Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Mawrth 2018
Mae'r cynllun sy'n ategu'r Cynllun Gweithredu Economaidd a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn amlinellu'r pedwar cam gweithredu i wella cyflogadwyedd...
 
19 Mawrth 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi y bydd OECD ac Estyn yn gweithio ar fframwaith hunanwerthuso newydd i athrawon.
 
13 Mawrth 2018
Ni all Cymru gyflawni ei photensial economaidd hyd nes y bydd y rhai mwyaf agored i niwed yn cyflawni eu potensial hwy – y Gweinidog
 
12 Mawrth 2018
Bu’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn Aberhonddu heddiw [12/03/18] ar gyfer seremoni swyddogol i dorri tywarchen a chychwyn ar y gwaith o adeiladu safle newydd i Ysgol Uwchradd Aberhonddu.
 
09 Mawrth 2018
Mae datganoli pwerau i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol yn gyfle i ni godi statws y proffesiwn yng Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
08 Mawrth 2018
Gweinidog yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yng nghwmni peirianwyr y dyfodol
 
03 Mawrth 2018
Mae ysgolion ar fin derbyn £14 miliwn ar gyfer mân atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw o dan gynlluniau a gyhoeddwyd heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
27 Chwefror 2018
Bydd y disgyblion mwyaf talentog yng Nghymru yn elwa ar £3 miliwn o gefnogaeth dros y ddwy flynedd nesaf. Dyma ran o'r cynlluniau a gyhoeddwyd heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
23 Chwefror 2018
Digwyddiadau recriwtio er mwyn canfod talent a sgiliau ar gyfer dros 100 o swyddi newydd sydd ar eu ffordd i Dde-ddwyrain Cymru
 
14 Chwefror 2018
Bu'r Gweinidog mewn digwyddiad arbennig yn Ysbyty Aneurin Bevan, Glynebwy, gan gyfarfod a rhai o'r bobl a gafodd gymorth gan y rhaglen, a'u mentoriaid.
 
09 Chwefror 2018
Gweinidog yn ymweld â Chil-maen i drafod menter addysg oedolion
 
08 Chwefror 2018
£100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
 
06 Chwefror 2018
Rhwydwaith Seren yn cyhoeddi ysgoloriaeth fythgofiadwy gyda Phrifysgol Yale, wrth i adroddiad annibynnol ddod i’r casgliad bod y prosiect yn ‘ychwanegu gwerth’ ac yn ‘cau bylchau’
 
05 Chwefror 2018
Bydd pob myfyriwr israddedig cymwys yng Nghymru sy’n dechrau yn y brifysgol eleni yn gallu gwneud cais am becyn cymorth ariannol newydd a fydd yn eu helpu i dalu costau byw.
 
01 Chwefror 2018
Mae gwybodaeth newydd am gategorïau ysgolion a gyhoeddwyd heddiw yn dangos gwelliant mewn perfformiad.
 
31 Ionawr 2018
Gweinidog yn gweld rhaglenni Llywodraeth Cymru yn helpu pobl i ddod o hyd i waith
 
30 Ionawr 2018
Gweinidog yn penodi Dau Aelod i Fwrdd Gyrfa Cymru
 
30 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pecyn cynhwysfawr i gynorthwyo addysgwyr cartref ac i helpu awdurdodau lleol i...
 
26 Ionawr 2018
Cafodd aelodau Cymru o dîm Worldskills UK eu hanrhydeddu mewn digwyddiad arbennig yn y brifddinas yn ddiweddar
 
25 Ionawr 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi bod yng Nghonwy heddiw i agor yn swyddogol ddwy ysgol ym Mae Colwyn a gyllidir gan Lywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i