Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Mawrth 2017
Heddiw, mae'r Ysgrifennydd dros Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi y bydd pob cyngor yng Nghymru yn cael £10,000 yn ychwanegol i brynu offerynnau cerdd i ddisgyblion.
 
23 Mawrth 2017
Mae Kirsty Williams yr Ysgrifennydd Addysg wedi canmol Ysgol Gynradd St. Julian's am ei rhan yn y gwaith o gynllunio sut y bydd sgiliau digidol yn cael eu defnyddio yn y cwricwlwm ledled Cymru.
 
17 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams wedi dymuno’n dda i ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdâr cyn iddyn nhw ymddangos yn rownd derfynol y gwobrau peirianyddol nodedig ar...
 
16 Mawrth 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi rhoi canmoliaeth i ddisgyblion a staff Ysgol Arbennig Sant Christopher yn Wrecsam ar ôl ei hymweliad heddiw (dydd Iau 16 Mawrth).
 
15 Mawrth 2017
Bydd cyfle i fyfyrwyr o’r 11 canolfan Seren ledled Cymru wneud cais i fynychu’r ysgol haf bedwar diwrnod o hyd.
 
15 Mawrth 2017
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod y rheolau newydd ar gyfer y cyrsiau sy’n hyfforddi athrawon yng Nghymru yn rhan o’r ymgyrch i ddenu’r talent gorau i’r proffesiwn.
 
13 Mawrth 2017
Mae ysgol newydd gwerth £40 miliwn wedi’i hagor heddiw yn swyddogol ym Mhort Talbot gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams (dydd Llun 13 Mawrth).
 
07 Mawrth 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r cyllid i adeiladu pum ysgol gynradd newydd yn nalgylch Gwernyfed ym Mhowys.
 
04 Mawrth 2017
Mae athrawon o Gymru wedi dod yn ôl i'r ddaear yn dilyn taith i'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear (CERN), yn y Swistir.
 
02 Mawrth 2017
Mae cynigion i ailwampio safonau addysgu yng Nghymru wedi’u datgelu gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams.
 
01 Mawrth 2017
Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, y byddai grŵp arbenigol newydd yn cael ei greu i roi cyngor ar gydberthnasau iach fel rhan o gwricwlwm yr ysgol.
 
28 Chwefror 2017
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi croesawu adroddiad newydd gan yr OECD sy’n cydnabod yr hyn a wnaed hyd yma i ddiwygio’r system addysg yng Nghymru (Dydd Mawrth 28 Chwefror).
 
13 Chwefror 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd cyllid gwerth £1 miliwn ar gael i sefydlu'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth.
 
08 Chwefror 2017
Mae cynlluniau i fuddsoddi £20 miliwn i helpu'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol wedi'u cyhoeddi gan Alun Davies, y Gweinidog Dysgu Gydol Oes.
 
07 Chwefror 2017
Cafodd Parth Diogelwch Ar-lein newydd ei lansio gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw i athrawon a dysgwyr yng Nghymru ar Hwb, ein platfform dysgu digidol.
 
07 Chwefror 2017
Mae Cysoni’r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion busnesau Cymru a’r economi ehangach.
 
02 Chwefror 2017
Mae newidiadau arfaethedig ar gyfer defnyddio athrawon cyflenwi yng Nghymru wedi cael eu hamlinellu mewn adroddiad annibynnol sy'n cael ei gyhoeddi heddiw (Dydd Iau 2 Chwefror).
 
31 Ionawr 2017
Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, y bydd awdurdod strategol newydd yn cael ei greu i oruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer ymchwil a'r sectorau addysg uwch a phellach...
 
31 Ionawr 2017
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi croesawu gwybodaeth newydd ar berfformiad ysgolion yng Nghymru, sy'n dangos gostyngiad yn nifer yr ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.
 
23 Ionawr 2017
Mae cronfa newydd, gwerth £36m, i leihau maint dosbarthiadau babanod ac i godi safonau wedi’i gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2017
Ll M M I G S S
<< Chw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i