gymru yn cael swm sydd werth yr un faint â'r Cyflog Byw Cenedlaethol tra byddant yn astudio. (Dydd Mawrth 11 Gorffennaf).
 
11 Gorffennaf 2017
Nid mater o swyddi a sgiliau'n unig yw cyflogadwyedd. Mae gofyn i bob elfen o waith y Llywodraeth gydweithio i helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy.
 
07 Gorffennaf 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod.
 
05 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.
 
04 Gorffennaf 2017
Mae adolygiad annibynnol o rôl Estyn mewn perthynas â chefnogi'r diwygiadau ym maes addysg wedi'i gyhoeddi heddiw gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Prif Arolygydd.
 
30 Mehefin 2017
Cyhoeddwyd rheolau newydd yn cynnwys rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, heddiw.
 
22 Mehefin 2017
Aeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ibumed gynhadledd y Gwobrau a Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol (yr NDLE)
 
20 Mehefin 2017
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi cynigion heddiw (dydd Mawrth 20 Mehefin) i greu comisiwn newydd i oruchwylio'r sector addysg uwch a phellach yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2017
Ymgyrch newydd i hybu codio ymhlith disgyblion yng Nghymru - Kirsty Williams
 
15 Mehefin 2017
Mae mam o’r Cymoedd wedi ennill gwobr o fri ar ôl i addysg ei helpu i oresgyn gorffennol cythryblus.
 
15 Mehefin 2017
Cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg dri phenodiad i fwrdd sy’n rhan hanfodol o’r ffordd y bydd athrawon Cymru yn cael eu hyfforddi (dydd Iau 15 Mehefin).
 
13 Mehefin 2017
341 o ysgolion i gael cysylltiad band eang cyflym iawn diolch i £5 miliwn o gyllid
 
09 Mehefin 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, yn galw ar bob ysgol yng Nghymru i gymryd rhan yn y Great Get Together.
 
25 Mai 2017
Heddiw agorodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams Ysgol Panteg, Pont-y-pŵl ar ei newydd wedd.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2017
Ll M M I G S S
<< Gor    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i