Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Hydref 2016
Bydd yr OECD, sy'n cyhoeddi asesiadau blynyddol PISA a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn edrych ar y strategaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar waith ers adroddiad diwethaf OECD am Gymru...
 
27 Hydref 2016
Gofynnwyd i rieni pa mor aml roedden nhw’n helpu eu plentyn â’i waith darllen, ysgrifennu a rhifau a pha mor hyderus oedden nhw yn eu gallu eu hunain i’w helpu.
 
20 Hydref 2016
Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw y byddai'r arian sy'n cael ei wario ar y disgyblion difreintiedig ieuengaf yn dyblu, a bydd hwb o £20 miliwn i wella safonau mewn ysgolion.
 
17 Hydref 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wedi ymweld â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr ‒ y darparwr hyfforddiant cyntaf yng Nghymru i gynnig y Brentisiaeth Uwch.
 
13 Hydref 2016
Mae cyfleusterau newydd mewn meithrinfa yn Ysgol Gynradd Mount Pleasant a gafodd eu hariannu gan Lywodraeth Cymru wedi’u hagor yn swyddogol gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw.
 
13 Hydref 2016
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James AC, wedi llongyfarch y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) a Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP) y de-ddwyrain.
 
11 Hydref 2016
Cynghorir myfyrwyr i ymgynghori â swyddfa cyllid myfyrwyr eu prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael.
 
11 Hydref 2016
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi llongyfarch cwmni ar gyrraedd carreg filltir o ran nifer ei brentisiaid.
 
06 Hydref 2016
Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y bwlch rhwng plant a phobl ifanc sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a’u cyd-ddisgyblion wedi cau am yr ail flwyddyn.
 
29 Medi 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wedi ymweld â chwmni sydd â phrentis llwyddiannus iawn yn gweithio iddo. Bu’n llongyfarch y prentis ar ei lwyddiannau.
 
29 Medi 2016
Heddiw roedd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yng Ngheredigion i gwrdd â staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.
 
29 Medi 2016
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi llongyfarch Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol y Gogledd am ddatblygu ei Chynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol ar gyfer 2017-18.
 
29 Medi 2016
Bydd Kirsty Williams yn agor heddiw (29 Medi) yr ysgol gymunedol cyfrwng Cymraeg gyntaf o’i bath yng Nghymru wedi’i hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer y sector cynradd a’r sector uwchradd o dan yr un to.
 
27 Medi 2016
Heddiw (dydd Mawrth 27 Medi), cyhoeddwyd cynigion yng Nghymru ar gyfer y pecyn cymorth ariannol mwyaf hael i fyfyrwyr unrhyw le yn y DU.
 
23 Medi 2016
Bydd y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i brifysgolion mewn rhannau eraill o’r DU, lle mae disgwyl i’r ffioedd gynyddu, yn cael cymorth ariannol ychwanegol.
 
21 Medi 2016
Mae’r newidiadau yn golygu y bydd Cymru’n arwain y byd o ran integreiddio sgiliau digidol ar draws y cwricwlwm.
 
20 Medi 2016
Mae hyn yn seiliedig ar adroddiad annibynnol yr Athro John Furlong, a ddaeth i'r casgliad bod angen diwygio hyfforddiant athrawon er mwyn codi safonau.
 
16 Medi 2016
Roedd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn y Drenewydd ddoe i lansio system newydd yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd sy’n gweithio heb ddefnyddio arian.
 
08 Medi 2016
Rhoddwyd croeso cynnes i'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wrth iddi agor yr ysgol gynradd newydd gwerth £8 miliwn ym Mhontprennau yng Nghaerdydd yn swyddogol heddiw (Dydd Iau 8 Medi).
 
08 Medi 2016
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud mewn araith bwysig heddiw (Dydd Iau 8 Medi) mai nawr yw’r amser i brifysgolion Cymru ailgysylltu â'r cymunedau sydd o'u cwmpas.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i