Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mehefin 2017
Aeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ibumed gynhadledd y Gwobrau a Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol (yr NDLE)
 
20 Mehefin 2017
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi cynigion heddiw (dydd Mawrth 20 Mehefin) i greu comisiwn newydd i oruchwylio'r sector addysg uwch a phellach yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2017
Ymgyrch newydd i hybu codio ymhlith disgyblion yng Nghymru - Kirsty Williams
 
15 Mehefin 2017
Mae mam o’r Cymoedd wedi ennill gwobr o fri ar ôl i addysg ei helpu i oresgyn gorffennol cythryblus.
 
15 Mehefin 2017
Cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg dri phenodiad i fwrdd sy’n rhan hanfodol o’r ffordd y bydd athrawon Cymru yn cael eu hyfforddi (dydd Iau 15 Mehefin).
 
13 Mehefin 2017
341 o ysgolion i gael cysylltiad band eang cyflym iawn diolch i £5 miliwn o gyllid
 
09 Mehefin 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, yn galw ar bob ysgol yng Nghymru i gymryd rhan yn y Great Get Together.
 
25 Mai 2017
Heddiw agorodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams Ysgol Panteg, Pont-y-pŵl ar ei newydd wedd.
 
23 Mai 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon yng Nghaerdydd.
 
18 Mai 2017
Mae £1m i gael ei fuddsoddi i ddatblygu sgiliau staff sy'n addysgu'r cwricwlwm i blant 3 i 7 oed yng Nghymru.
 
17 Mai 2017
O fewn y pum mlynedd nesaf bydd un o bob tri pherson o oedran gweithio dros eu hanner cant.
 
17 Mai 2017
Heddiw (dydd Mercher 17 Mai), cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod cynllun gweithredu cenedlaethol newydd i gael ei greu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein.
 
16 Mai 2017
Helpu athrawon i ddatblygu i fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr i wella safonau yn ein hysgolion fydd sylw'r academi arweinyddiaeth newydd.
 
10 Mai 2017
“Gwelwyd gwelliant chwe phwynt canran yng nghanlyniadau TGAU plant sy'n derbyn gofal”, meddai Kirsty Williams (dydd Mercher 10 Mai).
 
05 Mai 2017
Heddiw, anfonodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, neges yn dymuno lwc dda i bawb sydd yn rownd derfynol fawreddog Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru. Dyma wobrau hollol newydd.
 
02 Mai 2017
Y bwriad i gael gwared ar asesiadau papur ar gyfer y profion darllen a rhifedd cenedlaethol yng Nghymru a chyflwyno yn eu lle asesiadau  ar-lein arloesol.
 
28 Ebrill 2017
Mae pedwar o gystadleuwyr o Gymru wedi’u dewis i gynrychioli’r DU yng nghystadleuaeth sgiliau fwya’r byd, WorldSkills, a gynhelir yn Abu Dhabi fis Hydref eleni.
 
27 Ebrill 2017
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos lleihad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn ystod 2016.
 
26 Ebrill 2017
Heddiw (dydd Mercher 26 Ebrill), mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi galw am gynnal uwchgynhadledd i sicrhau bod gwerslyfrau Cymraeg ar gael.
 
24 Ebrill 2017
Y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n gwneud cais am le ym mhrifysgolion Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 yn gymwys i gael cymorth ariannol.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2017
Ll M M I G S S
<< Mai    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i