Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Medi 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wedi ymweld â chwmni sydd â phrentis llwyddiannus iawn yn gweithio iddo. Bu’n llongyfarch y prentis ar ei lwyddiannau.
 
29 Medi 2016
Heddiw roedd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yng Ngheredigion i gwrdd â staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.
 
29 Medi 2016
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi llongyfarch Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol y Gogledd am ddatblygu ei Chynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol ar gyfer 2017-18.
 
29 Medi 2016
Bydd Kirsty Williams yn agor heddiw (29 Medi) yr ysgol gymunedol cyfrwng Cymraeg gyntaf o’i bath yng Nghymru wedi’i hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer y sector cynradd a’r sector uwchradd o dan yr un to.
 
27 Medi 2016
Heddiw (dydd Mawrth 27 Medi), cyhoeddwyd cynigion yng Nghymru ar gyfer y pecyn cymorth ariannol mwyaf hael i fyfyrwyr unrhyw le yn y DU.
 
23 Medi 2016
Bydd y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i brifysgolion mewn rhannau eraill o’r DU, lle mae disgwyl i’r ffioedd gynyddu, yn cael cymorth ariannol ychwanegol.
 
21 Medi 2016
Mae’r newidiadau yn golygu y bydd Cymru’n arwain y byd o ran integreiddio sgiliau digidol ar draws y cwricwlwm.
 
20 Medi 2016
Mae hyn yn seiliedig ar adroddiad annibynnol yr Athro John Furlong, a ddaeth i'r casgliad bod angen diwygio hyfforddiant athrawon er mwyn codi safonau.
 
16 Medi 2016
Roedd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn y Drenewydd ddoe i lansio system newydd yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd sy’n gweithio heb ddefnyddio arian.
 
08 Medi 2016
Rhoddwyd croeso cynnes i'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wrth iddi agor yr ysgol gynradd newydd gwerth £8 miliwn ym Mhontprennau yng Nghaerdydd yn swyddogol heddiw (Dydd Iau 8 Medi).
 
08 Medi 2016
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud mewn araith bwysig heddiw (Dydd Iau 8 Medi) mai nawr yw’r amser i brifysgolion Cymru ailgysylltu â'r cymunedau sydd o'u cwmpas.
 
05 Medi 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi lansio deunyddiau dysgu newydd, gan gynnwys fideos ar-lein, i alluogi mwy o rieni i helpu eu plant gyda'u gwaith cartref mathemateg
 
25 Awst 2016
Estynnodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, ei llongyfarchiadau i fyfyrwyr ledled Cymru sy’n dathlu canlyniadau eu TGAU a’u Bagloriaeth Gymreig.
 
23 Awst 2016
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi croesawu Arolwg Sgiliau Cyflogwyr (ESS) 2015.
 
22 Awst 2016
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn ymweld ag Academi Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe i siarad â'i brentisiaid am eu profiadau dysgu.
 
18 Awst 2016
Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr ledled Cymru sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw (Dydd Iau 18 Awst).
 
10 Awst 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi llongyfarch graddedigion BAMC eleni am lwyddo i gwblhau eu prentisiaethau.
 
09 Awst 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cymeradwyo £4.125 miliwn ar gyfer canolfan dechnoleg newydd safon diwydiant yng Ngholeg Cambria.
 
09 Awst 2016
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi rhoi sêl bendith i arian cyfatebol ar gyfer ysgol Saesneg newydd werth £8 miliwn yn Llansawel.
 
02 Awst 2016
Heddiw (Dydd Mawrth 2 Awst), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai grŵp newydd yn cael ei sefydlu i adolygu rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol at y dyfodol.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i