Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cam arall ymlaen ar gyfer y Radd Meistr mewn Dysgu

Mae Leighton Andrews y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi’r cynnig llwyddiannus ar gyfer y contract i achredu, cyflenwi a dyfarnu Graddau Meistr mewn Ymarfer Addysgol newydd Cymru.
Dydd Llun 16 Ebrill 2012

Cafodd gwahoddiadau i dendro ar gyfer y contract eu hanfon ym mis Ionawr. Y cynnig llwyddiannus oedd y cynnig consortia a gyflwynwyd gan Brifysgol Caerdydd, y Sefydliad Addysg, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor.

Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi y bydd Athrawon Newydd Gymhwyso yn cael y cyfle i ddilyn rhaglen Gradd Meistr ochr yn ochr â’u Cyfnod Sefydlu a Datblygiad Proffesiynol Cynnar o fis Medi 2012.

Bydd elfennau allweddol y rhaglen Gradd Meistr yn canolbwyntio ar dair blaenoriaeth genedlaethol y Gweinidog, sef llythrennedd; rhifedd a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Dywedodd y Gweinidog:

“Hoffwn longyfarch yr holl sefydliadau cysylltiedig ar eu cynnig ar y cyd ac rwy’n edrych ymlaen at weld sut byddan nhw’n cyflwyno’r rhaglen Gradd Meistr newydd hon.

“Fel yr wyf wedi dweud o’r blaen, mae angen i ni godi safonau perfformiad yn gyffredinol yng Nghymru fel y gall ein dysgwyr wireddu eu potensial.

“Rhan hanfodol o hyn yw sicrhau bod gennym athrawon medrus sy’n gallu sicrhau dysgu ac addysgu effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol newydd yn ein helpu i gyflawni hynny.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol – yr ymarfer caffael yn dechrau Y Gweinidog yn cyhoeddi rhaglen Meistr newydd ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso

Tagiau

Addysg a sgiliau 16 Ebrill 2012 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i