Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Chwefror 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd cyllid gwerth £1 miliwn ar gael i sefydlu'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth.
 
08 Chwefror 2017
Mae cynlluniau i fuddsoddi £20 miliwn i helpu'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol wedi'u cyhoeddi gan Alun Davies, y Gweinidog Dysgu Gydol Oes.
 
07 Chwefror 2017
Cafodd Parth Diogelwch Ar-lein newydd ei lansio gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw i athrawon a dysgwyr yng Nghymru ar Hwb, ein platfform dysgu digidol.
 
07 Chwefror 2017
Mae Cysoni’r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion busnesau Cymru a’r economi ehangach.
 
02 Chwefror 2017
Mae newidiadau arfaethedig ar gyfer defnyddio athrawon cyflenwi yng Nghymru wedi cael eu hamlinellu mewn adroddiad annibynnol sy'n cael ei gyhoeddi heddiw (Dydd Iau 2 Chwefror).
 
31 Ionawr 2017
Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, y bydd awdurdod strategol newydd yn cael ei greu i oruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer ymchwil a'r sectorau addysg uwch a phellach...
 
31 Ionawr 2017
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi croesawu gwybodaeth newydd ar berfformiad ysgolion yng Nghymru, sy'n dangos gostyngiad yn nifer yr ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.
 
23 Ionawr 2017
Mae cronfa newydd, gwerth £36m, i leihau maint dosbarthiadau babanod ac i godi safonau wedi’i gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams
 
20 Ionawr 2017
Mae ysgol Anghenion Addysgol Ychwanegol newydd, sydd werth £13m ac sydd â lle ar gyfer 100 o ddisgyblion, wedi’i hagor yn swyddogol gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.
 
19 Ionawr 2017
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg, wedi llongyfarch disgyblion sydd wedi cael eu canlyniadau ar ôl sefyll arholiadau TGAU Mathemateg newydd a luniwyd yn benodol ar gyfer Cymru.
 
18 Ionawr 2017
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn y Ffindir i gasglu gwybodaeth a dysgu rhagor am system addysg y wlad, sydd yn uchel iawn ei pharch (Dydd Mercher 18 Ionawr).
 
09 Ionawr 2017
Mae 25 o ysgolion ychwanegol yn mynd i fod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru yn ôl cyhoeddiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams
 
07 Ionawr 2017
Datgelwyd heddiw y bydd swm o dros £4 miliwn yn cael ei fuddsoddi er mwyn sefydlu rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth a thechnoleg i godi safonau mewn ysgolion yng Nghymru.
 
03 Ionawr 2017
Bydd buddsoddiad o’r newydd gan Lywodraeth Cymru yn helpu i ddarparu prydau a gweithgareddau o ansawdd yn ystod gwyliau haf ysgolion er mwyn helpu disgyblion o rai o gymunedau mwyaf...
 
28 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi £0.5 miliwn er mwyn buddsoddi yn ysgol uwchradd Cantonian (Dydd Mercher 28 Rhag).
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi £4.075 miliwn o arian newydd i adleoli Ysgol Gynradd Brynmenyn.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cael y golau gwyrdd i fuddsoddi £15 miliwn mewn adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Croes-y-ceiliog, Cwmbrân.
 
16 Rhagfyr 2016
Cydnabod talent Cymru wrth i WorldSkills gyhoeddi carfan y DU ar gyfer Kazan 2019
 
15 Rhagfyr 2016
Heddiw (dydd Iau 15 Rhagfyr), cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, fod cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau newydd ar gyfer y celfyddydau perfformio a chwaraeon yng Nghampws y...
 
15 Rhagfyr 2016
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos bod absenoldeb mewn ysgolion cynradd yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf (dydd Iau 15 Rhagfyr).
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i