Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Awst 2016
Estynnodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, ei llongyfarchiadau i fyfyrwyr ledled Cymru sy’n dathlu canlyniadau eu TGAU a’u Bagloriaeth Gymreig.
 
23 Awst 2016
Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi croesawu Arolwg Sgiliau Cyflogwyr (ESS) 2015.
 
22 Awst 2016
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn ymweld ag Academi Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe i siarad â'i brentisiaid am eu profiadau dysgu.
 
18 Awst 2016
Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr ledled Cymru sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw (Dydd Iau 18 Awst).
 
10 Awst 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi llongyfarch graddedigion BAMC eleni am lwyddo i gwblhau eu prentisiaethau.
 
09 Awst 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cymeradwyo £4.125 miliwn ar gyfer canolfan dechnoleg newydd safon diwydiant yng Ngholeg Cambria.
 
09 Awst 2016
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi rhoi sêl bendith i arian cyfatebol ar gyfer ysgol Saesneg newydd werth £8 miliwn yn Llansawel.
 
02 Awst 2016
Heddiw (Dydd Mawrth 2 Awst), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai grŵp newydd yn cael ei sefydlu i adolygu rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol at y dyfodol.
 
28 Gorffennaf 2016
Bydd Kirsty Williams yn ymuno â phobl ifanc yn llyfrgell Glyn-nedd heddiw i ddathlu Her Ddarllen yr Haf gan lansio'r Cyfle Darllen Mawr Direidus – cynllun i annog darllen ar raddfa enfawr.
 
28 Gorffennaf 2016
Mae cynllun sydd wedi cael gwerth £7.3 miliwn o gymorth er mwyn helpu myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig ddatblygu eu gyrfaoedd wedi cael ei gyhoeddi.
 
14 Gorffennaf 2016
Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn llawn canmoliaeth  am y ffordd y mae arweinwyr yn Ysgol Gymunedol Doc Penfro yn cynnwys rhieni a gofalwyr yn addysg y plant yno.
 
14 Gorffennaf 2016
Ar ei hymweliad cyntaf â'r ddinas ers cael ei phenodi'n Ysgrifennydd Addysg, dywedodd Kirsty Williams fod croeso i fyfyrwyr a staff o'r Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Abertawe.
 
12 Gorffennaf 2016
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi canmol y ffordd mae Ysgol Feithrin Tremorfa wedi codi safonau drwy weithio gyda rhieni, teuluoedd a’r gymuned yn ehangach.
 
05 Gorffennaf 2016
Mae croeso i fyfyrwyr a staff o wledydd yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgolion Cymru yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams heddiw (dydd Mawrth 5 Gorffennaf).
 
04 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams wedi lansio ymgyrch newydd yn ystod ymweliad ag Ysgol Gynradd Treorci a fydd yn ceisio sicrhau bod plant yn barod i ddechrau'r ysgol.
 
30 Mehefin 2016
Mae’r Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio newydd (Capio 9) yn canolbwyntio ar ganlyniadau disgyblion Blwyddyn 11 o blith naw o’r cymwysterau sydd ar gael yng Nghymru.
 
28 Mehefin 2016
Bydd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg yn cyhoeddi newidiadau mawr i gyrff llywodraethu ysgolion yn ddiweddarach heddiw (Dydd Mawrth 28 Mehefin).
 
23 Mehefin 2016
Mae ysgol ym Margoed wedi cael ymweliad arbennig gan yr Ysgrifennydd Addysg newydd Kirsty Williams a agorodd eu cyfleusterau newydd yn swyddogol heddiw (Dydd Iau 23 Mehefin).
 
15 Mehefin 2016
Heddiw (dydd Mercher 15 Mehefin) dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ei bod am weld Cymru'n cyflawni ei huchelgais i ddatblygu cwricwlwm o'r radd flaenaf.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i