Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 27 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cyhoeddi ailbenodiad David Simon Mason a Bethan Guilfoyle yn aelodau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 
05 Ebrill 2016
Bydd disgyblion ledled Cymru yn gallu mwynhau mynediad am ddim i rannau o Ŵyl y Gelli eleni diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Addysgol Gŵyl y Gelli.
 
04 Ebrill 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cymeradwyo dros £20 miliwn ar gyfer ysgol newydd sbon yn nwyrain Caerdydd, fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.
 
23 Mawrth 2016
Mae chwaraewyr o dîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gwneud eu rhan i helpu disgyblion i ganolbwyntio ar eu gwersi ieithoedd tramor modern.
 
22 Mawrth 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi cyhoeddi fod Dr. Debra Williams wedi ei phenodi'n Gadeirydd newydd Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG).
 
22 Mawrth 2016
Mae cynlluniau i drawsnewid dyfodol addysg gychwynnol i athrawon yng Nghymru wedi’u hamlinellu gan Weinidog Addysg Cymru, Huw Lewis.
 
18 Mawrth 2016
Mae siarter gwaith ieuenctid newydd a fydd yn cefnogi pobl ifanc ac yn gwella eu bywydau wedi cael ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Julie James.
 
17 Mawrth 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymweld â Phrifysgol Rhydychen heddiw fel rhan o'i waith i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion gorau'r DU.
 
16 Mawrth 2016
Mae gwerthusiad annibynol o raglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru wedi canfod y rhagorwyd ar y mwyafrif helaeth o dargedau cyflawni'r rhaglen.
 
15 Mawrth 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi dweud ei fod yn falch iawn o'r cynnydd o ran datblygu cwricwlwm newydd i Gymru
 
14 Mawrth 2016
Cydnabyddir bod y sgiliau a geir drwy astudio pynciau STEM yn hanfodol i ddatblygu economi ffyniannus a chynaliadwy sy’n seiliedig ar wybodaeth.
 
11 Mawrth 2016
Cydnabyddir bod y sgiliau a geir drwy astudio pynciau STEM yn hanfodol i ddatblygu economi ffyniannus a chynaliadwy sy’n seiliedig ar wybodaeth.
 
04 Mawrth 2016
Mae elusen yng Nghymru wedi cael grant o £10 miliwn i hybu cyfleoedd pobl ifanc ag anableddau a/neu anawsterau dysgu i gael gwaith.
 
29 Chwefror 2016
Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg yn agor ysgol newydd sbon ddiweddaraf Cymru, sy'n werth miliynau o bunnoedd, yn Shotton heddiw (dydd Llun 29 Chwefror).
 
17 Chwefror 2016
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu ystadegau newydd sy’n dangos bod lefelau absenoldeb disgyblion ar eu hisaf erioed yn ein hysgolion.
 
08 Chwefror 2016
Mae Ysgol Arbennig Tŷ Coch yn un o Ysgolion Creadigol Arweiniol Llywodraeth Cymru, sy’n rhan o raglen gwerth £20 miliwn ac sy’n cael ei chyflenwi ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru.
 
04 Chwefror 2016
Mae'r Gweinidog wedi datgan ei fod am i gwricwlwm newydd Cymru fod ar gael i ysgolion erbyn 2018, a chael ei addysgu'n ffurfiol erbyn 2021.
 
04 Chwefror 2016
Bydd Gweinidogion cyflogaeth a sgiliau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn galw am fwy o eglurder ynghylch cyflwyno’r Ardoll Prentisiaethau o fis Ebrill 2017 ymlaen.
 
28 Ionawr 2016
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth a chynllun gweithredu newydd a fydd yn cefnogi plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru i gyflawni eu potensial yn yr ysgol a'r tu hwnt.
 
28 Ionawr 2016
Heddiw, cyhoeddwyd manylion newydd am berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 27 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i