Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
Gall disgyblion ledled Cymru gael mynediad am ddim i Ŵyl y Gelli eleni
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd disgyblion ledled Cymru yn gallu mwynhau mynediad am ddim i rannau o Ŵyl y Gelli eleni diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Addysgol Gŵyl y Gelli.
 
05 Ebrill 2016
Ailbenodi i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cyhoeddi ailbenodiad David Simon Mason a Bethan Guilfoyle yn aelodau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 
04 Ebrill 2016
Gweinidog yn cymeradwyo £20 miliwn ar gyfer ysgol newydd yng Nghaerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cymeradwyo dros £20 miliwn ar gyfer ysgol newydd sbon yn nwyrain Caerdydd, fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.
 
23 Mawrth 2016
Pêl-droedwyr Cymru yn helpu disgyblion i fod yn fyd-eang
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae chwaraewyr o dîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gwneud eu rhan i helpu disgyblion i ganolbwyntio ar eu gwersi ieithoedd tramor modern.
 
22 Mawrth 2016
Dirprwy Weinidog yn penodi cadeirydd newydd i Gyrfa Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi cyhoeddi fod Dr. Debra Williams wedi ei phenodi'n Gadeirydd newydd Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG).
 
22 Mawrth 2016
Meini prawf newydd er mwyn helpu i chwyldroi addysg gychwynnol i athrawon
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cynlluniau i drawsnewid dyfodol addysg gychwynnol i athrawon yng Nghymru wedi’u hamlinellu gan Weinidog Addysg Cymru, Huw Lewis.
 
18 Mawrth 2016
Siarter Gwaith Ieuenctid newydd i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae siarter gwaith ieuenctid newydd a fydd yn cefnogi pobl ifanc ac yn gwella eu bywydau wedi cael ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Julie James.
 
17 Mawrth 2016
Mae gwaith yn parhau i gefnogi sêr disgleiriaf Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymweld â Phrifysgol Rhydychen heddiw fel rhan o'i waith i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion gorau'r DU.
 
16 Mawrth 2016
Prentisiaethau yng Nghymru'n rhagori ar y rhan fwyaf o dargedau ac mae'r cyfraddau llwyddo'n uchel.
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae gwerthusiad annibynol o raglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru wedi canfod y rhagorwyd ar y mwyafrif helaeth o dargedau cyflawni'r rhaglen.
 
15 Mawrth 2016
Cynnydd o ran y cwricwlwm newydd yn destun balchder i'r Gweinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi dweud ei fod yn falch iawn o'r cynnydd o ran datblygu cwricwlwm newydd i Gymru
 
14 Mawrth 2016
Prentisiaid Llywodraeth Cymru yn dathlu graddio
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cydnabyddir bod y sgiliau a geir drwy astudio pynciau STEM yn hanfodol i ddatblygu economi ffyniannus a chynaliadwy sy’n seiliedig ar wybodaeth.
 
11 Mawrth 2016
Cynllun newydd i annog mwy o ddysgwyr i astudio gwyddoniaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cydnabyddir bod y sgiliau a geir drwy astudio pynciau STEM yn hanfodol i ddatblygu economi ffyniannus a chynaliadwy sy’n seiliedig ar wybodaeth.
 
04 Mawrth 2016
Grant o £10 miliwn i hybu cyfleoedd pobl ifanc ag anableddau a/neu anawsterau dysgu i gael gwaith
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae elusen yng Nghymru wedi cael grant o £10 miliwn i hybu cyfleoedd pobl ifanc ag anableddau a/neu anawsterau dysgu i gael gwaith.
 
29 Chwefror 2016
Gweinidog yn agor ysgol newydd o'r radd flaenaf sy’n werth £6.4 miliwn yn Shotton
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg yn agor ysgol newydd sbon ddiweddaraf Cymru, sy'n werth miliynau o bunnoedd, yn Shotton heddiw (dydd Llun 29 Chwefror).
 
17 Chwefror 2016
Ffigurau newydd yn dangos y lefelau presenoldeb uchaf erioed mewn ysgolion
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu ystadegau newydd sy’n dangos bod lefelau absenoldeb disgyblion ar eu hisaf erioed yn ein hysgolion.
 
08 Chwefror 2016
Gweinidog yn ymweld ag ysgol sy’n mynd i’r afael â rhifedd mewn modd creadigol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Ysgol Arbennig Tŷ Coch yn un o Ysgolion Creadigol Arweiniol Llywodraeth Cymru, sy’n rhan o raglen gwerth £20 miliwn ac sy’n cael ei chyflenwi ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru.
 
04 Chwefror 2016
Gweinidog yn annog y proffesiwn addysg i gefnogi Bargen Newydd Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog wedi datgan ei fod am i gwricwlwm newydd Cymru fod ar gael i ysgolion erbyn 2018, a chael ei addysgu'n ffurfiol erbyn 2021.
 
04 Chwefror 2016
Bydd Gweinidogion cyflogaeth a sgiliau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn galw am fwy o eglurder ynghylch cyflwyno’r Ardoll Prentisiaethau o fis Ebrill 2017 ymlaen.
 
28 Ionawr 2016
Cynllun newydd i helpu plant sy'n derbyn gofal i gyflawni eu potensial
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth a chynllun gweithredu newydd a fydd yn cefnogi plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru i gyflawni eu potensial yn yr ysgol a'r tu hwnt.
 
28 Ionawr 2016
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canlyniadau Categoreiddio ysgolion
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddwyd manylion newydd am berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i