Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Gorffennaf 2016
Bydd Kirsty Williams yn ymuno â phobl ifanc yn llyfrgell Glyn-nedd heddiw i ddathlu Her Ddarllen yr Haf gan lansio'r Cyfle Darllen Mawr Direidus – cynllun i annog darllen ar raddfa enfawr.
 
28 Gorffennaf 2016
Mae cynllun sydd wedi cael gwerth £7.3 miliwn o gymorth er mwyn helpu myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig ddatblygu eu gyrfaoedd wedi cael ei gyhoeddi.
 
14 Gorffennaf 2016
Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn llawn canmoliaeth  am y ffordd y mae arweinwyr yn Ysgol Gymunedol Doc Penfro yn cynnwys rhieni a gofalwyr yn addysg y plant yno.
 
14 Gorffennaf 2016
Ar ei hymweliad cyntaf â'r ddinas ers cael ei phenodi'n Ysgrifennydd Addysg, dywedodd Kirsty Williams fod croeso i fyfyrwyr a staff o'r Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Abertawe.
 
12 Gorffennaf 2016
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi canmol y ffordd mae Ysgol Feithrin Tremorfa wedi codi safonau drwy weithio gyda rhieni, teuluoedd a’r gymuned yn ehangach.
 
05 Gorffennaf 2016
Mae croeso i fyfyrwyr a staff o wledydd yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgolion Cymru yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams heddiw (dydd Mawrth 5 Gorffennaf).
 
04 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams wedi lansio ymgyrch newydd yn ystod ymweliad ag Ysgol Gynradd Treorci a fydd yn ceisio sicrhau bod plant yn barod i ddechrau'r ysgol.
 
30 Mehefin 2016
Mae’r Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio newydd (Capio 9) yn canolbwyntio ar ganlyniadau disgyblion Blwyddyn 11 o blith naw o’r cymwysterau sydd ar gael yng Nghymru.
 
28 Mehefin 2016
Bydd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg yn cyhoeddi newidiadau mawr i gyrff llywodraethu ysgolion yn ddiweddarach heddiw (Dydd Mawrth 28 Mehefin).
 
23 Mehefin 2016
Mae ysgol ym Margoed wedi cael ymweliad arbennig gan yr Ysgrifennydd Addysg newydd Kirsty Williams a agorodd eu cyfleusterau newydd yn swyddogol heddiw (Dydd Iau 23 Mehefin).
 
15 Mehefin 2016
Heddiw (dydd Mercher 15 Mehefin) dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ei bod am weld Cymru'n cyflawni ei huchelgais i ddatblygu cwricwlwm o'r radd flaenaf.
 
05 Ebrill 2016
Gall disgyblion ledled Cymru gael mynediad am ddim i Ŵyl y Gelli eleni
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd disgyblion ledled Cymru yn gallu mwynhau mynediad am ddim i rannau o Ŵyl y Gelli eleni diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Addysgol Gŵyl y Gelli.
 
05 Ebrill 2016
Ailbenodi i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cyhoeddi ailbenodiad David Simon Mason a Bethan Guilfoyle yn aelodau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 
04 Ebrill 2016
Gweinidog yn cymeradwyo £20 miliwn ar gyfer ysgol newydd yng Nghaerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cymeradwyo dros £20 miliwn ar gyfer ysgol newydd sbon yn nwyrain Caerdydd, fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.
 
23 Mawrth 2016
Pêl-droedwyr Cymru yn helpu disgyblion i fod yn fyd-eang
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae chwaraewyr o dîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gwneud eu rhan i helpu disgyblion i ganolbwyntio ar eu gwersi ieithoedd tramor modern.
 
22 Mawrth 2016
Dirprwy Weinidog yn penodi cadeirydd newydd i Gyrfa Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi cyhoeddi fod Dr. Debra Williams wedi ei phenodi'n Gadeirydd newydd Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG).
 
22 Mawrth 2016
Meini prawf newydd er mwyn helpu i chwyldroi addysg gychwynnol i athrawon
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cynlluniau i drawsnewid dyfodol addysg gychwynnol i athrawon yng Nghymru wedi’u hamlinellu gan Weinidog Addysg Cymru, Huw Lewis.
 
18 Mawrth 2016
Siarter Gwaith Ieuenctid newydd i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae siarter gwaith ieuenctid newydd a fydd yn cefnogi pobl ifanc ac yn gwella eu bywydau wedi cael ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Julie James.
 
17 Mawrth 2016
Mae gwaith yn parhau i gefnogi sêr disgleiriaf Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymweld â Phrifysgol Rhydychen heddiw fel rhan o'i waith i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion gorau'r DU.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2016
Ll M M I G S S
<< Meh    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i