Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Mai 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon yng Nghaerdydd.
 
18 Mai 2017
Mae £1m i gael ei fuddsoddi i ddatblygu sgiliau staff sy'n addysgu'r cwricwlwm i blant 3 i 7 oed yng Nghymru.
 
17 Mai 2017
O fewn y pum mlynedd nesaf bydd un o bob tri pherson o oedran gweithio dros eu hanner cant.
 
17 Mai 2017
Heddiw (dydd Mercher 17 Mai), cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod cynllun gweithredu cenedlaethol newydd i gael ei greu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein.
 
16 Mai 2017
Helpu athrawon i ddatblygu i fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr i wella safonau yn ein hysgolion fydd sylw'r academi arweinyddiaeth newydd.
 
10 Mai 2017
“Gwelwyd gwelliant chwe phwynt canran yng nghanlyniadau TGAU plant sy'n derbyn gofal”, meddai Kirsty Williams (dydd Mercher 10 Mai).
 
05 Mai 2017
Heddiw, anfonodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, neges yn dymuno lwc dda i bawb sydd yn rownd derfynol fawreddog Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru. Dyma wobrau hollol newydd.
 
02 Mai 2017
Y bwriad i gael gwared ar asesiadau papur ar gyfer y profion darllen a rhifedd cenedlaethol yng Nghymru a chyflwyno yn eu lle asesiadau  ar-lein arloesol.
 
28 Ebrill 2017
Mae pedwar o gystadleuwyr o Gymru wedi’u dewis i gynrychioli’r DU yng nghystadleuaeth sgiliau fwya’r byd, WorldSkills, a gynhelir yn Abu Dhabi fis Hydref eleni.
 
27 Ebrill 2017
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos lleihad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn ystod 2016.
 
26 Ebrill 2017
Heddiw (dydd Mercher 26 Ebrill), mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi galw am gynnal uwchgynhadledd i sicrhau bod gwerslyfrau Cymraeg ar gael.
 
24 Ebrill 2017
Y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n gwneud cais am le ym mhrifysgolion Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 yn gymwys i gael cymorth ariannol.
 
12 Ebrill 2017
Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi neilltuo £700,000 o gyllid Llywodraeth Cymru i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu dillad ysgol ar gyfer eu plant.
 
05 Ebrill 2017
Galw ar ysgolion cynradd Cymru i fod yn rhan o brosiect sydd wedi ei anelu at ysgogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.
 
05 Ebrill 2017
Galw ar ysgolion cynradd Cymru i fod yn rhan o brosiect sydd wedi ei anelu at ysgogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.
 
03 Ebrill 2017
Mae cymhelliant ariannol o hyd at £20,000 ar gael i bob myfyriwr er mwyn denu’r graddedigion gorau i addysgu pynciau fel mathemateg, cemeg, ffiseg a chyfrifiadureg yng Nghymru.
 
02 Ebrill 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi galw ar brifysgolion Cymru i fod yn gyflogwyr Cyflog Byw (dydd Sul 2 Ebrill).
 
28 Mawrth 2017
Mae 95% o blant rhwng 7 a 15 oed yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref yn ôl adroddiad newydd sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.
 
27 Mawrth 2017
Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Cymru, Julie James, yn lansio’r ymgais i ddod o hyd i ddysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr.
 
27 Mawrth 2017
Cafodd newidiadau i’r ffordd y caiff arian ei ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion hynny yng Nghymru sydd o dan yr anfantais fwyaf.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i