Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Mehefin 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn 68 argymhelliad “Dyfodol Llwyddiannus”
 
24 Mehefin 2015
Bydd trydedd gynhadledd genedlaethol Llywodraeth Cymru ar Ddysgu Digidol yn canolbwyntio ar rannu arferion da ym maes cymhwysedd digidol.
 
23 Mehefin 2015
Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn cyflwyno ei gynlluniau i drawsnewid system hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru.
 
16 Mehefin 2015
Mae Bil, a fydd yn creu corff newydd i oruchwylio cymwysterau yng Nghymru, wedi cael ei basio yn y Senedd.
 
16 Mehefin 2015
Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau newydd i helpu ysgolion i wella safonau drwy ymgysylltu’n well â theuluoedd a’r gymuned ehangach wrth eu gwaith.
 
10 Mehefin 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y bydd fframwaith newydd ar gael i ysgolion erbyn Medi 2016 a fydd yn cyflwyno cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm
 
03 Mehefin 2015
Diolch i fuddsoddiad o £55,000 gan raglen Her Ysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru, mae disgyblion Ysgol Uwchradd Pen-y-dre ym Merthyr yn gallu manteisio yn awr ar ganolfan adnoddau dysgu newydd.
 
01 Mehefin 2015
Heddiw, amlinellodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, gynlluniau newydd i wella nifer y myfyrwyr sy’n dewis astudio ieithoedd tramor modern yn ysgolion Cymru, a gwella’r addysgu.
 
22 Mai 2015
Mae prentisiaid o fudd i’r unigolyn ei hun, y cwmni a’r wlad gyfan. Dyna ddywedodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg pan gyfarfu â phrentisiaid Holyhead Marine.
 
13 Mai 2015
Mae ymchwil newydd sydd wedi’i gyhoeddi heddiw yn dangos bod y Cyfnod Sylfaen
 
13 Mai 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi amlinellu sut y bydd rhaglen Twf Swyddi Cymru sicrhau swyddi ar gyfer 2,900 o bobl ifanc eleni.
 
12 Mai 2015
Mae Prif Weinidog Cymru a y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd Cymraeg i Oedolion, yn cael ei arwain ar lefel genedlaethol gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 
08 Mai 2015
Mae Coleg Cymunedol Ebwy Fawr yn un o bedwar deg o ysgolion Llwybrau Llwyddiant ledled Cymru sydd wedi'u henwi fel rhai sy'n wynebu heriau datblygu mawr
 
05 Mai 2015
Gyda llai nag wythnos i fynd cyn i gam cyntaf y Sgwrs Fawr am ddyfodol y cwricwlwm yng Nghymru ddod i ben, mae Huw Lewis wedi annog pobl i gymryd rhan a chyfrannu.
 
27 Ebrill 2015
Ymhlith ymweliadau’r Dirprwy Weinidog, Julie James, yn yr Almaen roedd taith o amgylch ffatri beiciau modur BMW ym Merlin.
 
21 Ebrill 2015
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis benodiad dau aelod newydd i Gngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 
15 Ebrill 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu ffigyrau newydd sy'n dangos gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad oedd mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn ystod 2014.
 
10 Ebrill 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, wedi diystyru’r syniad bod rhaglen arloesol Llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru, yn mynd i ddod i ben.
 
Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i