Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Tachwedd 2015
Heddiw, bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn amlinellu cynlluniau i wella sefyllfa rhai o’r dysgwyr hynny yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed ac sydd o dan anfantais addysgol.
 
23 Tachwedd 2015
Heddiw, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cytuno ar argymhellion i geisio sicrhau gwasanaethau cerddoriaeth cyson o ansawdd uchel ledled Cymru.
 
19 Tachwedd 2015
Cynhelir rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK eleni yn y Sioe Sgiliau yn Arena NEC Birmingham.
 
17 Tachwedd 2015
Mae Is-gangellorion wedi dangos eu hymrwymiad i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r system Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (HAGA) gan ei gwella mewn modd radical.
 
17 Tachwedd 2015
Fel rhan o Wythnos Gwrthfwlio 2015, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn atgoffa disgyblion, athrawon, rhieni, ac eraill mai busnes pawb yw bwlio.
 
06 Tachwedd 2015
Heddiw mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi bod yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre i lansio'n swyddogol Senedd Myfyrwyr yr ysgol ac i agor ei gyfleuster chwaraeon sydd wedi’i ei adnewyddu.
 
04 Tachwedd 2015
Mae'r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi annog pobl ar draws Cymru i fynegi eu barn ynghylch system newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
 
29 Hydref 2015
Mae'r cynlluniau'n cynnwys canolbwyntio ar gynyddu'r nifer o bobl ifanc 16 i 18 oed sy'n dechrau prentisiaethau
 
29 Hydref 2015
Mae Cymru yn gwneud cynnydd da yn mynd i’r afael â rhwystrau i brentisiaethau ar gyfer dysgwyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a’r rhai ag anableddau
 
22 Hydref 2015
Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud wrth gynulleidfa o Brifathrawon ei fod am i gwricwlwm newydd fod ar gael i ysgolion Cymru erbyn 2018 gyda’r dysgu ffurfiol ar waith erbyn 2021.
 
21 Hydref 2015
Yn gynharach heddiw yng Nghaerdydd, cafodd arddangosfa sgiliau a gyrfaoedd ryngweithiol fwyaf Cymru ei hagor yn swyddogol gan Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.
 
19 Hydref 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yng Ngholeg Cymunedol Tonypandy yn ddiweddarach heddiw er mwyn llongyfarch athrawon a disgyblion ar gynnydd o 18% yn eu canlyniadau.
 
15 Hydref 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cyhoeddi ei fod yn dirwyn y system bresennol ar gyfer hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon (HAGA) i ben yng Nghymru.
 
08 Hydref 2015
Heddiw yn Llandudno, bydd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, yn agor sioe sgiliau ryngweithiol fwyaf Cymru - SgiliauCymru 2015 - yn swyddogol.
 
07 Hydref 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn Nhorfaen heddiw i ddathlu dechrau adeiladu tair ysgol gynradd leol newydd.
 
05 Hydref 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn Nhorfaen heddiw i ddathlu dechrau adeiladu tair ysgol gynradd leol newydd.
 
02 Hydref 2015
Gwnaeth y Dirprwy Weinidog gyfarfod y ddwy chwaer, Sky, 12 a Kia Ballantyne, 14 a ddyfeisiodd “Crikey Bikey®” mewn digwyddiad yn Abertawe ar gyfer hybu manteision entrepreneuriaeth.
 
01 Hydref 2015
Heddiw lansiwyd menter newydd i gryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion uwchradd a chyflogwyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James
 
29 Medi 2015
Fe fydd dysgwyr chweched dosbarth gorau’r Gogledd-ddwyrain a chymoedd y De yn elwa ar gymorth ychwanegol er mwyn eu helpu i gael eu derbyn i’r prifysgolion sydd uchaf eu bri yn y DU.
 
24 Medi 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi croesawu cadarnhad o enwau aelodau’r Grŵp Cynghori Annibynnol ar y Cwricwlwm.
 
Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2015
Ll M M I G S S
<< Tac    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i