Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymgynghoriad ar ddiddymu Corfforaethau Addysg Uwch

Aeth Llywodraeth Cymru ati heddiw i ddechrau ymgynghori ar ddau gynnig.
Dydd Llun 06 Awst 2012

Mae’r cynnig cyntaf yn ymwneud â diddymu Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Chorfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Cymru, Casnewydd, ac mae’r ail yn ymwneud â diddymu Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Cymru, Casnewydd yn unig.

Bydd yr ymgynghoriad yn para am un wythnos ar bymtheg, a bydd yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb yn y mater hwn, gan gynnwys y staff a’r myfyrwyr, gyflwyno sylwadau am y cynigion.

Dywedodd Leighton Andrews:

“Ddydd Mawrth 17 Gorffennaf, dywedais wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru fy mod, ar ôl pwyso a mesur y dystiolaeth a oedd ger fy mron, yn credu ar hyn o bryd fod cynnig Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar gyfer prifysgol fetropolitan gref yn y
De-ddwyrain yn un cadarn. Dw i wedi rhoi croeso yn barod i’r cyhoeddiad a wnaed gan Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

“Dw i wedi dweud o’r blaen fy mod am weld system Addysg Uwch yng Nghymru sy’n manteisio i’r eithaf ar gryfderau’r sefydliadau unigol, ac sy’n osgoi cystadleuaeth ddiangen rhyngddyn nhw.

“Dw i o’r farn y gallai argymhellion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar gyfer y De-ddwyrain fod yn ffordd briodol ymlaen, a dyna’r opsiwn dw i’n ei ffafrio ar hyn o bryd. O dan yr opsiwn hwnnw, byddai un sefydliad yn canolbwyntio ar wneud gwaith ymchwil a’r llall yn brifysgol fetropolitan gref."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 06 Awst 2012 Prifysgolion a cholegau Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i