Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Rhagfyr 2012
Mae'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi grantiau cymhelliant Llywodraeth Cymruar gyfer cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon i raddedigion ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013/14.
 
21 Rhagfyr 2012
Dros y Nadolig, rydym yn gofyn i bobl enwebu rhywun ifanc sy’n haeddu cael ei gydnabod am ei waith caled a’i ymroddiad wrth helpu pobl eraill.
 
20 Rhagfyr 2012
Bydd Bwrdd Gweinidogol Sir Benfro yn parhau i weithredu i gynorthwyo â’r gwaith o wella trefniadau diogelu’r awdurdod.
 
18 Rhagfyr 2012
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data bandio ar gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru.
 
17 Rhagfyr 2012
Mae Is-adran Safonau Ysgolion a Chyflawni Llywodraeth Cymru wedi argymell sut y gall y deilliannau hyn gael eu gwella at y dyfodol.
 
12 Rhagfyr 2012
Mae Owen Evans wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Cyffredinol newydd Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, cyhoeddwyd yr Ysgrifennydd Parhaol, Derek Jones CB.
 
12 Rhagfyr 2012
Heddiw, fe fydd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yn lansio blatfform dysgu digidol newydd o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc 3-19 oed yng Nghymru.
 
10 Rhagfyr 2012
Heddiw, gofynnodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, i’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd adolygu addysg yng Nghymru.
 
07 Rhagfyr 2012
Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, wedi amlinelli' gyfeiriad Addysg Uwch yng Nghymru yn y dyfodol.
 
06 Rhagfyr 2012
Heddiw, ymwelodd Leighton Andrews, ag Ysgol Glan Gele yn Abergele lle’r oedd y disgyblion, y staff a Betsan Brysur, un o gymeriadau Cyw S4C, yn dathlu lansio Pori Drwy Stori.
 
06 Rhagfyr 2012
Gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r Gweinidog Pobl Anabl y DU, ddatganoli cyllid, asedau, tir, adeiladau a chontractau'r ddwy ffatri Remploy sydd ar ôl yng Nghymru i Lywodraeth Cymru
 
05 Rhagfyr 2012
Mae Leighton Andrews y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoeddi heddiw y bydd corff cymwysterau newydd yn cael ei greu ar gyfer Cymru.
 
03 Rhagfyr 2012
Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi bod contract wedi’i ddyfarnu er mwyn datblygu a darparu Rhaglen Hyfforddiant Ychwanegol i Raddedigion yng Nghymru.
 
30 Tachwedd 2012
Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am absenoldeb rheolaidd o’r ysgol.
 
30 Tachwedd 2012
Heddiw, rhoddodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, ei gefnogaeth i lansiad y cynllun Siaradwyr i Ysgolion yng Nghymru drwy siarad â phobl ifanc yn Ysgol Gyfun Treorci.
 
28 Tachwedd 2012
Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau Jeff Cuthbert wedi cael adroddiad terfynol yr Adolygiad o Gymwysterau i bobl ifanc 14-19 oed.
 
27 Tachwedd 2012
Mae ymgyrch ‘Rho Amser i Ddarllen’ Llywodraeth Cymru, a fydd ar Real Radio o 26 Tachwedd am bythefnos, yn pwysleisio pwysigrwydd treulio 10 munud y dydd yn darllen gyda’ch plentyn.
 
22 Tachwedd 2012
Mae’r wobr yn golygu ei bod hi’n swyddogol bod Ysgol Gynradd Cadle yn awr yn Ysgol sy’n Parchu Hawliau Lefel 2 UNICEF.
 
22 Tachwedd 2012
Roedd y Gweinidog Addysg yng Nghroesyceiliog heddiw i agor adeilad newydd, gwerth £8.7 miliwn, Ysgol Arbennig Crownbridge yn swyddogol. Daeth £5.4 miliwn o’r cyllid oddi wrth Llywodraeth Cymru.
 
19 Tachwedd 2012
Mae yna safle ailgylchu yng Nghasnewydd sydd heb wastraffu unrhyw amser yn ehangu ei weithlu yn sgil cynllun Sgiliau Twf Cymru y Llywodraeth.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i