Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Medi 2017
Mae pencadlys sefydliadau sy'n hybu Sbaeneg ac Almaeneg yng Nghymru wedi'i lansio'n swyddogol gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (dydd Iau 21 Medi).
 
14 Medi 2017
Buddsoddi £1.28 miliwn i gwtogi ar fiwrocratiaeth - Kirsty Williams
 
11 Medi 2017
Heddiw (Dydd Llun 11 Medi), lansiwyd canllaw newydd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i rieni sydd wedi mabwysiadu plant ar sut i weithio gydag ysgolion er budd addysg eu plentyn.
 
04 Medi 2017
Bydd athrawon sydd newydd gymhwyso ac sy'n dechrau ar eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi ymlaen yn dechrau defnyddio safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.
 
24 Awst 2017
Heddiw (dydd Iau, 24 Awst), fe wnaeth Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, longyfarch disgyblion ar eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.
 
24 Awst 2017
Mae Julie James y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn awyddus i dynnu sylw at amrywiol fanteision prentisiaethau.
 
17 Awst 2017
Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
16 Awst 2017
Dechrau da i gynllun peilot prentisiaeth y Theatr Dechnegol
 
15 Awst 2017
Heddiw, aeth Kirsty Williams i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn Llandrindod i weld yr effaith y mae eu clwb cinio haf yn ei chael ar blant yr ardal.
 
21 Gorffennaf 2017
Daw’r rhaglen beilot cyn i amnest cenedlaethol o offerynnau cerdd gael ei gynnal ym mis Tachwedd.
 
14 Gorffennaf 2017
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener, 14 Gorffennaf) bod rhwydwaith newydd wedi ei lansio i wella sut mae mathemateg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion a gwella safonau.
 
11 Gorffennaf 2017
Heddiw cadarnhaodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, y bydd myfyrwyr o Gymru yn cael swm sydd werth yr un faint â'r Cyflog Byw Cenedlaethol tra byddant yn astudio. (Dydd Mawrth 11 Gorffennaf).
 
11 Gorffennaf 2017
Nid mater o swyddi a sgiliau'n unig yw cyflogadwyedd. Mae gofyn i bob elfen o waith y Llywodraeth gydweithio i helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy.
 
07 Gorffennaf 2017
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod.
 
05 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.
 
04 Gorffennaf 2017
Mae adolygiad annibynnol o rôl Estyn mewn perthynas â chefnogi'r diwygiadau ym maes addysg wedi'i gyhoeddi heddiw gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Prif Arolygydd.
 
30 Mehefin 2017
Cyhoeddwyd rheolau newydd yn cynnwys rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, heddiw.
 
22 Mehefin 2017
Aeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ibumed gynhadledd y Gwobrau a Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol (yr NDLE)
 
20 Mehefin 2017
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi cynigion heddiw (dydd Mawrth 20 Mehefin) i greu comisiwn newydd i oruchwylio'r sector addysg uwch a phellach yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i