Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
08 Hydref 2015
Heddiw yn Llandudno, bydd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, yn agor sioe sgiliau ryngweithiol fwyaf Cymru - SgiliauCymru 2015 - yn swyddogol.
 
07 Hydref 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn Nhorfaen heddiw i ddathlu dechrau adeiladu tair ysgol gynradd leol newydd.
 
05 Hydref 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn Nhorfaen heddiw i ddathlu dechrau adeiladu tair ysgol gynradd leol newydd.
 
02 Hydref 2015
Gwnaeth y Dirprwy Weinidog gyfarfod y ddwy chwaer, Sky, 12 a Kia Ballantyne, 14 a ddyfeisiodd “Crikey Bikey®” mewn digwyddiad yn Abertawe ar gyfer hybu manteision entrepreneuriaeth.
 
01 Hydref 2015
Heddiw lansiwyd menter newydd i gryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion uwchradd a chyflogwyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James
 
29 Medi 2015
Fe fydd dysgwyr chweched dosbarth gorau’r Gogledd-ddwyrain a chymoedd y De yn elwa ar gymorth ychwanegol er mwyn eu helpu i gael eu derbyn i’r prifysgolion sydd uchaf eu bri yn y DU.
 
24 Medi 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi croesawu cadarnhad o enwau aelodau’r Grŵp Cynghori Annibynnol ar y Cwricwlwm.
 
24 Medi 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi llongyfarch disgyblion ac athrawon ar gyflawni'r canlyniadau TGAU gorau erioed yng Nghymru.
 
21 Medi 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi croesawu’r newyddion y bydd un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd yn trin Bagloriaeth Cymru Uwch fel pedwerydd Lefel A.
 
16 Medi 2015
Yn ôl y rhagolygon cynnar a gafodd ei chreu mewn ymateb i gau purfa Murco yn Aberdaugleddau
 
07 Medi 2015
Cyflwyno'r cymwysterau newydd yw'r diweddaraf mewn cyfres o ddiwygiadau pwysig i'r system addysg yng Nghymru
 
27 Awst 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu ystadegau a ryddhawyd heddiw sy’n dangos bod cyfraddau presenoldeb yn ysgolion uwchradd Cymru yn parhau i wella.
 
21 Awst 2015
Mae Her Ysgolion Cymru yn cyflawni gwelliannau cadarn na welwyd eu tebyg o’r blaen ar gyfer dysgwyr yn rhai o’r ysgolion sy’n wynebu’r heriau mwyaf
 
20 Awst 2015
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis wedi bod yn llongyfarch myfyrwyr ar draws Cymru yn dilyn canlyniadau da yn yr arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.
 
17 Awst 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi bod yr Athro Robin Williams wedi’i ailbenodi’n aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 
13 Awst 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi llongyfarch myfyrwyr ac athrawon yng Nghymru ar ganlyniadau cryf ar lefel Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.
 
05 Awst 2015
Mae deddfwriaeth newydd ar gyfer creu corff annibynnol i reoleiddio cymwysterau yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi, y Frenhines.
 
04 Awst 2015
Newyddion da i ddysgwyr! Mae’r Dirprwy Weinidog, Julie James, wedi cyhoeddi ei bod yn rhoi bron £90m ar gyfer cyfleoedd hyfforddi yng Nghymru.
 
23 Gorffennaf 2015
Y dyfodol yn edrych yn fwy disglair i bobol ifancaf Cymru
 
17 Gorffennaf 2015
Mae wyth myfyriwr disglair o Gymru wedi treulio wythnos ym Milltir Sgwâr Llundain, gan ennill profiad uniongyrchol o weithio yn y Ddinas.
 
Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2015
Ll M M I G S S
<< Med    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i