Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysgolion Wrecsam yn ymweld â swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno

Mae tair o ysgolion Wrecsam wedi teithio i Gyffordd Llandudno er mwyn dysgu am Lywodraeth Cymru.
Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012
Disgyblion o Ysgol Gynradd Victoria yn ystod y dasg
Ysgolion Wrecsam yn ymweld â swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Victoria, Ysgol Pontfadog ac Ysgol Rhiwabon gyfle i ddeall sut mae Cymru’n cael ei llywodraethu, gan edrych yn gyffredinol ar Lywodraeth Cymru a’r ffordd y mae’r sefydliad yn gweithio.

Hefyd cafwyd cyfle i glywed mwy am swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno, sef yr adeilad mwyaf gwyrdd yn ystâd y Llywodraeth.

Bu disgyblion Ysgol Gynradd Victoria yn esgus bod yn rhan o Lywodraeth Cymru. Gofynnwyd iddynt pa adrannau oedd y pwysicaf yn eu barn hwy, a faint o arian fyddai’n cael ei roi i’r gwahanol bortffolios pe byddent mewn grym.

Rhannwyd disgyblion Blwyddyn 12 Ysgol Rhiwabon yn grwpiau gan roi portffolio gweinidogol penodol i bob grŵp. Gofynnwyd iddynt lunio maniffesto newydd ar gyfer y maes hwnnw, a’i gyflwyno i’w cyd-ddisgyblion. Sbardunwyd trafodaeth fywiog am amrywiol faterion.

Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu ysgolion i’w swyddfa yng Nghyffordd Llandudno yn rheolaidd fel rhan o’i swyddogaeth yn cysylltu gyda’r gymuned.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews:

“Rwy’n falch iawn o glywed bod disgyblion o’r gogledd ddwyrain wedi teithio i’r adeilad yng Nghyffordd Llandudno i glywed am Lywodraeth Cymru. Mae’r adeilad yn adnodd addysg a gwybodaeth gwerthfawr i bobl o bob oed, o bob cwr o ogledd Cymru.

“Mae’n bwysig iawn i blant ysgol ddeall y materion y mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdanynt, ac effeithiau’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ar eu bywydau. Mae’r adeilad yng Nghyffordd Llandudno yn cynnig y cyfle hwnnw.”

Dywedodd Pat Gooding, Cyfarwyddwr Astudiaethau 14 – 19/ Cydlynydd Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Rhiwabon:

“Dyma’r ail dro i ni ymweld â Chyffordd Llandudno ac ar y ddau achlysur cafodd y myfyrwyr brofiad gwerthfawr tu hwnt a oedd yn gwella’u dealltwriaeth o wleidyddiaeth genedlaethol, sef un o’r elfennau sy’n cael eu hastudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

“Roedd y gweithgareddau wedi’u trefnu’n dda ac yn ennyn diddordeb y myfyrwyr. Rydyn ni’n gobeithio ymweld gyda’n myfyrwyr Blwyddyn 12 yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.”

Dywedodd John Hughes, Pennaeth Ysgol Gynradd Victoria:

“Roedd yn brofiad gwych i’r plant fedru deall yn iawn sut mae Llywodraeth Cymru’n gweithio.

“Byddwn yn sicr yn trefnu ymweliad arall â swyddfa Cyffordd Llandudno yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 24 Ebrill 2012 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i