Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Gorffennaf 2015
Y dyfodol yn edrych yn fwy disglair i bobol ifancaf Cymru
 
17 Gorffennaf 2015
Mae wyth myfyriwr disglair o Gymru wedi treulio wythnos ym Milltir Sgwâr Llundain, gan ennill profiad uniongyrchol o weithio yn y Ddinas.
 
16 Gorffennaf 2015
Eleni, cafodd pedwar o brentisiaid mwyaf dawnus Cymru eu hanrhydeddu mewn seremoni arbennig, a hynny ychydig wythnosau cyn iddyn nhw deithio i São Paulo ym Mrasil
 
06 Gorffennaf 2015
Bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymuno â gofodwyr NASA a gwyddonwyr ifanc a brwd heddiw
 
03 Gorffennaf 2015
Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog mwy i ddysgu ieithoedd tramor modern, mae Huw Lewis wedi amlinellu ei uchelgais i greu cenedl sydd â mwy na dwy iaith.
 
02 Gorffennaf 2015
Bydd ysgol newydd, sef Ysgol Bro Llifon yn Groeslon, Gwynedd, yn darparu cyfleusterau o safon fyd-eang i ddisgyblion yr ardal, dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, heddiw.
 
02 Gorffennaf 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad annibynnol heddiw sy’n ceisio sicrhau bod gwasanaethau cerddoriaeth o ansawdd uchel yn parhau i gael eu darparu
 
30 Mehefin 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn 68 argymhelliad “Dyfodol Llwyddiannus”
 
24 Mehefin 2015
Bydd trydedd gynhadledd genedlaethol Llywodraeth Cymru ar Ddysgu Digidol yn canolbwyntio ar rannu arferion da ym maes cymhwysedd digidol.
 
23 Mehefin 2015
Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn cyflwyno ei gynlluniau i drawsnewid system hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru.
 
16 Mehefin 2015
Mae Bil, a fydd yn creu corff newydd i oruchwylio cymwysterau yng Nghymru, wedi cael ei basio yn y Senedd.
 
16 Mehefin 2015
Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau newydd i helpu ysgolion i wella safonau drwy ymgysylltu’n well â theuluoedd a’r gymuned ehangach wrth eu gwaith.
 
10 Mehefin 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y bydd fframwaith newydd ar gael i ysgolion erbyn Medi 2016 a fydd yn cyflwyno cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm
 
03 Mehefin 2015
Diolch i fuddsoddiad o £55,000 gan raglen Her Ysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru, mae disgyblion Ysgol Uwchradd Pen-y-dre ym Merthyr yn gallu manteisio yn awr ar ganolfan adnoddau dysgu newydd.
 
01 Mehefin 2015
Heddiw, amlinellodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, gynlluniau newydd i wella nifer y myfyrwyr sy’n dewis astudio ieithoedd tramor modern yn ysgolion Cymru, a gwella’r addysgu.
 
22 Mai 2015
Mae prentisiaid o fudd i’r unigolyn ei hun, y cwmni a’r wlad gyfan. Dyna ddywedodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg pan gyfarfu â phrentisiaid Holyhead Marine.
 
13 Mai 2015
Mae ymchwil newydd sydd wedi’i gyhoeddi heddiw yn dangos bod y Cyfnod Sylfaen
 
13 Mai 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi amlinellu sut y bydd rhaglen Twf Swyddi Cymru sicrhau swyddi ar gyfer 2,900 o bobl ifanc eleni.
 
Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i