Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
08 Rhagfyr 2016
Mae’r bwlch rhwng disgyblion yng Nghymru sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a’u cyd-ddisgyblion yn parhau i gau yn ôl y ffigurau swyddogol diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw.
 
06 Rhagfyr 2016
Bydd Cymru yn ddigon dewr i gyflawni ei chenhadaeth genedlaethol i ddiwygio addysg meddai Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, heddiw wrth i ganlyniadau PISA gael eu cyhoeddi.
 
24 Tachwedd 2016
Mae pedwar deg pump o bobl ifanc o bob cwr o Gymru wedi ennill medalau yng nghystadleuaeth sgiliau mwyaf y DU, WorldSkills UK.
 
24 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ysgol pob oed newydd gwerth £37m ym Margam.
 
22 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddwyd bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn cynigion annibynnol sy'n golygu y caiff myfyrwyr swm sydd werth yr un faint â'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn ystod y tymor tra byddant yn astudio.
 
21 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael y cyfle i fanteisio ar wasanaethau band eang cyflym iawn, diolch i £5m o gyllid newydd.
 
18 Tachwedd 2016
Mae Julie James, yn falch o gyhoeddi bod prosiect i wella sgiliau a rhagolygon swyddi pobl ifanc yn cael ei ymestyn i Ddwyrain Cymru diolch i £1 miliwn yn ychwanegol gan yr UE.
 
17 Tachwedd 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cymeradwyo'r arian ar gyfer adeiladu campws cyfrwng Cymraeg newydd gwerth £17 miliwn ym Mhort Talbot.
 
17 Tachwedd 2016
Datgelodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (ddydd Iau 17 Tachwedd) fod academi newydd wedi’i sefydlu sef Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.
 
16 Tachwedd 2016
Mae Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru yn hwyluso’r ffordd i fyfyrwyr disgleiriaf Cymru fynd i rai o brifysgolion gorau’r byd.
 
16 Tachwedd 2016
Gydag 86 o bobl ifanc o Gymru yn gymwys i fynd drwodd i’r rownd derfynol mae Cymru, fel rhanbarth, ar y brig gyda nifer uchaf y cystadleuwyr.
 
15 Tachwedd 2016
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams heddiw fod rheolau newydd i gael eu cyflwyno, sy'n cynnwys rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau yng Nghymru.
 
12 Tachwedd 2016
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi annog athrawon o Gymru i fachu cyfle unigryw i ymweld â'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear (CERN), yn y Swistir.
 
11 Tachwedd 2016
O heddiw ymlaen (Dydd Gwener 11 Tachwedd), bydd rhieni, athrawon a'r cyhoedd yn ehangach yn cael eu holi am eu barn ynghylch cynlluniau i wneud newidiadau mawr i gyrff llywodraethu ysgolion.
 
10 Tachwedd 2016
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn canmol gwaith ysbrydoledig athrawon a staff cymorth, mewn araith yn hwyrach heddiw (Dydd Iau 10 Tachwedd).
 
03 Tachwedd 2016
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 3 Tachwedd) y bydd rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn mathemateg yn cael ei greu i roi hwb i safonau mewn ysgolion yng Nghymru.
 
31 Hydref 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wedi ymweld ag ysgol sy’n arwain y ffordd o ran datblygu sgiliau digidol ei disgyblion.
 
31 Hydref 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi (dydd Llun 31 Hydref) bod arolwg cenedlaethol newydd yn cael ei lansio heddiw i gael barn athrawon a staff cymorth ar hyd a lled Cymru.
 
27 Hydref 2016
Bydd yr OECD, sy'n cyhoeddi asesiadau blynyddol PISA a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn edrych ar y strategaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar waith ers adroddiad diwethaf OECD am Gymru...
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2016
Ll M M I G S S
<< Tac    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i