Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Chwefror 2018
Bu'r Gweinidog mewn digwyddiad arbennig yn Ysbyty Aneurin Bevan, Glynebwy, gan gyfarfod a rhai o'r bobl a gafodd gymorth gan y rhaglen, a'u mentoriaid.
 
09 Chwefror 2018
Gweinidog yn ymweld â Chil-maen i drafod menter addysg oedolion
 
08 Chwefror 2018
£100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
 
06 Chwefror 2018
Rhwydwaith Seren yn cyhoeddi ysgoloriaeth fythgofiadwy gyda Phrifysgol Yale, wrth i adroddiad annibynnol ddod i’r casgliad bod y prosiect yn ‘ychwanegu gwerth’ ac yn ‘cau bylchau’
 
05 Chwefror 2018
Bydd pob myfyriwr israddedig cymwys yng Nghymru sy’n dechrau yn y brifysgol eleni yn gallu gwneud cais am becyn cymorth ariannol newydd a fydd yn eu helpu i dalu costau byw.
 
01 Chwefror 2018
Mae gwybodaeth newydd am gategorïau ysgolion a gyhoeddwyd heddiw yn dangos gwelliant mewn perfformiad.
 
31 Ionawr 2018
Gweinidog yn gweld rhaglenni Llywodraeth Cymru yn helpu pobl i ddod o hyd i waith
 
30 Ionawr 2018
Gweinidog yn penodi Dau Aelod i Fwrdd Gyrfa Cymru
 
30 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pecyn cynhwysfawr i gynorthwyo addysgwyr cartref ac i helpu awdurdodau lleol i...
 
26 Ionawr 2018
Cafodd aelodau Cymru o dîm Worldskills UK eu hanrhydeddu mewn digwyddiad arbennig yn y brifddinas yn ddiweddar
 
25 Ionawr 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi bod yng Nghonwy heddiw i agor yn swyddogol ddwy ysgol ym Mae Colwyn a gyllidir gan Lywodraeth Cymru.
 
24 Ionawr 2018
Bydd deddfwriaeth newydd a fydd yn trawsnewid y system anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru yn cael y Cydsyniad Brenhinol heddiw.
 
24 Ionawr 2018
Adroddiad Estyn yn dangos bod addysg yng Nghymru yn uno mewn cenhadaeth o hunanwella - Kirsty Williams
 
19 Ionawr 2018
Cais am safbwyntiau ar gyflog ac amodau athrawon gan Grŵp Adolygu
 
18 Ionawr 2018
Llywodraeth Cymru yn lansio ymgyrch newydd wedi'i hanelu at rieni a gefnogir gan gymorth o £700,000 ar gyfer ysgolion.
 
15 Ionawr 2018
Ddydd Mercher, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
 
14 Rhagfyr 2017
Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod lefelau absenoliaeth ysgolion cynradd yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.
 
13 Rhagfyr 2017
Ysgolion yn dweud bod y Grant Datblygu Disgyblion yn “amhrisiadwy”, yn ôl adroddiad newydd
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i