Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Ebrill 2017
Mae pedwar o gystadleuwyr o Gymru wedi’u dewis i gynrychioli’r DU yng nghystadleuaeth sgiliau fwya’r byd, WorldSkills, a gynhelir yn Abu Dhabi fis Hydref eleni.
 
27 Ebrill 2017
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos lleihad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn ystod 2016.
 
26 Ebrill 2017
Heddiw (dydd Mercher 26 Ebrill), mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi galw am gynnal uwchgynhadledd i sicrhau bod gwerslyfrau Cymraeg ar gael.
 
24 Ebrill 2017
Y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n gwneud cais am le ym mhrifysgolion Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 yn gymwys i gael cymorth ariannol.
 
12 Ebrill 2017
Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi neilltuo £700,000 o gyllid Llywodraeth Cymru i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu dillad ysgol ar gyfer eu plant.
 
05 Ebrill 2017
Galw ar ysgolion cynradd Cymru i fod yn rhan o brosiect sydd wedi ei anelu at ysgogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.
 
05 Ebrill 2017
Galw ar ysgolion cynradd Cymru i fod yn rhan o brosiect sydd wedi ei anelu at ysgogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.
 
03 Ebrill 2017
Mae cymhelliant ariannol o hyd at £20,000 ar gael i bob myfyriwr er mwyn denu’r graddedigion gorau i addysgu pynciau fel mathemateg, cemeg, ffiseg a chyfrifiadureg yng Nghymru.
 
02 Ebrill 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi galw ar brifysgolion Cymru i fod yn gyflogwyr Cyflog Byw (dydd Sul 2 Ebrill).
 
28 Mawrth 2017
Mae 95% o blant rhwng 7 a 15 oed yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref yn ôl adroddiad newydd sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.
 
27 Mawrth 2017
Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Cymru, Julie James, yn lansio’r ymgais i ddod o hyd i ddysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr.
 
27 Mawrth 2017
Cafodd newidiadau i’r ffordd y caiff arian ei ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion hynny yng Nghymru sydd o dan yr anfantais fwyaf.
 
24 Mawrth 2017
Heddiw, mae'r Ysgrifennydd dros Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi y bydd pob cyngor yng Nghymru yn cael £10,000 yn ychwanegol i brynu offerynnau cerdd i ddisgyblion.
 
23 Mawrth 2017
Mae Kirsty Williams yr Ysgrifennydd Addysg wedi canmol Ysgol Gynradd St. Julian's am ei rhan yn y gwaith o gynllunio sut y bydd sgiliau digidol yn cael eu defnyddio yn y cwricwlwm ledled Cymru.
 
17 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams wedi dymuno’n dda i ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdâr cyn iddyn nhw ymddangos yn rownd derfynol y gwobrau peirianyddol nodedig ar...
 
16 Mawrth 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi rhoi canmoliaeth i ddisgyblion a staff Ysgol Arbennig Sant Christopher yn Wrecsam ar ôl ei hymweliad heddiw (dydd Iau 16 Mawrth).
 
15 Mawrth 2017
Bydd cyfle i fyfyrwyr o’r 11 canolfan Seren ledled Cymru wneud cais i fynychu’r ysgol haf bedwar diwrnod o hyd.
 
15 Mawrth 2017
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod y rheolau newydd ar gyfer y cyrsiau sy’n hyfforddi athrawon yng Nghymru yn rhan o’r ymgyrch i ddenu’r talent gorau i’r proffesiwn.
 
13 Mawrth 2017
Mae ysgol newydd gwerth £40 miliwn wedi’i hagor heddiw yn swyddogol ym Mhort Talbot gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams (dydd Llun 13 Mawrth).
 
07 Mawrth 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r cyllid i adeiladu pum ysgol gynradd newydd yn nalgylch Gwernyfed ym Mhowys.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2017
Ll M M I G S S
<< Maw    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i